Dokument & lagar (67 träffar)

Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:79 En ny tullag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa en utökad möjlighet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser, samt införa en motsvarande möjlighet


Utskottsberedning: 2015/16:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1. Frihet och utveckling i omvärlden vårt moraliska ansvar 1.1 Den kristdemokratiska solidaritetsprincipen 1.2 Vår syn på biståndet 2. Våra prioriteringar för det internationella


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16 2015/16:UU15 2015/16:UU2 2016/17:UU15 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 62 kB) Motion 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 119 kB)

Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. C Infrastruktur för långsiktig hållbarhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privat kapital och pensionsfonder bör ges möjlighet att investera i infrastruktur i Sverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:CU15 2015/16:SkU16 2015/16:TU17 2015/16:TU19 2015/16:TU6 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 15 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 96 kB)

Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1.Kristdemokraternas syn på kommunikationer och transporter 2.Fossiloberoende fordonsflotta 2030 2.1.Höjd fordonsskatt 2.2.Utbyggnad av laddinfrastruktur 3.Trafiksäkerhet


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:JuU1 2015/16:JuU18 2015/16:NU3 2015/16:SkU16 2015/16:TU1 2015/16:TU10 2015/16:TU11 2015/16:TU13 2015/16:TU14 2015/16:TU16 2015/16:TU17 2015/16:TU19 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 33 avslag, 4 bifall,

Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 176 kB)

Motion 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Bättre konkurrensvillkor för alla transportslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en genomlysning av Trafikverkets ledning och styrning bör göras för att nå tydligare fördelning av ansvar, mandat


Utskottsberedning: 2015/16:JuU18 2015/16:SkU18 2015/16:TU10 2015/16:TU11 2015/16:TU13 2015/16:TU14 2015/16:TU16 2015/16:TU17 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 127 kB)

Motion 2015/16:2101 av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2101 av Anders Forsberg och Runar Filper båda SD Dansbandsmomsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskattesatserna inom kultur- och besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20 2015/16:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2101 av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2101 av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Den moderna familjen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att underlätta mäns och kvinnors möjlighet att kombinera familj, arbete och fritid och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU7 2015/16:AU9 2015/16:FiU25 2015/16:FiU26 2015/16:FiU3 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SfU7 2015/16:SkU16 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

Motion 2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera och effektivisera det statliga riskkapitalet så att det i högre grad kompletterar privat riskkapital, och riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:FiU25 2015/16:FiU39 2015/16:NU1 2015/16:NU13 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:NU4 2015/16:SfU1 2015/16:SkU16 2015/16:SkU19 2015/16:UbU13 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2015/16:UbU17 2016/17:CU6 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 41 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 94 kB) Motion 2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 214 kB)

Motion 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En hållbar energipolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om energipolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda


Utskottsberedning: 2015/16:CU13 2015/16:FiU1 2015/16:MJU20 2015/16:MJU7 2015/16:MJU8 2015/16:MJU9 2015/16:NU10 2015/16:NU17 2015/16:NU19 2015/16:NU3 2015/16:SkU29 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 34 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 156 kB)

Motion 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. M Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en fond-i-fondlösning om 400 mkr bör inrättas för att stärka det privat-offentliga riskkapitalet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:FiU22 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU22 2015/16:NU23 2015/16:NU4 2015/16:SkU16 2016/17:CU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. FP På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att principen om ett pris på koldioxid är central för en effektiv klimatpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:MJU20 2015/16:NU10 2015/16:NU19 2015/16:SkU16 2015/16:SkU18 2015/16:TU9 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 90 kB)

Motion 2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. C Stärk konkurrenskraften hos de blå och gröna näringarna Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Underlätta för landsbygdsföretagare Bättre ekonomiska förutsättningar för de gröna näringarna Regelförenkling och


Utskottsberedning: 2015/16:CU13 2015/16:FiU39 2015/16:MJU10 2015/16:MJU15 2015/16:MJU16 2015/16:MJU17 2015/16:MJU19 2015/16:MJU9 2015/16:NU15 2015/16:SkU29 2015/16:TU11 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 23 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (docx, 64 kB) Motion 2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (pdf, 118 kB)

Motion 2015/16:2462 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2462 av Kristina Yngwe C Fler hästkrafter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat regelkrångel för hästföretagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6 2015/16:MJU9 2015/16:SkU16 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2462 av Kristina Yngwe (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2462 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. C Bättre klimat Sammanfattning Centerpartiet har en lång tradition av att driva politik som förenar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi har en vision om att till 2050 ska vårt samhälle inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och globalt behöver


Utskottsberedning: 2015/16:CU13 2015/16:MJU1 2015/16:MJU20 2015/16:NU10 2015/16:NU19 2015/16:SkU16 2015/16:SkU18 2015/16:TU14,2015/16:TU9 2015/16:TU9 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 62 kB) Motion 2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 127 kB)

Motion 2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1. Inledning 2. Livet på landet 2.1 Återupprätta Landsbygdsdepartementet 2.2 Grundläggande service i hela landet 2.3 Regelförenkling för landsbygdens


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:FiU22 2015/16:FiU39 2015/16:MJU11 2015/16:MJU15 2015/16:MJU2 2015/16:MJU9 2015/16:NU17 2015/16:NU2 2015/16:SkU16 2015/16:SkU18 2015/16:TU19
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 65 kB) Motion 2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 134 kB)

Motion 2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. M, C, FP, KD Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen i syfte att motverka hedersrelaterade brott samt öka lagföringen av dem och


Utskottsberedning: 2015/16:JuU18 2015/16:JuU21 2015/16:JuU22 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 98 kB)

Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. M Nya och växande företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera den svenska bostadsmarknaden på kort och på lång sikt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU22 2015/16:NU23 2015/16:SfU15 2015/16:SkU16 2015/16:SkU29 2015/16:UbU12 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:1933 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:1933 av Jakob Forssmed m.fl. KD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Sammanfattning Samhällsekonomi och finansförvaltningen är av stor vikt för att skapa förutsättningar för ett gott samhälle, goda uppväxtvillkor och en fungerande arbetsmarknad. I denna motion föreslår


Utskottsberedning: 2015/16:FiU2 2015/16:FiU25 2015/16:FiU30 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:1933 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:1933 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 112 kB)

Motion 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. C Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns en närodlad politik för fler bostäder och en fungerande bostadsmarknad i hela


Utskottsberedning: 2015/16:CU14 2015/16:FiU22 2015/16:MJU6 2015/16:NU4 2015/16:SkU16 2015/16:SkU29 2016/17:CU14 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson båda SD Sverigedemokraternas bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa EBO-lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:CU1 2015/16:CU13 2015/16:SfU3 2015/16:SfU4 2015/16:SkU16 2015/16:SkU29 2016/17:CU14 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 14 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 94 kB)
Paginering