Dokument & lagar (139 träffar)

Socialutskottets protokoll 2007/08:10

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM 2007-11-27 TID 11:00-11.50, 11.55-12:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information från Socialdepartementet med anledning av EPSCO-rådet den 5-6 december. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Ajournering Sammanträdet ajourneras

2007-11-27

Socialutskottets protokoll 2007/08:9

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM 2007-11-20 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Kjell Asplund, Socialstyrelsen informerar om svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv inför utskottets resor till Australien och Nya Zeeland. 2 Godkännande

2007-11-20

Socialutskottets protokoll 2007/08:8

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:8 DATUM 2007-11-15 TID 09.30-10.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 13 november justeras. 3 Utveckling av den sociala barn och

2007-11-15

Socialutskottets protokoll 2007/08:7

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:7 DATUM 2007-11-13 TID 11:00-11:32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid sammanträde Med stöd av bestämmelserna i RO 4 kap. 13 andra stycket, beslutar socialutskottet medge att Henrik Götesson, utredare vid riksdagens utredningstjänst, får närvara vid dagens

2007-11-13

Socialutskottets protokoll 2007/08:6

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:6 DATUM 2007-11-01 TID 09:30-10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid sammanträde Med stöd av bestämmelserna i RO 4 kap. 13 andra stycket, beslutar socialutskottet medge att Anna Brodin, deltagare i UD:s diplomatprogram, får närvara vid dagens sammanträde.

2007-11-01

Socialutskottets protokoll 2007/08:5

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM 2007-10-30 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information m.m. Företrädare för Socialdepartementet informerar om EU-frågor. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan.

2007-10-30

Socialutskottets protokoll 2007/08:4

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2007-10-23 TID 11:00-11:42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information m.m. Statssekreterare Ragnwi Marcelind och medarbetare informerar om aktuella EU-frågor. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. Kansliets promemoria Aktuella EU-frågor inom

2007-10-23

Socialutskottets protokoll 2007/08:3

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2007-10-18 TID 09.15-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Karin Johansson informerar om läkemedelskostnadernas utveckling m.m. i anslutning till förslaget till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007, anslaget

2007-10-18

Socialutskottets protokoll 2007/08:2

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM 2007-10-16 TID 11:00-11:37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Ny ordinarie ledamot i socialutskottet Ordföranden välkomnar Tobias Krantz fp som ny ordinarie ledamot i socialutskottet.

2007-10-16

Socialutskottets protokoll 2007/08:1

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM 2007-09-19 TID 09.30-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning på temat våld mot äldre. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Anita Lysholm Justeras  2007-10-16 Kenneth Johansson Bilagor:

2007-09-19

Socialutskottets protokoll 2006/07:28

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-31 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 22 och 24 maj justeras. 3 Utredningar avseende barn Utskottet

2007-05-31

Socialutskottets protokoll 2006/07:27

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-24 TID 09.30-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Utskottet håller en intern utfrågning om tandvård. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. Vid protokollet  Anita Lysholm Justeras  2007-05-31 Kenneth Johansson SOCIALUTSKOTTET

2007-05-24

Socialutskottets protokoll 2006/07:26

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-05-22 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 15 maj justeras. 3 Fråga om yttrande till finansutskottet

2007-05-22

Socialutskottets protokoll 2006/07:25

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-05-15 TID 11.00-11.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 10 maj justeras. 3 Utredningar avseende barn Utskottet behandlar

2007-05-15

Socialutskottets protokoll 2006/07:24

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-05-10 TID 09.30-10.26, 10.28-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information från Barnombudsmannen. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Ajournering Sammanträdet ajourneras 2 minuter. 3 Godkännande av föredragningslistan

2007-05-10

Socialutskottets protokoll 2006/07:23

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-26 TID 09.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Ewa Persson Göransson informerar om verksamheten och aktuella frågor inom Statens Institutionsstyrelse. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan.

2007-04-26

Socialutskottets protokoll 2006/07:22

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-04-17 TID 11:00-12:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Äldrefrågor Utskottet fortsätter behandlingen av motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2006. Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2006/07:SoU13 justeras.

2007-04-17

Socialutskottets protokoll 2006/07:21

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2007-04-12 TID 09.30-10.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan med tillägg för en fråga om  eventuellt yttrande till annat utskott. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet

2007-04-12

Socialutskottets protokoll 2006/07:20

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-03-29 TID 09.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 22 mars justeras. 3 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta

2007-03-29

Socialutskottets protokoll 2006/07:19

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-03-22 TID 9:30-10:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 20 mars justeras. 3 Grönboken Mot ett rökfritt Europa policyalternativ

2007-03-22