Dokument & lagar (741 träffar)

Motion 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom kort bör följa upp hur lagförslaget påverkar företagen i form av


Utskottsberedning: 2015/16:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa vilka eventuella effekter propositionen kan få på konkurrensneutraliteten


Utskottsberedning: 2015/16:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3115 av Markus Wiechel SD Främjande av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar


Utskottsberedning: 2015/16:SkU18 2015/16:TU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling båda MP 100 förnybart inom transportsektorn vägen till fossilfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast införa antingen en kvotplikt för biodrivmedel eller en reduktionsplikt för fossila


Utskottsberedning: 2015/16:CU14 2015/16:MJU7 2015/16:SkU16 2015/16:TU11 2015/16:TU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) (docx, 64 kB) Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) (pdf, 141 kB)

Motion 2015/16:2874 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2874 av Markus Wiechel och Johnny Skalin båda SD Minskad användning av nikotin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av dold tobaksförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:SkU18 2015/16:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2874 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2874 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:2061 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2061 av Josef Fransson SD Åtgärder mot tobaksbruk bland unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om direktiv till Polismyndigheten för att minska tobaksförsäljningen till unga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20 2015/16:SkU18 2015/16:SoU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2061 av Josef Fransson (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2061 av Josef Fransson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3219 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3219 av Mikael Oscarsson KD Avskaffande av avgifter för gåvoskatteavdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att avskaffa ansökningsavgiften och den årliga registeravgiften till Skatteverket för organisationer


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3219 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3219 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3190 av Maria Weimer (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3190 av Maria Weimer FP Företags avdragsrätt för förstagångsinköp av konst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda företags avdragsrätt för förstagångsinköp av konst och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en rad undersökningar


Utskottsberedning: 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3190 av Maria Weimer (FP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3190 av Maria Weimer (FP) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3169 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3169 av Hanna Wigh SD Hästar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över momssatserna för hästnäringen och införa en mer rättvis fördelning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16 2015/16:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3169 av Hanna Wigh (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3169 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3135 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3135 av Per Åsling m.fl. C Införande av ett miljöanpassat skogsavdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ett miljöanpassat skogsavdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogsägare kan genom skogsavdraget skjuta


Utskottsberedning: 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3135 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3135 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3128 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3128 av Per Åsling C Rättvis folkräkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om olika åtgärder för att införa en rättvisare folkräkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Små kommuner som har hög andel säsongsarbetare missgynnas


Utskottsberedning: 2015/16:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3128 av Per Åsling (C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3128 av Per Åsling (C) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:3096 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3096 av Hanna Wigh SD Djursjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda och utvärdera effekten av moms på djursjukvård och lämna förslag på lämplig nivå för att säkerställa ett gott djurskydd


Utskottsberedning: 2015/16:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3096 av Hanna Wigh (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3096 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3078 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3078 av Markus Wiechel SD Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bokföringshjälp till småföretagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3078 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3078 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3064 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3064 av Martin Kinnunen SD Åskådliggörande av hela skatteuttaget för folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska vara obligatoriskt att synliggöra arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspension på lönebeskeden och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3064 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3064 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:3038 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3038 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson båda C Sänkning av dansbandsmomsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka den s.k. dansbandsmomsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns olika


Utskottsberedning: 2015/16:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3038 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3038 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3026 av Helena Lindahl (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3026 av Helena Lindahl C ROT-avdrag och energieffektivisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett bibehållet ROT-avdrag för att exempelvis uppmuntra fler energieffektiva och miljövänliga alternativ för hushållens


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3026 av Helena Lindahl (C) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3026 av Helena Lindahl (C) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:3012 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3012 av Per Åsling m.fl. C Förtydligande av regler om dispens från kravet på kassaregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nödvändigheten av ett förtydligande av reglerna om dispens från kravet på kassaregister och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3012 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3012 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3000 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3000 av Anders Åkesson och Göran Lindell båda C Skattehänsyn vid lageruppbyggnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn i lagstiftning om företagsbeskattning av lageruppbyggnad och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3000 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3000 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2995 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:2995 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson båda C Skogens roll i svensk tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i ett övergångsskede mellan nuvarande och kommande system behålla skogskonto och skogsskadekonto och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2995 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2995 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2974 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2974 av Penilla Gunther KD Kvittohantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kassregisterlagen bör skrivas om i den meningen att kunden alltid ska få kvitto om man ber om det, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2974 av Penilla Gunther (KD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2974 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 62 kB)