Dokument & lagar (61 träffar)

Motion 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom kort bör följa upp hur lagförslaget påverkar företagen i form av


Utskottsberedning: 2015/16:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:79 En ny tullag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa en utökad möjlighet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser, samt införa en motsvarande möjlighet


Utskottsberedning: 2015/16:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa vilka eventuella effekter propositionen kan få på konkurrensneutraliteten


Utskottsberedning: 2015/16:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Generationsskiften i fåmansbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra förutsättningarna för generationsskiften i fåmansbolag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett tilltagande


Utskottsberedning: 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2245 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2245 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Information om jobbskatteavdragets effekt på sysselsättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Skatteverket att informera allmänheten om jobbskatteavdraget och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2245 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2245 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2244 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2244 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Minskad skatteadministration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skatteverket i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och föreslå åtgärder för att minska


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2244 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2244 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2243 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2243 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Personaloptioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regelverket för personaloptioner kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jobb skapas av företag som växer


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2243 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2243 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2242 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2242 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Synliggörande av arbetsgivaravgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra arbetsgivaravgiften per anställd på månadsbasis för såväl kontrollmyndighet som arbetstagare och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2242 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2242 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, KD Höjning av arbetsgivaravgift och skatt slår mot Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheten att först utreda konsekvenserna av en höjning av arbetsgivaravgiften


Utskottsberedning: 2015/16:SfU12 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. M, C, FP, KD Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen i syfte att motverka hedersrelaterade brott samt öka lagföringen av dem och


Utskottsberedning: 2015/16:JuU18 2015/16:JuU21 2015/16:JuU22 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 98 kB)

Motion 2015/16:1624 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1624 av Olle Felten m.fl. SD Arbetet med Sveriges bilaterala skatteavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast intensifiera arbetet med Sveriges bilaterala skatteavtal samt om hur regeringen bör rapportera om arbetet till riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1624 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:1624 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, FP, KD Fler företag för ett starkare Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer konkurrenskraftiga skatter på delägarskap för nyckelpersoner i växande företag och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:FiU26 2015/16:FiU39 2015/16:JuU1 2015/16:KU17 2015/16:NU13 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU22 2015/16:NU23 2015/16:NU9 2015/16:SkU16 2016/17:CU6
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 13 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 112 kB)

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Skatterabatt för byte till mer energisnåla vitvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över hur man stimulerar till ett utbyte av hushållsprodukter för att


Utskottsberedning: 2006/07:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Sk318 av Jörgen Johansson och Staffan Anger (c, m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk318 av Jörgen Johansson och Staffan Anger c, m Lex Uggla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av förmögenhetsskatten för överskottslikviditet i företag. Motivering Under senare år har en rad uppmärksammade


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk318 av Jörgen Johansson och Staffan Anger (c, m) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Sk28 av Jörgen Johansson m.fl. (c, m, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa skatt på förbränning av hushållsavfall. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett skärpt producentansvar i syfte att uppnå en bättre styrning. Sammanfattning Regeringens proposition om beskattning


Utskottsberedning: 2005/06:SkU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk28 av Jörgen Johansson m.fl. (c, m, kd) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:Sk30 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en helt fristående och oberoende kronofogdemyndighet och avslår därmed regeringens proposition 2005/06:200 i denna del. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om överflyttning av


Utskottsberedning: 2005/06:SkU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk30 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att kravet i lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m. på att Konsumentombudsmannen, tillika Konsumentverkets generaldirektör, skall vara jurist skall tas bort. Motivering Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Sk17 av Gabriel Romanus m.fl. (fp, c, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att betalningstiden för trängselskatten förlängs till en månad. Motivering Den föreliggande propositionen illustrerar det olämpliga i att de avgifter som tas ut för att motverka trängseln har gjorts till en statlig skatt, där varje beslut även om detaljer som betalningssätt,


Utskottsberedning: 2005/06:SkU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk17 av Gabriel Romanus m.fl. (fp, c, kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Sk14 av Ulf Sjösten (m) och Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av fortsatt samordning av de rättsvårdande myndigheternas kamp mot den ekonomiska brottsligheten i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att även arbeta


Utskottsberedning: 2005/06:SkU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk14 av Ulf Sjösten (m) och Jörgen Johansson (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Sk11 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av lagförslaget i enlighet med vad som anförs i motionen om att redovisningen av mervärdesskatten inte skall periodiseras. Momsredovisning i mindre företag enligt kontantmetoden Bokföringsnämndens initiativ i detta ärende har lett till många bra förslag i föreliggande


Utskottsberedning: 2005/06:SkU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk11 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 43 kB)
Paginering