Dokument & lagar (175 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2006/07:24

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM Tisdagen den 15 maj 2007 TID Kl. 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Rockcity i Hultsfred, projektledare Putte Svensson och projektkoordinator Anders Sjöstedt, informerar om sitt FUNK-program, en modell för att främja

2007-05-15

Kulturutskottets protokoll 2006/07:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM Torsdagen den 10 maj 2007 TID Kl. 09.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statssekreteraren Ingrid Eiken, departementsrådet Kerstin Persdotter, ämnesrådet Lars Marén och departementssekretaren Filippa Arvas

2007-05-10

Kulturutskottets protokoll 2006/07:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM Tisdagen den 24 april 2007 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Föreningen Sveriges TV-producenter, ordförande Peter Lundin och kanslichef Per-Erik Wallin, informerar bl.a. om marknadens funktionssätt inför kommande

2007-04-24

Kulturutskottets protokoll 2006/07:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM Tisdagen den 17 april 2007 TID Kl. 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Behandlas proposition 2006/07:79 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonst följerätt genomförande av direktiv 2001/84/EG och

2007-04-17

Kulturutskottets protokoll 2006/07:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM Torsdagen den 12 april 2007 TID Kl. 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Amatörkulturens samrådsgrupp, ordförande Lars Farago och vice ordförande Lars Nilsson, informerar utskottet om sin verksamhet samt besvarar frågor

2007-04-12

Kulturutskottets protokoll 2006/07:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM Torsdagen den 29 mars 2007 TID Kl. 09.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat Var går gränsen för den konstnärliga friheten i enlighet med bifogade program bilaga 2En förteckning över närvarande

2007-03-29

Kulturutskottets protokoll 2006/07:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM Tisdagen den 27 mars 2007 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Företrädare för Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik RANKverksamhetsledare Magnus Lennmark och sekreterare Lennart Nilsson, informerar utskottet om sin verksamhet

2007-03-27

Kulturutskottets protokoll 2006/07:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM Tisdagen den 13 mars 2007 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Riksutställningar, generaldirektör Ann Follin, ekonomiansvarig Ylva Svangren och utbildningssamordnare Louise Andersson, informerar utskottet om visioner

2007-03-13

Kulturutskottets protokoll 2006/07:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM Torsdagen den 1 mars 2007 TID Kl. 09.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Företrädare för Sveriges Musik- och Kulturskoleråd SMoKkansli-chef Dag Krafft och projektledare Håkand Sandh, informerar utskottet om sin verksamhet samt besvarar

2007-03-01

Kulturutskottets protokoll 2006/07:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM Tisdagen den 20 februari 2007 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om museer jfr prot. 2006/07:13.2 och prot. 2006/07:14.3Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande

2007-02-20

Kulturutskottets protokoll 2006/07:14

KULTURUTSKOTTET dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T16:16:00Z 2007-02-20T16:16:00Z 5 990 5249 Sveriges Riksdag 145920 43 12 6227 9.2720 01656DAD-C65A-4951-8493-D47B8936EDF0 Protokoll utskottsdokument Kulturutskottet 2007-02-13 Protokoll utskottssammanträde

2007-02-13

Kulturutskottets protokoll 2006/07:13

KULTURUTSKOTTET dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T16:14:00Z 2007-02-20T16:14:00Z 4 738 3912 Sveriges Riksdag 145920 32 9 4641 9.2720 ECC4403B-CA2A-40B9-9852-099C1ABCB178 Protokoll utskottsdokument Kulturutskottet 2007-01-23 Protokoll utskottssammanträde

2007-01-23

Kulturutskottets protokoll 2006/07:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 DATUM Tisdagen den 16 januari 2007 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fastställande av arbetsplan Kanslichefen orienterar om vårens arbete i kulturutskottet i enlighet med preliminärt förslag till arbetsplan. Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

2007-01-16

Kulturutskottets protokoll 2006/07:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:11 DATUM Tisdagen den 5 december 2006 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid volym 9 jämte motioner

2006-12-05

Kulturutskottets protokoll 2006/07:10

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM Torsdagen den 30 november 2006 TID Kl. 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid volym 9 jämte motioner

2006-11-30

Kulturutskottets protokoll 2006/07:9

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM Tisdagen den 28 november 2006 TID 11.0011.30 11.3511.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statssekreterare Johan Tiedemann, departementsrådet Göran Blomberg samt ämnesråden Jan Olof Andersson

2006-11-28

Kulturutskottets protokoll 2006/07:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM Torsdagen den 23 november 2006 TID Kl. 09.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Statens kulturråd, avdelningschef Stefan Stenberg och Sten MånssonModerna museet kommunikationschef Lovisa Lönnebo och administrativa chefen Agneta

2006-11-23

Motion 2006/07:Kr3 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr3 av Esabelle Reshdouni m.fl. mp Radio och TV i allmänhetens tjänst överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:16. Motivering Regeringen vill nu genom några mindre ändringar i radio- och tv-lagen samt i anslagsvillkoren


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Kr3 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. s Radio och TV i allmänhetens tjänst överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande Sammanfattning Regeringen föreslår i proposition 2006/07:16 Radio och TV i allmänhetens tjänst överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande att inga formella


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Kulturutskottets protokoll 2006/07:7

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:7 DATUM Tisdagen den 21 november 2006 TID 11.0013.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Svenska Filminstitutet, vd Cissi Elwin, vice vd Peter Hald och filmpolitiska koordinatorn Åsa Garnert, informerar utskottet om inriktningen på Filminstitutets

2006-11-21