Dokument & lagar (14 träffar)

Motion 2013/14:K17 av Peter Eriksson m.fl. (MP, S, V)

Motion till riksdagen 2013/14:K17 av Peter Eriksson m.fl. MP, S, V med anledning av prop. 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering MP022 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:625 om statligt stöd till politiska partier enligt vad som framgår av avsnitt 2.2.1


Utskottsberedning: 2013/14:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K17 av Peter Eriksson m.fl. (MP, S, V) (doc, 73 kB)

Motion 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S4262 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med en helhetslösning av regionfrågan.


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S4261 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Västernorrlands läns landsting ska


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S32004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med en helhetslösning


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:K9 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K9 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län MP015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2013/14:K9 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning S24002 Sammanfattning Förslag med anslagsförändringar Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:JuU14 2013/14:KrU1 2013/14:KrU10 2013/14:KrU3 2013/14:KrU4 2013/14:KrU5 2013/14:KrU7 2013/14:KrU8 2013/14:KrU9 2013/14:KU1 2013/14:KU24 2013/14:KU28 2013/14:NU1 2013/14:SkU16 2013/14:SkU18 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 282 kB)

Motion 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg S34003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 7 1. Hälso- och sjukvård 7 1.1 Hälso- och sjukvårdspolitikens inriktning 8 1.2 Mer tid för vård 9 1.3


Utskottsberedning: 2013/14:CU11 2013/14:FiU26 2013/14:KU23 2013/14:NU1 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:SoU11 2013/14:SoU12 2013/14:SoU13 2013/14:SoU14 2013/14:SoU17 2013/14:SoU18 2013/14:SoU22 2013/14:SoU7 2013/14:SoU8 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (61 yrkanden): 57 avslag, 4 bifall,

Motion 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 410 kB)

Motion 2013/14:K373 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K373 av Olle Thorell m.fl. S Det regionala utvecklingsansvaret i Västmanland S18167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bevilja Västmanlands läns landstings ansökan om att bilda regionkommun och på så sätt ta


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K373 av Olle Thorell m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. S Utgiftsområde 4 Rättsväsendet S35003 Sammanfattning Under de senaste åren har antalet anmälda brott ökat. Den grova organiserade brottsligheten har fått fäste i Sverige. Kopplingen mellan den organiserade brottsligheten och allvarlig ekonomisk brottslighet


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1 2013/14:JuU10 2013/14:JuU14 2013/14:JuU15 2013/14:JuU16 2013/14:JuU17 2013/14:JuU18 2013/14:JuU19 2013/14:JuU37 2013/14:JuU6 2013/14:KU1 2013/14:KU25 2013/14:KU4 2013/14:SkU1 2013/14:SkU20 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:SoU12 2013/14:SoU14 2013/14:SoU17 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (103 yrkanden): 100 avslag, 3 bifall,

Motion 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 297 kB)

Motion 2013/14:K291 av Isak From (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K291 av Isak From S Regionbildning med tillväxtfokus S6082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet att skynda på arbetet med att ge fler regioner större regionalt ansvar. Motivering Frågor om den samhälleliga


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K291 av Isak From (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:MJ374 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ374 av Jens Holm m.fl. V Respekt för djuren V547 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Sju förlorade år dags för respekt för djuren 3 4 En djuretisk ombudsman 3 5 Rätt till utevistelse 3 6 Kraftigt öka och förbättra djurskyddskontrollerna 4 7 Minska djurtransporterna 4


Utskottsberedning: 2013/14:KU1 2013/14:MJU10 2013/14:MJU14 2013/14:MJU2 2013/14:MJU21
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:MJ374 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 83 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:Kr243 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr243 av Inger Davidson kd Granskningsnämnden m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av Granskningsnämnden för radio och TV.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2006/07:KrU3 2007/08:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Kr243 av Inger Davidson (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U265 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U265 av Annelie Enochson kd Bortrövade barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handlingsplan och informationsplikt till föräldrar med bortrövade barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:U265 av Annelie Enochson (kd) (doc, 44 kB)