Dokument & lagar (820 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:43

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:43 DATUM Måndagen den 29 augusti 2011 TID 14.0014.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av förslag till Europarlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning EG nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för

2011-08-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:42

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM Onsdagen den 22 juni 2011 TID 08.4508.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Vissa beredningsfrågor inför subsidiaritetsprövningar

2011-06-22

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:41

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM Torsdagen den 9 juni 2011 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från regeringen Statssekreteraren Bettina Kashefi, biträdd av stabschefen Johan Tiedeman, departementsrådet Anna-Lena Hultgård Sancini och departementssekreterarna

2011-06-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM Tisdagen den 7 juni 2011 TID 11.0011.25, inklusive ajournering 11.0511.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att det vid sammanträdet torsdagen den 9 juni planeras för EU-information från regeringen om

2011-06-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:39

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM Tisdagen den 31 maj 2011 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information om Lönebildningsrapporten lämnades av Juhana Vartiainen, makroekonomisk forskningschef, Konjunkturinstitutet. 2 Kanslimeddelanden Informerades

2011-05-31

Motion 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2010/11:134 Riksrevisionens rapport 2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen SD15 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör presentera


Utskottsberedning: 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 47 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM Torsdagen den 19 maj 2011 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Det noterades att en ny projektorduk hade installerats. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Behandling av

2011-05-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM Tisdagen den 17 maj 2011 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att en fråga om överlämnande av motioner tas upp under 10. Påmindes om att anmälan till deltagande i ILO:s konferens i Genève

2011-05-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM Torsdagen den 5 maj 2011 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Anmäldes att Sveriges nationella reformprogram 2011 inom ramen för Europa

2011-05-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM Tisdagen den 3 maj 2011 TID 11.0012.25 inklusive ajournering kl. 11.1511.25. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen om den svenska ståndpunkten gällande rådsslutsatser

2011-05-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM Torsdagen den 28 april 2011 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information om AKU för mars månad m.m. lämnades av överdirektören Mats Wadman och enhetschefen Hassan Mirza, Statistiska centralbyrån SCB2 Kanslimeddelanden

2011-04-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM Tisdagen den 26 april 2011 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden, m.m. Ordföranden informerade om att gruppledarna i morgon skulle diskutera frågan om information från utskottets ledamöter till allmänheten

2011-04-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM Torsdagen den 14 april 2011 TID 10.0010.55 inklusive ajournering kl. 10.2010.40. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om debatten om AU6 samma dag och informerades om tidsplanen för yttrandet till UU över berättelsen

2011-04-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM Tisdagen den 12 april 2011 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av professor Bertil Holmlund, Uppsala universitet, om bilaga 10 till Långtidsutredningen, Deltidsarbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring

2011-04-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM Tisdagen den 5 mars 2011 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om: Sammanträdet torsdagen den 7 april är inställt. En saudisk delegation besöker riksdagen tisdagen den 12 april, kl. 11.3012.00

2011-04-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM Torsdagen den 31 mars 2011 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av doktorand Kajsa Hanspers, Uppsala universitet, om bilaga 7 till Långtidsutredningen, Konkurrens och sysselsättning 2 Kanslimeddelanden

2011-03-31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM Tisdagen den 29 mars 2011 TID 11.00-12.05 inklusive ajournering kl. 11.4011.50. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om EU-frågor Information om EU-frågor lämnades av integrationsminister Erik Ullenhag, åtföljd av politiskt sakkunnige

2011-03-29

Motion 2010/11:A9 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A9 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:96 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslagen till ändringar i 9 och 10 lagen 2002:546 om behandling


Utskottsberedning: 2010/11:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A9 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:A11 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A11 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:89 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté s61310 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i arbetstidslagen 1982:673Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A11 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 60 kB)