Dokument & lagar (120 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET Utdrag ur PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-06-16 TID 8.458.50 9.0012.00 1 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem SkU22 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:127 och motion. Ärendet bordlades. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Vid protokollet Britt-Marie Asplind Rätt utdraget intygar: Britt-Marie

2016-06-16

Skatteutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-06-14 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

2016-06-14

Skatteutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-06-09 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:34 och 2015/16:35. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om EU-parlamentet

2016-06-09

Skatteutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-06-07 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning gemensamt med utrikesutskottet om politiken för global utveckling skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning.

2016-06-07

Skatteutskottets protokoll 2015/16:34

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-05-24 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:33. 2 Kanslimeddelanden Tf. kanslichef Peder Brynolf informerade om att mötet med kommissionär Moscovici den 2 juni eller

2016-05-24

Skatteutskottets protokoll 2015/16:33

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-05-19 TID 10.00-10.45 10.55-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt

2016-05-19

Skatteutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-05-17 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:31. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om nästa sammanträde torsdagen den 19 maj 2016. 3 Mer film till fler en

2016-05-17

Skatteutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-05-12 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 och 2 på föredragningslistan.

2016-05-12

Skatteutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-05-10 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om sammanträdet den 12 maj 2016.

2016-05-10

Skatteutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-28 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Implementering av BEPS och förslag till direktiv mot skatteundandraganden Alexsandar Zuza, utredare IF Metall, informerade och svarade på frågor om implementering av BEPS och kommissionens

2016-04-28

Skatteutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-04-26 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Implementering av BEPS och förslag till direktiv mot skatteundandraganden Krister Andersson, chef för skatteavdelningen och Claes Hammarstedt, skatteexpert, Svenskt Näringsliv, informerade

2016-04-26

Skatteutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-04-21 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Ulla Andersson V särskilt välkommen till första sammanträdet med utskottet. 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Christina

2016-04-21

Skatteutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-04-12 TID 11.0011.30 11.4011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Föredragande Eva Berggren hälsades välkommen tillbaka till skatteutskottets kansli. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25. 2 Kanslimeddelanden Inkomna

2016-04-12

Skatteutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-17 TID 10.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson, Merja Lohela, expert internationell företagsbeskattning, Margareta Nyström verksamhetsutvecklare ansvarig för internationella

2016-03-17

Skatteutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-10 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:23. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att EU-samordningen och Sieps

2016-03-10

Skatteutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-03 TID 10.00-10.30 10.50-11.00 11.30-11.35 11.40-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 13 på

2016-03-03

Skatteutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-03-01 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Punktskatter SkU18 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:SkU18. M-SD-C-L-

2016-03-01

Skatteutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-25 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Urban Rydin, skatteansvarig och Katarina Bartels, skattejurist Lantbrukarnas Riksförbund LRF informerade angående skattefrågor som påverkar jord- och skogsbruk. 2 Justering

2016-02-25

Skatteutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-23 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 En ny tullag SkU21 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-02-23

Skatteutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-11 TID Kl.10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:18. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade att kansliet kommer hålla

2016-02-11