Dokument & lagar (686 träffar)

Finansutskottets protokoll 2017/18:46

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:46 Datum 2018-05-29 Tid kl. 10.30-11.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för offentlig upphandling inom välfärden FiU43 Utskottet fortsatte beredningen av ärendet. 2 Likviditet på den svenska statsobligationsmarknaden Riksgäldsdirektör

2018-05-29

Finansutskottets protokoll 2017/18:46 (docx, 42 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:45

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:45 Datum 2018-05-24 Tid 10.30-11.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att: Ändra datum för överläggning med statssekreterarna Max Elger och Hans Dahlgren från den 21 till den 19 juni. Kalla finansmarknadsminister Per Bolund för överläggning

2018-05-24

Finansutskottets protokoll 2017/18:45 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:44

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:44 Datum 2018-05-17 Tid kl. 10.30-10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kansliet informerades om brev från privatpersoner som inkommit med anledning av Riksteaterns uppsättning De redan frälsta. Utskottet beslutade att låta föredragande Sven Bergqvist

2018-05-17

Finansutskottets protokoll 2017/18:44 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:43

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:43 Datum 2018-05-15 Tid kl. 10.00-11.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2018 Finanspolitiska rådets ordförande, professor Harry Flam presenterade rapporten Finansminister Magdalena Andersson

2018-05-15

Finansutskottets protokoll 2017/18:43 (docx, 42 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:42

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:42 Datum 2018-05-03 Tid kl. 10.00-12.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om Redogörelse för penningpolitiken 2017 Riksbankschef Stefan Ingves sammanfattade Riksbankens rapport, Redogörelse för penningpolitiken 2017 Opponenterna Fredrik NG Andersson,

2018-05-03

Finansutskottets protokoll 2017/18:42 (docx, 42 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:41

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:41 Datum 2018-05-03 Tid Kl. 09.30-09.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:40. 2 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder FiU38 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2018-05-03

Finansutskottets protokoll 2017/18:41 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:40

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:40 Datum 2018-04-24 Tid 11.00-11.34 Närvarande Se bilaga 1 1 Information om konvergens- och reformprogram Statssekreterarna Karolina Ekholm och Hans Dahlgren informerade utskottet om och presenterade utkast till Sveriges nationella reformprogram 2018 och Sveriges

2018-04-24

Finansutskottets protokoll 2017/18:40 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:39

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:39 Datum 2018-04-19 Tid 10.30-10.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla: statssekreterarna Karolina Ekholm och Hans Dahlgren för information om konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet till sammanträdet den 24 april.

2018-04-19

Finansutskottets protokoll 2017/18:39 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:38

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:38 Datum 2018-04-17 Tid 11.00-11.03 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Ny medarbetare i kansliet Gustav Forsberg, som är tillfälligt utlånad från Finansdepartementets rättssekretariat, hälsades välkommen till utskottet. Utskottets avslutningsmiddag Avslutningsmiddagen

2018-04-17

Finansutskottets protokoll 2017/18:38 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:37

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:37 Datum 2018-04-12 Tid 08.00- 09.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Föredragning om IMF och Världsbanksgruppens årsmöten Finansminister Magdalena Andersson, vice riksbankschef Per Jansson och statssekreterare Ulrika Modéer informerade utrikes- och finansutskotten

2018-04-12

Finansutskottets protokoll 2017/18:37 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:36

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:36 Datum 2018-04-10 Tid 11.00-12.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om gränsöverskridande distribution av investeringsfonder Utskottet överlade med finansmarknadsminister Per Bolund och stats-sekreterare Ulf Holm, om kommissionens förslag om

2018-04-10

Finansutskottets protokoll 2017/18:36 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:35

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:35 Datum 2018-03-27 Tid 11.00-11.03 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Ny granskningsrapport från Riksrevisionen: Den kommunala finansieringsprincipen tillämpas den ändamålsenligt RiR 2018:8Utskottet beslutade att kalla de ansvariga riksrevisorerna till

2018-03-27

Finansutskottets protokoll 2017/18:35 (docx, 42 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:34

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:34 Datum 2018-03-22 Tid 10.30-10.37 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla: Finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm till sammanträdet 10 april för överläggning och information om aktuella EU-frågor Överläggning

2018-03-22

Finansutskottets protokoll 2017/18:34 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:33

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:33 Datum 2018-03-13 Tid 11.00-11.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Ny medarbetare Rikard Bergman, som är tillfälligt utlånad från riksdagens utredningstjänst, hälsades välkommen till utskottet. Konferenser Möte i OECD:s parlamentariska nätverk i London

2018-03-13

Finansutskottets protokoll 2017/18:33 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:32

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:32 Datum 2018-03-08 Tid 10.00-11.16 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att Jakob Nyström, kammarkansliet, fick närvara under sammanträdet vid punkten 6 på föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:29,

2018-03-08

Finansutskottets protokoll 2017/18:32 (docx, 42 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:31

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:31 Datum 2018-03-06 Tid 09.00-10.46 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson informerade utskottets ledamöter och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. 2 Nästa

2018-03-06

Finansutskottets protokoll 2017/18:30

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:30 Datum 2018-03-01 Tid 10.30-11.13 Närvarande Se bilaga 1 1 Ränteexperter Robert Bergqvist, chefsekonom SEB och Annika Alexius, professor Stockholms universitet gav sin syn på den aktuella penningpolitiken och svarade på ledamöternas frågor. 2 Nästa sammanträde

2018-03-01

Finansutskottets protokoll 2017/18:29

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:29 Datum 2018-02-28 Tid 08.00-08.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Inspel i diskussionen om EMU-fördjupning Utskottet fortsatte överläggningen med statssekreterare Karolina Ekholm. Underlag för överläggningen utgjordes av ett PM dnr. 1316-2017/18 som delats till

2018-02-28

Finansutskottets protokoll 2017/18:28

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:28 Datum 2018-02-27 Tid 11.00-11.57 Närvarande Se bilaga 1 1 Inspel i diskussionen om EMU-fördjupning Utskottet överlade med statssekreterare Karolina Ekholm om planerat inspel i diskussionen om EMU-fördjupning. Utskottet ajournerade sig kl. 11.42-11.46.

2018-02-27

Finansutskottets protokoll 2017/18:27

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:27 Datum 2018-02-13 Tid 11.00-11.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Veterandagen 16 maj. Utskottet beslutade att bjuda in chefen för EU-kommissionens representation i Sverige Katarina Areskough, statssekreterare Karolina Ekholm och externa experter för

2018-02-13