Dokument & lagar (626 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-14 TID 09.0009.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven F.B-A. till Per Bill M får närvara vid dagens sammanträde. 2 EU-förslag om förordning om stadgar för och finansiering av europeiska

2013-11-14

utskottsdokument 2013/14:2C37E1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-14 TID 09.3510.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Viss sekretessprövning inom Regeringskansliet Utskottet behandlade granskningsärendet viss sekretessprövning

2013-11-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-12 TID 11.0011.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna M.L. och A.B. till Per Bill M får närvara vid denna veckas utskottssammanträden. 2 EU-förslag till reviderat tobaksproduktsdirektiv

2013-11-12

utskottsdokument 2013/14:2C36F0

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-12 TID 11.4711.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Anmälning Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning

2013-11-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-07 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven S. J. till Andreas Norlén M får närvara vid dagens sammanträde. 2 Information om riksdagens anslag KU1 Riksdagsdirektören Kathrin

2013-11-07

utskottsdokument 2013/14:2C378E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-11-07 TID 09:4609:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Samordningsfunktionen i Statsrådsberedningen Utskottet behandlade granskningsärendet samordningsfunktionen

2013-11-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-05 TID 11.0011.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna M.L. och A.B. till Per Bill M får närvara vid denna veckas

2013-11-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-10-24 TID 08.1508.33 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade till arbetsmarknadsutskottet, under förutsättning av

2013-10-24

utskottsdokument 2013/14:2C344F

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-24 TID 08.3408.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:4. 2 Samordningsfunktionen i Statsrådsberedningen Utskottet behandlade granskningsärendet samordningsfunktionen

2013-10-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-22 TID 11.0011.54 11.5912.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motion 2012/13:So206 av

2013-10-22

utskottsdokument 2013/14:2C3188

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-22 TID 11.5511.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. 2 Regeringens företrädare vid samråd och överläggningar i EU-frågor samt vid rådsmöten i EU Utskottet

2013-10-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-17 TID 09.0009.26 09.5410.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:4. 2 Hösten sammanträdestider Kanslichefen anmälde utdelad sammanträdesplan för hösten 2013 enligt bilaga

2013-10-17

utskottsdokument 2013/14:2C3081

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-17 TID 09:2709:53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:2. 2 Anmälningar Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om

2013-10-17

Motion 2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2013/14:5 Vital kommunal demokrati Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om preciserat representationskrav för partistöd. Motivering Vi ställer oss frågande till


Utskottsberedning: 2013/14:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K2 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K2 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:5 Vital kommunal demokrati V008 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ett minskat antal fullmäktigeledamöter i de minsta kommunerna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:KU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:K2 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-15 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av riksrevisorerna Riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl m.fl. lämnade information om aktuella frågor i Riksrevisionen. 2 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters

2013-10-15

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S31002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 1 Inledning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.1 Inledning utvecklingspolitik.


Utskottsberedning: 2013/14:KU1 2013/14:KU18 2013/14:NU13 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU14 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU2 2013/14:UU3 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 105 avslag

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 570 kB)

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning S24002 Sammanfattning Förslag med anslagsförändringar Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:JuU14 2013/14:KrU1 2013/14:KrU10 2013/14:KrU3 2013/14:KrU4 2013/14:KrU5 2013/14:KrU7 2013/14:KrU8 2013/14:KrU9 2013/14:KU1 2013/14:KU24 2013/14:KU28 2013/14:NU1 2013/14:SkU16 2013/14:SkU18 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 282 kB)

Motion 2013/14:K393 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K393 av Markus Wiechel SD Utökad internrekrytering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i större utsträckning låta rekryteringen av toppositioner inom statliga myndigheter ske genom


Utskottsberedning: 2013/14:KU12 2013/14:KU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:K393 av Markus Wiechel (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:K389 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K389 av Mattias Karlsson SD Karenstid för politiker och högre tjänstemän SD456 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en karensregel för avgående rikspolitiker och högre tjänstemän.


Utskottsberedning: 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K389 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 54 kB)