Dokument & lagar (5 610 träffar)

Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas båda MP Utveckling av nätbaserad distansundervisning mellan svenska och utländska universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av utvecklingsmöjligheterna för att utländska


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3242 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3242 av Jabar Amin MP Biståndet stoppa avräkningarna för flyktingmottagning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att biståndspengarna ska användas till biståndet, och inte till att bekosta inhemsk asylmottagning, och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3242 av Jabar Amin (MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3242 av Jabar Amin (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3239 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3239 av Stefan Nilsson och Marco Venegas båda MP Ett nytt nationellt program för att förebygga självmord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt program för att förebygga självmord och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund


Utskottsberedning: 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3239 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3239 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3238 av Stefan Nilsson (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3238 av Stefan Nilsson MP Behov av reglering i skönhetsbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av reglering i skönhetsbranschen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns många exempel på att människor blir felbehandlade


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3238 av Stefan Nilsson (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3238 av Stefan Nilsson (MP) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

Motion 2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3243 av Niclas Malmberg MP Klassa älvdalska som nationellt minoritetsspråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att klassa älvdalska som nationellt minoritetsspråk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Älvdalska


Utskottsberedning: 2016/17:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. FP 600 000 fler jobb Liberala reformer för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen s. 532Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 1160 kB) Motion 2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 1238 kB)

Motion 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. C Närodlad integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna öppenheten mot omvärlden och att alla som tas emot i Sverige på ett snabbt och effektivt sätt ska kunna bli en del av samhället och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:AU6 2015/16:AU9 2015/16:FiU25 2015/16:KrU6 2015/16:KrU8 2015/16:SoU6 2016/17:CU14 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 62 kB) Motion 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 101 kB)

Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. SD Fler teknikgymnasier och lärlingsjobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta teknikgymnasier och ett system för lärlingsjobb och tillkännager detta för regeringen Motivering På vissa orter finns


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. FP Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier


Utskottsberedning: 2015/16:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. (FP) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. FP Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP) (docx, 66 kB) Motion 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP) (pdf, 115 kB)

Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens


Utskottsberedning: 2015/16:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3161 av Roger Haddad FP Höjda krav på lärare och rektorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolledare ska vara utbildade lärare i grunden för att verka som rektorer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skollagen har sedan


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 108 kB)

Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson båda C Undantag i kösystemet för förskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en möjlighet för fristående förskolor och grundskolor att ta emot nyanlända barn och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3107 av Markus Wiechel SD Öppen utbildning vid svenska universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för fler universitet och högskolor att inrätta öppna utbildningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3094 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3094 av Markus Wiechel SD Privat- och hushållsekonomi i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privat- och hushållsekonomi i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är inte alltid helt enkelt att lämna tryggheten


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3094 av Markus Wiechel (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3094 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3091 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3091 av Markus Wiechel SD Företagsamhet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kunskap i skolan kring hur man startar företag, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag ligger arbetslösheten för unga på


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3091 av Markus Wiechel (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3091 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3090 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3090 av Markus Wiechel SD Trafikteori i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafikteori i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafikteori i skolan finns för flera elever som individuellt val. Det är dock inte


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3090 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3090 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3076 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3076 av Markus Wiechel SD Bättre matchning inför yrkesval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redovisa chansen till olika arbetstillfällen vid olika utbildningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett land där


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3076 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3076 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 61 kB)