Dokument & lagar (120 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2006/07:22

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-05-22 TID 10.00-10.50, 11.05-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Saksamråd med regeringen om EG-kommissionens strategi för företagsbeskattning Samråd hölls med finansministern som biträddes av statssekreteraren Ingemar Hansson, kanslirådet Bo Lindén,

2007-05-22

Skatteutskottets protokoll 2006/07:21

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-05-15 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:20. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, m.m.se bilaga 2. 3 Tillsättandet av ny kanslichef Ordföranden föredrog presidiets skrivelse

2007-05-15

Skatteutskottets protokoll 2006/07:20

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-05-08 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:19. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, m.m. Ordföranden hälsade Marie Engström v välkommen åter till utskottet efter sin ledighet.

2007-05-08

Skatteutskottets protokoll 2006/07:19

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-04-26 TID 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Rättschef Vilhelm Andersson och rättslige experten Pia Blank Thörnroos, Skatteverket, besvarade frågor angående proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. 2

2007-04-26

Skatteutskottets protokoll 2006/07:18

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-04-17 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07: 17. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Utskottet beslutade att remittera proposition 2006/07:109 Införande av

2007-04-17

Skatteutskottets protokoll 2006/07:17

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-04-06 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ulla Wester s som varit delegationsledare på utskottets resa till Sjuhäradsbygden den 34 april inledde sammanträdet med att tacka Ulf Sjösten m och Anne-Marie Ekström fp samt övriga ledamöter

2007-04-06

Skatteutskottets protokoll 2006/07:16

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-03-29 TID 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor på skatte- och tullområdet inom EU med särskild inriktning

2007-03-29

Skatteutskottets protokoll 2006/07:15

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM 2007-02-27 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Anne-Marie Wallouch v särskilt välkommen till sammanträdet. Hon ersätter Marie Engström v under hennes ledighet. Samtidigt hälsade ordföranden från Marie Engström som tackade för

2007-02-27

Skatteutskottets protokoll 2006/07:14

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-02-14 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07: 13. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att utskottet dels gjort ett studiebesök på Sveriges Bryggerier

2007-02-14

Skatteutskottets protokoll 2006/07:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-01-30 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Jacob Johnson v välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:12. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna

2007-01-30

Skatteutskottets protokoll 2006/07:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 DATUM 2007-01-25 TID 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet beslutade att Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under informationsstunden med finansdepartementet. Ordföranden hälsade också Walburga Habsburg Douglas m välkommen

2007-01-25

Skatteutskottets protokoll 2006/07:11

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:11 DATUM 2006-12-13 TID 18.55 19.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Karin Nilsson c och Christer Nylander fp särskilt välkomna till sammanträdet. Återförvisat ärende Ordföranden konstaterade att utskottets betänkande 2006/07:SkU8 Ändring i

2006-12-13

Skatteutskottets protokoll 2006/07:10

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM 2006-12-07 TID 17.15 17.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återstående ärende Fortsattes behandlingen av fråga om initiativ om ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till slopandet av skattereduktion för avgift till fackförening och a-kassa.

2006-12-07

Skatteutskottets protokoll 2006/07:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM 2006-12-07 TID 09.0009.35, 09.4009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:8. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, m.m. 3 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

2006-12-07

Skatteutskottets protokoll 2006/07:8

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM 2006-12-05 TID 11.00 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering m.m. Justerades protokoll 2006/07:7. Utskottet beslutade att under förutsättning av Riksdagsstyrelsens godkännande göra en EU-resa till Luxemburg och Bryssel den 47 februari

2006-12-05

Skatteutskottets protokoll 2006/07:7

1 SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:7 DATUM 2006-11.30 TID 10.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:6. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att betänkande 2006/07:SkU7 tas upp till beslut

2006-11-30

Skatteutskottets protokoll 2006/07:6

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6 DATUM 2006-11-28 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Finansråden Stefan Holgersson och Lena Gustafsson samt departementssekreteraren Nils-Fredrik Carlsson, Finansdepartementet, informerade om genomförandet av nya regler om personalliggare i vissa branscher.

2006-11-28

Skatteutskottets protokoll 2006/07:5

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM 2006-11-21 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor på skatte- och tullområdet inom EU. 2 Protokollsjustering

2006-11-21

Skatteutskottets protokoll 2006/07:4

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM 2006-11-14 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:3. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att delegationen den 9 november tagit emot en upp- vaktning

2006-11-14

Skatteutskottets protokoll 2006/07:3

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM 2006-11-09 TID 08.00 09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Tullverket Generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl lämnade information och besvarade frågor med anknytning till budget-propositionen. 2 Protokollsjustering Justerades protokoll

2006-11-09