Dokument & lagar (4 445 träffar)

Uttag

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 4 mars klockan 09.00

2020-02-26

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM18 COM(2020) 35 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM18 Förhandlingarna om ett nytt partnerskap 2019/20:FPM18 med Storbritannien Statsrådsberedningen 2020-02-20 Dokumentbeteckning COM2020 35 final Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket

2020-02-20

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM18 COM(2020) 35 final (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM18 COM(2020) 35 final (pdf, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM17 COM (2020) 27

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM17 Framtidskonferensen2019/20:FPM17 Statsrådsberedningen 2020-02-19 Dokumentbeteckning COM 2020 27 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Hur konferensen om Europas framtid kan se ut Sammanfattning Kommissionens ordförande har utlovat en konferens

2020-02-19

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM17 COM (2020) 27 (doc, 327 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM17 COM (2020) 27 (pdf, 100 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-02-18 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektören Thomas Persson och ställföreträdande generaldirektören Christer Bergqvist, båda från Myndigheten för yrkeshögskolan, informerade

2020-02-18

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 26 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 2020-02-18 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Socialdepartementet Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare återrapporterade från EPSCO-mötena den 910 december 2019 och det extra mötet

2020-02-18

Socialutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 48 kB)

Kulturutskottets protokoll 2019/20:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM Tisdagen den 18 februari 2020 TID Kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2019/20:20 av den 13 februari 2020. 2 Spelfrågor KrU6 Fortsattes behandlingen av motioner om spelfrågor jfr. prot. 2019/20:18.3Ärendet

2020-02-18

Kulturutskottets protokoll 2019/20:21 (docx, 27 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:28

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:28 Datum 2020-02-18 Tid kl. 11.00-11.07 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla riksbankschef Stefan Ingves för information om förhandlingar med ECB angående anslutning av Riksbankens betalningssystem RIX till ECB:s system TIPS Target

2020-02-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 42 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM16 KOM(2020) 14

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM16 Ett starkt socialt Europa för rättvis 2019/20:FPM16 omställning Statsrådsberedningen 2020-02-18 Dokumentbeteckning KOM 202014 KOM2020 14 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENETET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN,

2020-02-18

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM16 KOM(2020) 14 (doc, 325 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM16 KOM(2020) 14 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM15 KOM(2020) 22, KOM(2020) 23

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM15 Fonden för en rättvis omställning 2019/20:FPM15 Näringsdepartementet 2020-02-18 Dokumentbeteckning KOM2020 22 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Fonden för en rättvis omställning KOM2020 23 Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS

2020-02-18

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM15 KOM(2020) 22, KOM(2020) 23 (doc, 331 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM15 KOM(2020) 22, KOM(2020) 23 (pdf, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM14 KOM (2020) 21

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM 14 Meddelande om investeringsplanen 2019/20:FPM14 inom den gröna given Finansdepartementet 2020-02-18 Dokumentbeteckning KOM 2020 21 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om Investeringsplanen

2020-02-18

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM14 KOM (2020) 21 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM14 KOM (2020) 21 (pdf, 108 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM13 KOM(2019) 640

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM13 Meddelande om en europeisk grön giv 2019/20:FPM13 Statsrådsberedningen 2020-02-18 Dokumentbeteckning KOM2019 640 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Den europeiska

2020-02-18

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM13 KOM(2019) 640 (doc, 346 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM13 KOM(2019) 640 (pdf, 128 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-02-13 TID 09:0009:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik EIT 2021-2027 Utskottet överlade med Statssekreteraren

2020-02-13

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 29 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 20200213 TID 09:30-12:10 14:00-14:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:25 och besöksprotokoll 2019/20:8, 2019/20:9 och 2019/20:10 2 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd

2020-02-13

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 46 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:19 DATUM 2020-02-13 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:18. 2 Folkhälsofrågor SoU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om folkhälsofrågor. Utskottet justerade betänkande

2020-02-13

Socialutskottets protokoll 2019/20:19 (docx, 50 kB)

Skatteutskottets protokoll 2019/20:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:14 DATUM 2020-02-13 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella EU-frågor Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor. 2 Finansdepartementet Statssekreterare Leif Jakobsson med

2020-02-13

Skatteutskottets protokoll 2019/20:14 (docx, 30 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-02-13 TID 10.3011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:23. 2 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro SfU13 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:50

2020-02-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:24 (docx, 31 kB)

Näringsutskottets protokoll 2019/20:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM 2020-02-13 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:20. 2 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 20122015 NU9 Utskottet fortsatte behandlingen

2020-02-13

Näringsutskottets protokoll 2019/20:21 (docx, 33 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 2020-02-13 TID 09.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Landsbygdspolitik MJU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om landsbygdspolitik. Ärendet bordlades 2 Kommissionens arbetsprogram 2020 och konferensen om Europas

2020-02-13

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 32 kB)

Kulturutskottets protokoll 2019/20:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM Torsdagen den 13 februari 2020 TID Kl. 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2019/20:19 av den 11 februari 2020. 2 Styrning av kulturområdets institutioner KrU5 Fortsattes behandlingen av skrivelse 2019/20:6

2020-02-13

Kulturutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 28 kB)

Justitieutskottets protokoll 2019/20:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16 DATUM 2020-02-13 TID 10.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om den senaste tidens sprängdåd Inrikesminister Mikael Damberg och rikspolischef Anders Thornberg, med medarbetare, lämnade information om den senaste tidens sprängdåd och

2020-02-13

Justitieutskottets protokoll 2019/20:16 (docx, 51 kB)