Dokument & lagar (31 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:31

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-06-14 TID 8.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutar att Margareta Hjorth, EU-nämnden, och Charlotte Rydell, kammarkansliet, får närvara vid dagens föredragning. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank

2007-06-14

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:30

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-29 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av bet. UU3 Utskottet justerar utkast till betänkande 2006/07:UU3 Norden. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:29. 3 Meddelanden och administrativa frågor Påminns om

2007-05-29

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:29

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-24 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU8 Utskottet justerar utkast till betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:28. 3 Meddelanden

2007-05-24

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:28

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-10 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesrådet Olof Skoog och Europakorrespondent Magnus Schöldtz, båda UD, lämnar föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC2 Föredragning

2007-05-10

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:27

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-08 TID 11.0012.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesminister Carl Bildt, utrikesrådet Olof Skoog och politisk sakkunnig Martina Ränk, samtliga UD, lämnar föredragning. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:26.

2007-05-08

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:26

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-26 TID 09:30-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU10 Utskottet justerar utkast till betänkande 2006/07:UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:25. 3

2007-04-26

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:25

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-24 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:24. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Maria Wetterstrand mp entledigats som suppleant i utrikesutskottet och att Karla López

2007-04-24

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:24

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-04-19 TID 09.4510.40 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, departementsrådet Anders Hagelberg, kanslirådet Julius Liljeström och Europakorrespondent Magnus Schöldtz, samtliga UD, lämnar föredragning

2007-04-19

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:23

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-17 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Generaldirektör Andreas Ekman och juridisk sakkunnig Håkan Rooth, båda ISP, lämnar föredragning om ISP och strategisk exportkontroll. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr

2007-04-17

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:22

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-04-12 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:21. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Gunilla Tjernberg kd är ny suppleant i utskottet fr.o.m. den 16 mars. Meddelas att Gunilla

2007-04-12

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:21

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-03-27 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:20. 2 Meddelanden och administrativa frågor Diskuteras frågor rörande utskottets resa till Bryssel söndagen den 20 maj till tisdagen den 22 maj.

2007-03-27

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:20

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 200703-22 TID 10.0010.15 10.2011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:19. 2 Kompletterande val till UFöU Utskottet väljer Kerstin Lundgren c till deputerad och Bodil Ceballos mp till suppleant för att

2007-03-22

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:19

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-03-20 TID 11.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid utbildning Utskottet beslutar att Ann-Sofi Lindenbaum, Riksdagens internationella kansli RIKfår närvara vid dagens utbildning. 2 Utbildning i GUSP Fil. dr. Maria Strömvik håller utbildning

2007-03-20

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:18

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-03-15 TID 09.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU7 Utskottet justerar utkast till betänkande 2006/07:UU7 Den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda insatsen i Bosnien och Hercegovina. 2 Protokollsjustering Justeras

2007-03-15

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:17

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-03-13 TID 11.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Nils Daag, UD-SP, ämnesrådet Peter Göthe, FÖ-SI, departementssekreterare Jessica Svärdström, UD, och departementssekreterare Henrik Moberg, FÖ, lämnar föredragning

2007-03-13

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:16

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-03-01 TID 09.3010.30 10.3511.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutar att föredragande Margareta Hjorth, EU-nämnden, närvarar vid dagens föredragning. 2 Föredragning inför GAERC Kabinettssekreterare Frank Belfrage,

2007-03-01

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:15

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM 2007-02-20 TID 10.0011.35 11.4012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Biståndsminister Gunilla Carlsson och departementssekreterare Jon Åström Gröndahl, båda UD, lämnar föredragning om landkoncentration inom biståndet m.m. 2 Protokollsjustering

2007-02-20

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:14

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-02-13 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Statssekreterare Nicola Clase och departementsrådet Torbjörn Haak, båda SB, lämnar föredragning om aktuella EU-frågor. 2 Meddelanden och administrativa frågor Utrikesutskottets

2007-02-13

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:13

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-01-2930 TID 14.1516.05 16.2018.15 09.0010.30 10.4511.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:12. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Kerstin Engle s utsetts till ledamot i utskottet.

2007-01-29

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:12

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 DATUM 2007-01-18 TID 08.0009.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Meddelanden och administrativa frågor Utskottet beslutar att föredragande i EU-nämnden Margareta Hjorth, medges närvara vid dagens föredragning om GAERC. Beslutas att Urban Ahlin s och Walburga

2007-01-18

Paginering