Dokument & lagar (120 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-09 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 och 2 på föredragningslistan.

2016-02-09

Skatteutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-02-04 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om seminariet om skatteutskottets utvärdering av fiskala effekter av punktskattshöjningar

2016-02-04

Skatteutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-28 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Joakim Skotheim, utredare på utvärderings- och forskningssekretariatet, välkommen till dagens sammanträde för att informera om utvärderingsrapporten enligt punkt 4 på föredragningslistan.

2016-01-28

Skatteutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-19 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Cecilie Tenfjord-Toftby M särskilt välkommen som ny ledamot i utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2015/16:13 och 2015/16:14. 2 Kanslimeddelanden

2016-01-19

Skatteutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-01-12 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Maria Malmer Stenergard M som ny suppleant i utskottet och Annelie Jonsson som utskottsassistent på kansliet fr.o.m. den 1 februari 2016 särskilt välkomna till dagens sammanträde.

2016-01-12

Skatteutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-10 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 BEPS och andra aktuella

2015-12-10

Skatteutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-03 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om besöket från Montenegros parlament

2015-12-03

Skatteutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-11-26 TID 10.0010.45 11.0511.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet beslutade att lägga till en ny punkt 2 på föredragningslistan, information inför Ekofinrådets möte den 8 december 2015. Utskottet beslutade även att genomföra en överläggning

2015-11-26

Skatteutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-11-19 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Larry Söder KD välkommen som ny ledamot i utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:9. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt

2015-11-19

Skatteutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-11-10 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Ställföreträdande kanslichef Peder Brynolf påminde om besöket

2015-11-10

Skatteutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-11-05 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjort och Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Aktuella EU-frågor

2015-11-05

Skatteutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-10-22 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:6. 2 Kanslimeddelanden Inkommande skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att presidiet den 21 oktober

2015-10-22

Skatteutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-10-20 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Maria Abrahamsson M och Ulf Berg M särskilt välkomna till dagens sammanträde. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Höständringsbudget för

2015-10-20

Skatteutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-10-15 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Per-Ingvar Johnsson C och Andreas Carlson KD särskilt välkomna till deras första sammanträde med utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4.

2015-10-15

Skatteutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-13 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3 efter ett tillägg i deltagarförteckningen bilaga 12 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Ärendeplan

2015-10-13

Skatteutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-01 TID 9.309.40 10.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:2. 2 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor SkU4 Utskottet beslutade att ge justitieutskottet

2015-10-01

Skatteutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-09-29 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Leif Nysmed S och Robert Hannah FP särskilt välkomna till deras första sammanträde med utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1 2 Kanslimeddelanden

2015-09-29

Skatteutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-22 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Kommissionens förslag till rådets

2015-09-22

Skatteutskottets protokoll 2006/07:24

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-06-01 TID 08.00 08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återförvisat ärende Ordföranden konstaterade att utskottets betänkande 2006/07:SkU16 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. av kammaren återförvisats till utskottet för ytterligare beredning och

2007-06-01

Skatteutskottets protokoll 2006/07:23

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-05-24 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Protokollet från saksamrådet den 22 maj sänds ut till nästa samman- träde. Gunnar Andrén fp framhöll att det var ett mycket bra

2007-05-24