Dokument & lagar (139 träffar)

Socialutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-21 TID 10.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6 2 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur SoU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:24.

2013-11-21

Socialutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-09-17 TID 10.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om lagstiftningsakt om avgifter till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel Utskottet ansåg att förslaget till Europaparlamentets och

2013-09-17

Socialutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-06-11 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 andra stycket, att Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid 2-3 nedan. 2 EU-information

2013-06-11

Socialutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-05-30 TID 10.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33 2 Patientrörlighet i EU förslag till ny lagstiftning SoU23 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:150.

2013-05-30

Socialutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-05-21 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:32 2 Vårändringsbudget för 2013 SoU5y Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2012/13:99

2013-05-21

Socialutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-16 TID 10.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om PRIO Anders Printz, ansvarig för samordningsfunktionen på Social-departementet för statens insatser inom området psykisk ohälsa, informerade om PRIO-arbetet. Deltagarlistan

2013-05-16

Socialutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-05-14 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:30 2 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet SoU22 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:94 och

2013-05-14

Socialutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-05-02 TID 10.30-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Gudrun Antemar och medarbetare informerade om granskningsrapporten Mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer en metod RIR 2013:4Deltagarlistan

2013-05-02

Socialutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-04-23 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28 2 Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg SoU19 Utskottet fortsatte

2013-04-23

Socialutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-18 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27 2 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på

2013-04-18

Socialutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-16 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialstyrelsen Generaldirektör Lars-Erik Holm m.fl. Socialstyrelsen, informerade utskottet om det pågående tillsynsarbetet inom äldreomsorgen och arbetet med bemanningsföreskrifterna,

2013-04-16

Socialutskottets protokoll 2012/13:26

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-03-27 TID 12.30-15.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet seminarium Utskottet höll ett öppet seminarium i andrakammarsalen om folkhälsofrågor. Program med uppgift om deltagare finns i bilagorna 2 och 3. Vid protokollet  Justeras den 16 april 2013

2013-03-27

Socialutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-03-26 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24 2 Värdlandsavtal för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande SoU14 Utskottet fortsatte

2013-03-26

Socialutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-14 TID 10.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:SoU13. S-MP-SD- och V-

2013-03-14

Socialutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-12 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Socialtjänstfrågor SoU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om socialtjänstfrågor. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:SoU11. S-MP-SD- och V- ledamöterna anmälde

2013-03-12

Socialutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-07 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21 2 Alkoholfrågor SoU16 Utskottet behandlade motioner om alkoholfrågor. Utskottet beslutade att kommittémotionen 2012/13:So557

2013-03-07

Socialutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-02-21 TID 10.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20 2 Äldrefrågor SoU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om äldrefrågor. Utskottet justerade förslag till

2013-02-21

Socialutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-02-19 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19 2 EU-förslag om det s.k. tobaksdirektivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning,

2013-02-19

Socialutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-12 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:18. 3 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Gudrun Antemar med medarbetare informerade om granskningsrapport

2013-02-12

Socialutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-02-12 TID 11.00-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information S tatssekreterare Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet, avrapporterade Inspektionen för socialförsäkringens delredovisning Utfall av beslut om statlig assistansersättning

2013-02-12