Dokument & lagar (135 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2011/12:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-04-10 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge IT-konsulten Mattias Larsson från pekplatteprojektet, att närvara under dagens sammanträde. 2 Information från SJ AB Styrelseordförande

2012-04-10

Trafikutskottets protokoll 2011/12:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-03-29 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om framtidens godstrafikfrågor. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga

2012-03-29

Kulturutskottets protokoll 2011/12:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM Torsdagen den 29 mars 2012 TID Kl. 09.3009.45 09.5510.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:20 av den 27 mars 2012. 2 Inkommande skrivelser Kanslichefen anmälde följande inkommande skrivelser: Konstitutionsutskottet

2012-03-29

Trafikutskottets protokoll 2011/12:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Sjöfart TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner Utskottet justerade betänkande 2011/12:TU9. Reservationer anmäldes

2012-03-27

Trafikutskottets protokoll 2011/12:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Sjöfart TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner Utskottet justerade betänkande 2011/12:TU9. Reservationer anmäldes

2012-03-27

Kulturutskottets protokoll 2011/12:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM Tisdagen den 27 mars 2012 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:19 av den 15 mars 2012. 2 Information Företrädare för Kulturdepartementet, kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth,

2012-03-27

Trafikutskottets protokoll 2011/12:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-03-20 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska Bussbranschens Riksförbund Förbundsordförande Tomas Wallin och förbundsdirektör Anna Grönlund, båda från Svenska Bussbranschens Riksförbund, informerade om aktuella

2012-03-20

Trafikutskottets protokoll 2011/12:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-03-15 TID Kl. 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Carl von der Esch, Näringsdepartementet med medarbetare informerade om den kommande propositionen Planeringssystem för transportinfrastruktur.

2012-03-15

Kulturutskottets protokoll 2011/12:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM Torsdagen den 15 mars 2012 TID Kl. 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:18 av den 1 mars 2012. 2 Överlämnande av motionsyrkande Utskottet beslutade under förutsättning av berört utskotts medgivande

2012-03-15

Trafikutskottets protokoll 2011/12:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-03-13 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträden Utskottet beslutade medge Lennart Blecher, Johan Boyaci och Anne Rymer-Rythén att närvara under projektperioden för pekplatteprojektet II 2 Information

2012-03-13

Trafikutskottets protokoll 2011/12:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-03-01 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20. 2 Några fordons- och trafikfrågor TU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner Ärendet bordlades. 3 Nästa sammanträde

2012-03-01

Kulturutskottets protokoll 2011/12:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM Torsdagen den 1 mars 2012 TID Kl. 09.3010.25 10.4510.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:17 av den 28 februari 2012. 2 Information Företrädare för Stiftelsen Framtidens kultur, ordförande Eva Redhe-Ridderstad,

2012-03-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR8 En uppföljning

Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-27-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR8 Förord Riksdagen har återkommande behandlat frågor som rör de tunga godstrans- porterna på väg och tillsynen av

2012-03-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR8 En uppföljning (pdf, 1706 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR10

Verksamheten vid scenkonstallianserna En utvärdering ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-29-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:KrU10 Förord Arbetsmarknaden för professionella skådespelare, dansare och musiker kännetecknas av förhållandevis få tillsvidareanställningar. För att bl.a. öka den sociala och ekonomiska

2012-03-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR10 (pdf, 483 kB)

Kulturutskottets protokoll 2011/12:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM Tisdagen den 28 februari 2012 TID Kl. 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdets öppnande Christer Nylander FP öppnade sammanträdet. 2 Val av ordförande Gunilla Carlsson i Hisings Backa S valdes med acklamation till ordförande. Christer Nylander

2012-02-28

Kulturutskottets protokoll 2011/12:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM Torsdagen den 23 februari 2012 TID Kl. 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:15 av den 16 februari 2012. 2 Spelfrågor KrU5 Utskottet behandlade motioner som väckts under allmänna motionstiden 2011

2012-02-23

Trafikutskottets protokoll 2011/12:20

TRAFIKUTSKOTTET TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-02-21 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:19. 2 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:20.

2012-02-21

Trafikutskottets protokoll 2011/12:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-02-16 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Transportstyrelsen Generaldirektör Staffan Widlert och Peter Holmlund från Transportstyrelsen informerade om Transportstyrelsens övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden. 2 Information

2012-02-16

Kulturutskottets protokoll 2011/12:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM Torsdagen den 16 februari 2012 TID Kl. 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:14 av den 2 februari 2012. 2 Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över handlingsplan för att värna demokratin

2012-02-16

Trafikutskottets protokoll 2011/12:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-14 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge Niklas Bergmark från riksdags biblioteket, att närvara under dagens sammanträde. 2 Information från Riksrevisionen om granskningsrapporten

2012-02-14