Dokument & lagar (10 997 träffar)

Talarlista 2019/20:20200129

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 29 januari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Finansutskottets betänkande FiU31

2020-01-29

Talarlista 2019/20:20200129 (docx, 34 kB) Talarlista 2019/20:20200129 (pdf, 115 kB)

Talarlista 2019/20:20200128

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Tisdagen den 28 januari 2020 Kl. 13.00 Särskild debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Särskild debatt

2020-01-28

Talarlista 2019/20:20200128 (docx, 41 kB) Talarlista 2019/20:20200128 (pdf, 117 kB)

Talarlista 2019/20:20200122

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 22 januari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2020-01-22

Talarlista 2019/20:20200122 (docx, 36 kB) Talarlista 2019/20:20200122 (pdf, 123 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM11 KOM (2019) 623

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM11 Förordning om utövande av unionens 2019/20:FPM11 rättigheter vid tillämpning och genomförande av internationella handelsregler Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet 2020-01-17 Dokumentbeteckning KOM 2019 623 Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning

2020-01-16

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM11 KOM (2019) 623 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM11 KOM (2019) 623 (pdf, 80 kB)

Talarlista 2019/20:20200115

Onsdagen den 15 januari 2020 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär att statsministern och partiledaren för det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på längst 7 minuter. Övriga partiledare har rätt till ett anförande på längst

2020-01-15

Talarlista 2019/20:20200115 (docx, 41 kB) Talarlista 2019/20:20200115 (pdf, 125 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:728 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:728 av Hans Wallmark M Nuvarande hållning mot Maduros regim i Venezuela Hans Wallmark har frågat mig om regeringen har för avsikt att se till att Sverige ensamt eller tillsammans med andra inom EU driver linjen att den nuvarande hållningen gentemot

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:728 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:727 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2020/ 00049/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:727 av Lotta Finstorp M Bristen på hantverkare Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder på nationell nivå för att öka antalet sökande till de gymnasiala hantverks-utbildningarna. Jag delar Lotta

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:727 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:726 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:726 av Tobias Andersson SD Regeringens önskan om jämställda främjardelegationer Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen är villiga att vidta för att säkerställa den efterfrågade jämställda representationen i främjandearbetet.

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:726 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:725 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:725 av Tobias Andersson SD Regeringens feministiska handelspolitik Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder är regeringen villig att vidta för att säkerställa att framtida handelsavtal som EU tecknar å Sveriges vägnar innehåller jämställdhetsanalyser.

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:725 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:724 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2019/20:724 av Saila Quicklund M Ödehus på landsbygden Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder som krävs för att avhjälpa problemen med ödehus på landsbygden och när jag kommer presentera konkreta förslag på lösningar. Boverket har föreslagit ett antal olika åtgärder, flera författningsförslag och lyft

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:724 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:723 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/ 000 31 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:723 av Edward Riedl M Tillfällig skattelättnad på bensin och diesel vid oroligheter i Mellanöstern Edward Riedl har frågat mig om jag kan tänka mig att sänka skatten på bensin och diesel ifall oroligheterna i Mellanöstern gör att

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:723 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:721 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/00022/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:721 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Myndigheters trovärdighet Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att försäkra Sverige och det svenska folket om att det är korrekta fakta som

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:721 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:711 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 05375/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:711 av Jon Thorbjörnson V Svenska adoptioner från Chile Jon Thorbjörnson har frågat mig om regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit om adoptioner från Chile. Jag och regeringen

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Jon Thorbjörnson (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:711 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:710 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M20 19 02259 Kl Miljödepartementet Miljö- och klimatminister n samt vice statsminister n Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:710 av Helena Antoni M En europeisk klimatlag Helena Antoni har frågat mig hur jag ämnar verka för att Sverige ska driva på för en klimatlag på EU-nivå, som nämnt av statsministern i anförandet

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Helena Antoni (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:710 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:707 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 05367 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:707 av Ulrika Heindorff M Cytodiagnostiker Ulrika Heindorff har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att ge cytodiagnostiker en skyddad titel och legitimation. I propositionen Vissa frågor om behörighet för personal

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Ulrika Heindorff (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:707 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:706 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/04341/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:706 av Lars Beckman M Neutralitet när det gäller skatt på vatten och el Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ med anledning av en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen i syfte att förändra lagen

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:706 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi20 19 04340/BATOT Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:702 av Dennis Dioukarev SD Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Dennis Dioukarev har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit för att dels analysera omfattningen och orsakerna bakom de felaktiga utbetalningarna

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:698 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:698 av Acko Ankarberg Johansson KD Standarder för digital information inom vården Acko Ankarberg Johansson har frågat mig vad regeringen har gjort för att genomföra riksdagens två tillkännagivanden om gemensamma standarder och översyn av patientdatalagen. Staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Acko Ankarberg Johansson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:698 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:696 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S 2019/05365/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:696 av Pia Steensland KD Fusk och överutnyttjande inom assistansersättningen Pia Steensland har frågat mig om regeringen har gjort någon uppföljning och analys av effekten av de lagändringar som alliansregeringen initierade för

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:696 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:690 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/05363/FS Socialdepartementet Socialministern Delningssynpunkter lämnas senast Måndag 13 januari kl 16.00 till Carita Nyyssölä Linde carita.nyyssola.linderegeringskansliet.se Förkortad delningstid har medgetts av SB/SAM. Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:690 av Camilla Waltersson Grönvall M Ojämlik palliativ

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:690 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)