Dokument & lagar (3 träffar)

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:JuU7 2015/16:UU19 2016/17:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 9 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2006/07:48 av Siv Holma (v)

Motion till riksdagen 2006/07:48 av Siv Holma v med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att medel bör ställas till förfogande redan under 2007 för att kompensera kostnader med anledning av utlokaliseringen

2007-04-25

Motion 2006/07:48 av Siv Holma (v) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:1781 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:1781 av Christer Engelhardt s Anläggning av ny elkabel mellan Gotland och fastlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anläggning av en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet. Motivering I strävan att övergå till

2006-10-27

Motion 2006/07:1781 av Christer Engelhardt (s) (doc, 36 kB)