Dokument & lagar (1 102 träffar)

Motion 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en uppföljning av vilken nytta förslagen leder till


Utskottsberedning: 2015/16:SkU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:19 Vissa frågor på området för indirekta skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa uttagsbeskattning av internt utförda fastighetstjänster och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:SkU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3254 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3254 av David Lång m.fl. SD Med anledning av prop. 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om begränsad skattefrihet för utdelning på andelar. Motivering Vi välkomnar


Utskottsberedning: 2015/16:SkU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3254 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3254 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Skatteutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-10-22 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:6. 2 Kanslimeddelanden Inkommande skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att presidiet den 21 oktober

2015-10-22

Skatteutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-10-20 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Maria Abrahamsson M och Ulf Berg M särskilt välkomna till dagens sammanträde. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Höständringsbudget för

2015-10-20

Skatteutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-10-15 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Per-Ingvar Johnsson C och Andreas Carlson KD särskilt välkomna till deras första sammanträde med utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4.

2015-10-15

Skatteutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-13 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3 efter ett tillägg i deltagarförteckningen bilaga 12 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Ärendeplan

2015-10-13

Motion 2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C Högre utbildning Sammanfattning Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma


Utskottsberedning: 2015/16:SkU29 2015/16:UbU1 2015/16:UbU10 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1. Frihet och utveckling i omvärlden vårt moraliska ansvar 1.1 Den kristdemokratiska solidaritetsprincipen 1.2 Vår syn på biståndet 2. Våra prioriteringar för det internationella


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16 2015/16:UU15 2015/16:UU2 2016/17:UU15 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 62 kB) Motion 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 119 kB)

Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. C Infrastruktur för långsiktig hållbarhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privat kapital och pensionsfonder bör ges möjlighet att investera i infrastruktur i Sverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:CU15 2015/16:SkU16 2015/16:TU17 2015/16:TU19 2015/16:TU6 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 15 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 96 kB)

Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1.Kristdemokraternas syn på kommunikationer och transporter 2.Fossiloberoende fordonsflotta 2030 2.1.Höjd fordonsskatt 2.2.Utbyggnad av laddinfrastruktur 3.Trafiksäkerhet


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:JuU1 2015/16:JuU18 2015/16:NU3 2015/16:SkU16 2015/16:TU1 2015/16:TU10 2015/16:TU11 2015/16:TU13 2015/16:TU14 2015/16:TU16 2015/16:TU17 2015/16:TU19 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 33 avslag, 4 bifall,

Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 176 kB)

Motion 2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3115 av Markus Wiechel SD Främjande av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar


Utskottsberedning: 2015/16:SkU18 2015/16:TU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Bättre konkurrensvillkor för alla transportslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en genomlysning av Trafikverkets ledning och styrning bör göras för att nå tydligare fördelning av ansvar, mandat


Utskottsberedning: 2015/16:JuU18 2015/16:SkU18 2015/16:TU10 2015/16:TU11 2015/16:TU13 2015/16:TU14 2015/16:TU16 2015/16:TU17 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 127 kB)

Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling båda MP 100 förnybart inom transportsektorn vägen till fossilfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast införa antingen en kvotplikt för biodrivmedel eller en reduktionsplikt för fossila


Utskottsberedning: 2015/16:CU14 2015/16:MJU7 2015/16:SkU16 2015/16:TU11 2015/16:TU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) (docx, 64 kB) Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) (pdf, 141 kB)

Motion 2015/16:2874 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2874 av Markus Wiechel och Johnny Skalin båda SD Minskad användning av nikotin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av dold tobaksförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:SkU18 2015/16:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2874 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2874 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:2061 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2061 av Josef Fransson SD Åtgärder mot tobaksbruk bland unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om direktiv till Polismyndigheten för att minska tobaksförsäljningen till unga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20 2015/16:SkU18 2015/16:SoU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2061 av Josef Fransson (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2061 av Josef Fransson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3228 av Mats Persson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3228 av Mats Persson m.fl. FP Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar huvuduppgifterna beskattning,


Utskottsberedning: 2015/16:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3228 av Mats Persson m.fl. (FP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3228 av Mats Persson m.fl. (FP) (pdf, 88 kB)

Motion 2015/16:3219 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3219 av Mikael Oscarsson KD Avskaffande av avgifter för gåvoskatteavdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att avskaffa ansökningsavgiften och den årliga registeravgiften till Skatteverket för organisationer


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3219 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3219 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3190 av Maria Weimer (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3190 av Maria Weimer FP Företags avdragsrätt för förstagångsinköp av konst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda företags avdragsrätt för förstagångsinköp av konst och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en rad undersökningar


Utskottsberedning: 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3190 av Maria Weimer (FP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3190 av Maria Weimer (FP) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3187 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3187 av Per Åsling m.fl. C Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2016 uttryckt


Utskottsberedning: 2015/16:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3187 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3187 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 85 kB)