Dokument & lagar (1 386 träffar)

Motion 2015/16:2950 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2950 av Jan R Andersson M Förmånsbeskattning av fri parkering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förmånsbeskattning av fri parkering och tillkännager detta för regeringen. Motivering En stor del av Sveriges befolkning behöver bilen varje


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2950 av Jan R Andersson (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2950 av Jan R Andersson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:2949 av Lotta Olsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:2949 av Lotta Olsson och Ulrika Karlsson i Uppsala båda M Synliggörande av osynliga skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av bättre synlighet vid skatteuttag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öppenhet i det


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2949 av Lotta Olsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2949 av Lotta Olsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2940 av Hans Wallmark (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2940 av Hans Wallmark M Skattskrivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda ifall det skulle vara möjligt att vara skriven del av året på annan ort och därmed skattskyldig för det aktuella antalet månader och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2940 av Hans Wallmark (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2940 av Hans Wallmark (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2939 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2939 av Jan R Andersson M Lagfartsavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagfartsavgiften och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid köp av fastigheter utgår en lagfartsavgift beräknad på 1,5 på köpeskillingen samt därutöver


Utskottsberedning: 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2939 av Jan R Andersson (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2939 av Jan R Andersson (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2015/16:2938 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2938 av Jan R Andersson M Gästhamnsmoms Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om momsen på gästhamnsbesök och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är olyckligt och kostsamt att momssatserna inom turistnäringen skiljer sig åt. Tidigare


Utskottsberedning: 2015/16:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2938 av Jan R Andersson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2938 av Jan R Andersson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2936 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2936 av Jan R Andersson M Effektskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektskatten på kärnkraft och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kärnkraften tillhör de energikällor som har allra minst påverkan på klimatet och i förhållande


Utskottsberedning: 2015/16:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2936 av Jan R Andersson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2936 av Jan R Andersson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:2929 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2929 av Jan R Andersson M Skatt på biodrivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga minskad skatt på biodrivmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering I budgetpropositionen för 2016 aviserade den rödgröna regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2929 av Jan R Andersson (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2929 av Jan R Andersson (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2015/16:2927 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2927 av Jan R Andersson M Hantering av tillfälliga samordningsnummer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av hanteringen av samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Personer som vistas i Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2927 av Jan R Andersson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2927 av Jan R Andersson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:2926 av Lena Asplund (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2926 av Lena Asplund M Synliggjorda arbetsgivaravgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att synliggöra arbetsgivaravgifterna på lönebesked för offentliga arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2926 av Lena Asplund (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2926 av Lena Asplund (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:2923 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:2923 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp båda M REP- och ROST-avdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga REP- och ROST-avdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering RUT- och ROT-avdragen har haft stora positiva effekter


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2923 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2923 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:2906 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2906 av Paula Bieler och Markus Wiechel båda SD Transparent skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydligare redovisa mervärdesskatt för konsumenter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:KU17 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2906 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2906 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. KD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra momsfrihet för föreningar som bedriver secondhandförsäljning för att finansiera social hjälpverksamhet och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SkU1 2015/16:SkU19 2015/16:SkU20 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 115 kB)

Motion 2015/16:2864 av Aron Modig (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2864 av Aron Modig KD Bevaka införandet av tonnageskattesystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att bevaka och kontinuerligt utvärdera införandet av tonnageskattesystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2864 av Aron Modig (KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2864 av Aron Modig (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2863 av Aron Modig (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2863 av Aron Modig KD Förändring av trängselskattesystemet på östra Hisingen i Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra trängselskattesystemet på östra Hisingen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsvenska


Utskottsberedning: 2015/16:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2863 av Aron Modig (KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2863 av Aron Modig (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2858 av Aron Modig (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2858 av Aron Modig KD Information om skattebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra skattetrycket och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skicka Tack för skatten-sms


Utskottsberedning: 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2858 av Aron Modig (KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2858 av Aron Modig (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2848 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2848 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Serverhallar en ny basnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att energiskatten för verksamhetsutövare där serverhallarna är den huvudsakliga affärsverksamheten ska likställas med den som råder


Utskottsberedning: 2015/16:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2848 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2848 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:2847 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2847 av Josef Fransson m.fl. SD Turism och besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna att harmonisera momssatserna för olika turistattraktioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:NU1 2015/16:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2847 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2847 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:2844 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2844 av Josef Fransson m.fl. SD Innovationsboxar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av innovationsboxar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna anser att forskning och utveckling spelar


Utskottsberedning: 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2844 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2844 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2812 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2812 av Jesper Skalberg Karlsson M Reseavdragets utformning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reseavdragets utformning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Reseavdraget är ett skatteavdrag som görs för resor till


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2812 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2812 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2763 av Lisbeth Sundén Andersson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2763 av Lisbeth Sundén Andersson M Infrastrukturavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa infrastrukturavgifter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett flertal länder i Europa tar ut


Utskottsberedning: 2015/16:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2763 av Lisbeth Sundén Andersson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2763 av Lisbeth Sundén Andersson (M) (pdf, 63 kB)