Dokument & lagar (4 879 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1543 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05437/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1543 av Jesper Skalberg Karlsson M Slutdatum för livsmedelsstrategin Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vad orsaken till förseningen samt när jag och regeringen avser att presentera livsmedelsstrategin. En av utgångspunkterna

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1543 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1541 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05434/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1541 av Magnus Oscarsson KD Stöd vid skördeskador Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta för de svenska bönder som drabbas av omfattande skördeskador. Det tidigare skördeskadeskyddet

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1541 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1538 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05515/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1538 European Medicines Agency av Jenny Petersson M Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder som jag och regeringen avser vidta för att få EMA att etablera sig i Sverige. Det brittiska folket har

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1538 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1534 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05997/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1534 av Ellen Juntti M Kraftig ökning av ungdomsbrotten i Göteborg Ellen Juntti har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att motverka den kraftiga ökningen av ungdomsbrotten i Göteborg. Regeringen

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1534 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1533 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02054/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1533 av Betty Malmberg M Kritik mot Kemikalieinspektionen Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att verksamheten vid Kemikalieinspektionen ska bli effektivare och att Kemikalieinspektionen

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1533 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1531 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1531 av Sofia Damm KD Situationen för flyktingar vid den jordanska gränsen Sofia Damm har frågat statsministern om han tagit upp situationen i the berm med Jordaniens premiärminister Hani Mulki och kung Abdullah II, och vad överläggningen rörande

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1531 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 39 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:130

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Ann-Britt Åsebol M utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 13 september 2016 sedan Ulf Berg

2016-09-08

Riksdagens protokoll 2015/16:130 (pdf, 652 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1542 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05435/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1542 av Jesper Skalberg Karlsson M Ändamålsenlig förvaltning av skarvfåglar Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag avser att verka för en förändring av skarvförvaltningen med hänsyn till den stora obalans som fågeln

Svarsdatum: 2016-09-08 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1542 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1537 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06039/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1537 av Roza Güclü Hedin S Flytt av etablerade asylsökande och stängning av asylboenden Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser göra för att säkerställa att Migrationsverkets hantering ska ta hänsyn

Svarsdatum: 2016-09-08 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1537 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1550 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/05578/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt M Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro Margareta Cederfelt har frågat mig om vilka konkreta åtgärder som jag avser att vidta för att sänka sjukfrånvaron. För att bryta den negativa utvecklingen

Svarsdatum: 2016-09-07 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1550 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1529 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05936/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1529 av Per Åsling C Trygghet i Jämtland Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag är villig att vidta för att säkerställa att invånarnas säkerhet och trygghet inte påverkas negativt av polisens omorganisation. En av

Svarsdatum: 2016-09-07 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1529 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1528 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05935/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1528 av Beatrice Ask M Åtgärder mot gängkriminalitet Beatrice Ask har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att stoppa våldsspiralen inom gängkriminaliteten där barn faller offer. Mycket tyder på att

Svarsdatum: 2016-09-07 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1528 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:43

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:43 DATUM 2016-09-06 TID Kl. 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om ändring av förordning 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2016 399. Utskottet ansåg

2016-09-06

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1532 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02690/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1532 av Betty Malmberg M Skatt på investeringar i solenergi Betty Malmberg har frågat mig om jag efter EU-kommissionens uttalande kommer att avskaffa skatten på större solenergianläggningar. Bakgrunden till frågan är den förändring

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1532 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1530 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05457/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1530 av Johan Hultberg M Växande vårdköer Johan Hultberg har frågat mig om jag kommer ta initiativ till att återinföra en prestationsbaserad ersättning i syfte att förbättra tillgängligheten i hälso-

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1530 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1527 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05356/PUB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1527 av Caroline Szyber KD Geodata Caroline Szyber har frågat mig vad jag avser att göra för att skapa för-utsättningar för en digital transformation till öppna och avgiftsfria geodata. Jag delar Caroline

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1527 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1525 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02922/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1525 av Anette Åkesson M Information om minskade skatteintäkter till följd av BEPS Anette Åkesson har frågat mig när finansministern kommer att informera oppositionen, och även den allmänhet som kommer att drabbas av de sänkta

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1525 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1524 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05920/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1524 av Roger Haddad L Polisens handläggningstider för vapenlicensärenden Roger Haddad har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att säkerställa att handläggningstiden för vapenlicensärenden nedbringas

Svarsdatum: 2016-09-05 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1524 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1523 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01085/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1523 av Markus Wiechel SD Nya gripenplan Markus Wiechel har framfört till mig att det inte är rimligt att nästan nya plan som kostat skattebetalarna så mycket pengar skrotas till förmån för nya plan. Markus Wiechel har

Svarsdatum: 2016-09-05 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1523 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1522 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02017/Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1522 av Karin Svensson Smith MP Problem med miljöbilsstödet Karin Svensson Smith har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att svenska miljöbilsstöd i en mer betydande grad än i dag ska bidra till att antalet

Svarsdatum: 2016-09-05 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1522 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)