Dokument & lagar (271 träffar)

Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som gör det möjligt för koncerner som har både nationell och


Utskottsberedning: 2016/17:SkU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3401 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3401 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av skr. 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i kommande skrivelser med redovisning av skatteutgifter bör analysera enskilda skatteutgifters


Utskottsberedning: 2015/16:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3401 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3401 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3399 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3399 av Per Åsling m.fl. C med anledning av skr. 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i kommande skrivelser med redovisning av skatteutgifter bör fördjupa analysen av enskilda skatteutgifters


Utskottsberedning: 2015/16:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3399 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3399 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:3393 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3393 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens lagförslag med den ändringen att lagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari 2017. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:SkU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3393 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3393 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:79 En ny tullag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma med ett förslag som innebär att tulltillägg avskaffas som sanktion i tullagen, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:SkU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3320 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:79 En ny tullag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa en utökad möjlighet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser, samt införa en motsvarande möjlighet


Utskottsberedning: 2015/16:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3257 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3257 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra propositionens förslag till beskattningsregler för skadeförsäkringsbolagens säkerhetsreserver och


Utskottsberedning: 2015/16:SkU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3257 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3257 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en uppföljning av vilken nytta förslagen leder till


Utskottsberedning: 2015/16:SkU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:19 Vissa frågor på området för indirekta skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa uttagsbeskattning av internt utförda fastighetstjänster och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:SkU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3254 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3254 av David Lång m.fl. SD Med anledning av prop. 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om begränsad skattefrihet för utdelning på andelar. Motivering Vi välkomnar


Utskottsberedning: 2015/16:SkU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3254 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3254 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C Högre utbildning Sammanfattning Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma


Utskottsberedning: 2015/16:SkU29 2015/16:UbU1 2015/16:UbU10 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1. Frihet och utveckling i omvärlden vårt moraliska ansvar 1.1 Den kristdemokratiska solidaritetsprincipen 1.2 Vår syn på biståndet 2. Våra prioriteringar för det internationella


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16 2015/16:UU15 2015/16:UU2 2016/17:UU15 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 62 kB) Motion 2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 119 kB)

Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. C Infrastruktur för långsiktig hållbarhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privat kapital och pensionsfonder bör ges möjlighet att investera i infrastruktur i Sverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:CU15 2015/16:SkU16 2015/16:TU17 2015/16:TU19 2015/16:TU6 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 15 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 96 kB)

Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1.Kristdemokraternas syn på kommunikationer och transporter 2.Fossiloberoende fordonsflotta 2030 2.1.Höjd fordonsskatt 2.2.Utbyggnad av laddinfrastruktur 3.Trafiksäkerhet


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:JuU1 2015/16:JuU18 2015/16:NU3 2015/16:SkU16 2015/16:TU1 2015/16:TU10 2015/16:TU11 2015/16:TU13 2015/16:TU14 2015/16:TU16 2015/16:TU17 2015/16:TU19 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 33 avslag, 4 bifall,

Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 176 kB)

Motion 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Bättre konkurrensvillkor för alla transportslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en genomlysning av Trafikverkets ledning och styrning bör göras för att nå tydligare fördelning av ansvar, mandat


Utskottsberedning: 2015/16:JuU18 2015/16:SkU18 2015/16:TU10 2015/16:TU11 2015/16:TU13 2015/16:TU14 2015/16:TU16 2015/16:TU17 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 127 kB)

Motion 2015/16:3228 av Mats Persson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3228 av Mats Persson m.fl. FP Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar huvuduppgifterna beskattning,


Utskottsberedning: 2015/16:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3228 av Mats Persson m.fl. (FP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3228 av Mats Persson m.fl. (FP) (pdf, 88 kB)

Motion 2015/16:3187 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3187 av Per Åsling m.fl. C Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2016 uttryckt


Utskottsberedning: 2015/16:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3187 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3187 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 85 kB)

Motion 2015/16:3055 av Mats Persson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3055 av Mats Persson m.fl. FP Expertskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att expertskattens konstruktion och funktion bör utredas, i syfte att stärka förmågan för verksamheter i Sverige att rekrytera utländska nyckelpersoner, och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3055 av Mats Persson m.fl. (FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3055 av Mats Persson m.fl. (FP) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:3027 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3027 av Per Lodenius m.fl. C Mångfald av medieperspektiv i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ett avskaffande av reklamskatten kan ske och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:KU19 2015/16:SkU18 2015/16:SkU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3027 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3027 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. KD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra momsfrihet för föreningar som bedriver secondhandförsäljning för att finansiera social hjälpverksamhet och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SkU1 2015/16:SkU19 2015/16:SkU20 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 115 kB)