Dokument & lagar (1 499 träffar)

EU-nämndens dokument 2015/16:4

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-09-22 telefonsammanträde TID 15.4515.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2015-09-22

EU-nämndens dokument 2015/16:3

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-09-25 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-09-25

EU-nämndens dokument 2015/16:2

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-09-23 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-09-23

EU-nämndens dokument 2015/16:1

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-22 telefonsammanträde TID 08.4009.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2015-09-22

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-09-24 TID 10:0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Statskontoret Generaldirektör Ingvar Mattson och utredare Anders Widholm, Statskontoret, informerade om Statskontorets myndighetsanalys av Statens skolverk. Information från Svenska

2015-09-24

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-17 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Zara Warglo, Skolverket, informerade om arbetet med lärarlegitimationer. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument

2015-09-17

Skatteutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-09-29 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Leif Nysmed S och Robert Hannah FP särskilt välkomna till deras första sammanträde med utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1 2 Kanslimeddelanden

2015-09-29

Skatteutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-22 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Kommissionens förslag till rådets

2015-09-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-29 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:35. 2 Utskottets arbete med EU-frågor, uppföljning och utvärdering samt resultatredovisning Utskottet informerades

2015-09-29

Kulturutskottets protokoll 2015/16:1

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM Tisdagen den 22 september 2015 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdets öppnande Vice ordförande Gunilla Carlsson S öppnade sammanträdet. 2 Val av ordförande Olof Lavesson M föreslogs som ordförande i utskottet. Olof Lavesson M valdes

2015-09-22

Justitieutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-17 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Katarina Delin från konstitutionsutskottets kansli och Livia Spada från riksdagens EU-samordning fick närvara under 2-3. 2 Överläggning om förslag

2015-09-17

Finansutskottets protokoll 2015/16:2

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum 2015-09-22 Tid Kl. 11.00-11.03 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar: Det luxemburgska ordförandeskapet bjuder in till Artikel 13-konferens om ekonomisk styrning i Luxemburg den 9-10 november, intresseanmälan till kansliet Studiebesök på SACO den 18 november

2015-09-22

Finansutskottets protokoll 2015/16:1

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:01 Datum 2015-09-17 Tid 10:30-10:50 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde följande Inbjudan till OECD den 1 oktober i Paris, Jörgen Andersson och Hans Unander utsågs till representanter. Upphandling av extern revisor för Riksrevisionen avslutad och avtal

2015-09-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-17 TID 10.00-11.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuell granskningsrapport Riksrevisionen genom riksrevisor Susanne Ackum med medarbetare informerade om rapporten Nyanländas etablering är statens insatser effektiva

2015-09-17

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2015/16:URF1

En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-87541-29-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2015 2015/16:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 26 mars 2014 att ge en kommitté i uppdrag att göra en översyn av lagen 2006:999 med ekonomiadministrativa

2015-10-16

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2015/16:URF1 (pdf, 603 kB)

EU-nämndens dokument 2015/16:8

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-10-07 telefonsammanträde TID 14.3014:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2015-10-07

EU-nämndens dokument 2015/16:7

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-10-06 telefonsammanträde TID 12.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2015-10-06

EU-nämndens dokument 2015/16:6

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-10-09 TID 09.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-10-09

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-10-15 TID 10:0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och

2015-10-15

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:05 DATUM 2015-10-13 TID 11:0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:04. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. Obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1 UbU4 Utskottet behandlade

2015-10-13