Dokument & lagar (227 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-05 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:21 och 22. 2 Jakt och viltvård MJU9 Utskottet behandlade motioner om jakt och viltvård. Utskottet beslutade

2015-03-05

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-02-19 TID 08.00 09.00 09.10 09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om krisen inom mjölksektorn Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lämnade information om krisen inom mjölksektorn. 2 Avfall och kretslopp MJU8 Utskottet

2015-02-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-02-17 TID 11.00 11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens meddelande om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten

2015-02-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-02-10 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag till rådets beslut om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

2015-02-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-02-03 TID 11.00 12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17 2 Livsmedelspolitik MJU3 Utskottet behandlade motioner om livsmedelspolitik. Ärendet bordlades. 3 Landsbygdspolitik

2015-02-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-01-29 TID 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksdagsstipendiat Ordförande hälsade riksdagsstipendiat Nina Liljeqvist välkommen som praktikant i miljö- och jordbruksutskottet under våren 2015. 2 Nya suppleanter Ordföranden

2015-01-29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-01-27 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2015 En ny start Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet,

2015-01-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-01-22 TID 08.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruks- och fiskeråd 26 januari 2015 Utskottet beslutade enligt RO 7:12 att överlägga med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, om följande punkt på

2015-01-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-12-15 TID 11.00 12.40 ajournering 11.2011.25, 11.3511.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:13 och 2014/15:14. 2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Utskottet

2014-12-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-11 TID 08.00 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordföranden hälsade Wiwi-Anne Johansson V välkommen som ny suppleant i utskottet. 2 EU-förslag om fastställande för år 2015 av fiskemöjligheterna för vissa

2014-12-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-09 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar Utskottet överlade

2014-12-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 10.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1,

2014-12-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-02 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, och Tomas Brandberg, SD-kansliet, fick närvara under punkten 2. 2 Information från Naturvårdsverket

2014-12-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:8 och 2014/15:9. 2 Förslag till uppföljning av stöd till lokala åtgärder mot övergödning Utskottet behandlade

2014-11-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-20 TID 09.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7. 2 Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23 MJU2y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till

2014-11-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-18 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordföranden hälsade Eskil Erlandsson C välkommen som ny suppleant i utskottet. 2 EU-förslag om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming

2014-11-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-13 TID 10.35 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:6 2 Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över

2014-11-13

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-06 TID 09.15 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordföranden hälsade Said Abdu FP välkommen som ny suppleant i utskottet. 2 Jordbruksråd 10-11 november 2014 Utskottet beslutade enligt RO 7:12 att överlägga

2014-11-06

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-10-23 TID 08.00 08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-kommissionens avfallspaket Utskottet överlade med klimat och miljöminister Åsa Romson, Miljödepartementet, om: KOM2014 397 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

2014-10-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-10-16 TID 08.00 09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU:s klimat-och energipolitiska ram för 2020-2030 Utskottet överlade med klimat och miljöminister Åsa Romson, Miljödepartementet, om följande: Allmänna rådets dagordningspunkt

2014-10-16