Dokument & lagar (5 314 träffar)

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 27 januari klockan

2021-01-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:58

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:58 DATUM 2020-09-07 TID 10.0010.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans utom under punkterna 5 och 9 i den särskilda kallelsen för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Linda

2020-09-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:58 (docx, 45 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2019/20:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:41 DATUM 2020-09-07 TID 10.1310.30 10.3711.21 11.2512.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Se protokoll 2019/20:58 1 2 Justitie- och migrationsministerns agerande i fråga om förankring av Sveriges position

2020-09-07

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2019/20:41 (docx, 46 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM71 : KOM (2020)337/1, SWD(2020) 142, 2013/14:FPM13

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM71 Förordning om upphörande av 2019/20:FPM71 referensvärden på finansmarknaden Finansdepartementet 2020-09-07 Dokumentbeteckning KOM 2020337/1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden

2020-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM71 : KOM (2020)337/1, SWD(2020) 142, 2013/14:FPM13 (doc, 344 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM71 : KOM (2020)337/1, SWD(2020) 142, 2013/14:FPM13 (pdf, 117 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM70 : COM (2020) 606

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM70 EU:s agenda och handlingsplan för 2019/20:FPM70 narkotika 2021-2025 Socialdepartementet 2020-09-07 Dokumentbeteckning COM 2020 606 EU:s agenda och handlingsplan för narkotika 20212025. Sammanfattning Den 24 juli 2020 presenterade Europeiska kommissionen ett meddelande

2020-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM70 : COM (2020) 606 (doc, 327 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM70 : COM (2020) 606 (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM69 : KOM (2020) 607

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM69 EU-strategi för att bekämpa sexuella 2019/20:FPM69 övergrepp mot barn Justitiedepartementet 2020-09-07 Dokumentbeteckning KOM 2020 607 EU:s strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn Sammanfattning Kommissionen anger att målsättningen

2020-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM69 : KOM (2020) 607 (doc, 337 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM69 : KOM (2020) 607 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM68 : KOM (2020) 280, KOM (2020) 281, KOM (2020) 282, KOM (2020) 283, SWD (2020) 120

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM68 Åtgärder på värdepappersmarknaden med anledning 2019/20:FPM68 av covid-19-pandemin Finansdepartementet 2020-09-04 Dokumentbeteckning KOM 2020 280 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning

2020-09-04

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM68 : KOM (2020) 280, KOM (2020) 281, KOM (2020) 282, KOM (2020) 283, SWD (2020) 120 (doc, 368 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM68 : KOM (2020) 280, KOM (2020) 281, KOM (2020) 282, KOM (2020) 283, SWD (2020) 120 (pdf, 139 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:67

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:67 DATUM 2020-09-02 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson SCamilla Waltersson Grönvall MAnn-Christin Ahlberg SJohan

2020-09-02

Socialutskottets protokoll 2019/20:67 (docx, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM67 : COM(2020) 320 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM67 Översyn av Kol- och 2019/20:FPM67 stålforskningsfondens forskningsprogram Näringsdepartementet 2020-09-02 Dokumentbeteckning COM2020 320 final Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram

2020-09-02

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM67 : COM(2020) 320 final (doc, 337 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM67 : COM(2020) 320 final (pdf, 71 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:52

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:52 DATUM 2020-09-01 TID 11:0012:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Pia Nilsson SPatrick Reslow SDCaroline Helmersson Olsson SFredrik Christensson

2020-09-01

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:52 (docx, 28 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:48

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:48 DATUM 2020-09-01 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Hanna Westerén

2020-09-01

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:48 (docx, 33 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:57

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:57 DATUM 2020-09-01 TID 11.0011.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ida Drougge MLaila Naraghi SThomas Hammarberg S och Erik

2020-09-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:57 (docx, 45 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2019/20:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:40 DATUM 2020-09-01 TID 11.2011.45 11.5312.32 12.3613.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Se protokoll 2019/20:57 1 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

2020-09-01

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2019/20:40 (docx, 42 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM66 : KOM(2020) 314, KOM(2020) 314 - Bilaga

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM66 Ändringsdirektiv om administrativt 2019/20:FPM66 samarbete i fråga om beskattning Finansdepartementet 2020-09-01 Dokumentbeteckning KOM2020 314 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning KOM2020

2020-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM66 : KOM(2020) 314, KOM(2020) 314 - Bilaga (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM66 : KOM(2020) 314, KOM(2020) 314 - Bilaga (pdf, 129 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM65 : KOM(2020) 312

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM65 Handlingsplan för rättvis och enkel 2019/20:FPM65 beskattning Finansdepartementet 2020-09-01 Dokumentbeteckning KOM2020 312 En handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningen efter covid-19-krisen Sammanfattning Kommissionen antog den

2020-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM65 : KOM(2020) 312 (doc, 335 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM65 : KOM(2020) 312 (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM64 : KOM(2020) 313

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM64 Meddelande om god förvaltning på 2019/20:FPM64 skatteområdet Finansdepartementet 2020-09-01 Dokumentbeteckning KOM2020 313 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om god förvaltning på skatteområdet i och utanför EU. Sammanfattning Kommissionen

2020-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM64 : KOM(2020) 313 (doc, 360 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM64 : KOM(2020) 313 (pdf, 130 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM63 : KOM(2020) 318

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM63 EU:s hälsoberedskap i närtid inför 2019/20:FPM63 covid-19-utbrott Socialdepartementet 2020-09-01 Dokumentbeteckning KOM2020 318 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén:

2020-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM63 : KOM(2020) 318 (doc, 328 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM63 : KOM(2020) 318 (pdf, 72 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:65

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:65 Datum 2020-08-28 Tid kl. 11.00-12.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att delta Utskottet medgav att Cecilia Kignell från arbetsmarknadsutskottets kansli och Helena Winter och Eva Posjnov från skatteutskottets kansli fick delta på sammanträdet under

2020-08-28

Finansutskottets protokoll 2019/20:65 (docx, 45 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:66

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:66 DATUM 2020-08-27 TID 14.0015.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson SCamilla Waltersson Grönvall MAnn-Christin Ahlberg SPer Ramhorn

2020-08-27

Socialutskottets protokoll 2019/20:66 (docx, 58 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM62 : COM(2020) 324 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM62 Förberedelser inför att 2019/20:FPM62 övergångsperioden efter Storbritanniens utträde ur EU löper ut Statsrådsberedningen 2020-08-27 Dokumentbeteckning COM2020 324 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala

2020-08-27

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM62 : COM(2020) 324 final (doc, 349 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM62 : COM(2020) 324 final (pdf, 88 kB)