Dokument & lagar (4 879 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1521 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05876/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16: 1521 av Johan Forssell M EU-gemensamma åtgärder Johan Forssell har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen på EU-nivå driver frågan om EU-gemensamma åtgärder för att förhindra att människor fortsätter

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1521 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1520 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05875/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1520 av Johan Forssell M Kvaliteten i asylprövningen Johan Forssell har frågat mig vad jag gör för att säkerställa att kvaliteten i Migrationsverkets asylprövningar bibehålls samtidigt med det intresse

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1520 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1519 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05853/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1519 av Andreas Norlén M Alkoholsmuggling Andreas Norlén har frågat justitie- och migrationsministern vad han har gjort och har för avsikt att göra för att bekämpa den storskaliga alkoholsmuggling som bedrivs av oseriösa

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Andreas Norlén (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1519 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1518 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05850 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1518 av Markus Wiechel SD Tullverkets befogenheter Markus Wiechel har frågat mig hur jag och regeringen ser på att ge Tullverket befogenheter att stoppa, beslagta och hålla kvar misstänka gärningsmän och stöldgods för att sedan

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1518 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1517 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05834/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1517 av Annika Qarlsson C Invandrares rätt att ta erbjudna jobb Annika Qarlsson har frågat mig vad jag avser att göra för att svensk lag inte ska vara mer begränsande än EU kräver. Frågan om kompetensförsörjning

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1517 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1514 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/05290/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1514 av Betty Malmberg M Kravet på yrkeskompetensbevis Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att hantera den uppkomna situationen avseende yrkesförarkompetensbevis. Bestämmelserna om yrkesförarkompetens

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1514 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1512 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05833/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1512 av Elisabeth Svantesson M Linkedin som godtagbar rekryteringskanal Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att det svenska regelverket ska vara sådant, och tillämpas

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1512 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1511 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05832/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1511 av Johan Forssell M Vikten av materiellt riktiga brottmålsdomar Johan Forssell har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som förekommer om rättsläget när det

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1511 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 44 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:129

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelser hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Nina Lundström L utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 25 augusti 2016 sedan Erik Ullenhag

2016-09-01

Riksdagens protokoll 2015/16:129 (pdf, 776 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1526 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/05402 Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1526 av Markus Wiechel SD Rätt till stöd från Försäkringskassan Markus Wiechel har frågat Annika Strandhäll om vad hon och regeringen avser att göra för att säkerställa att de som är i behov av stöd också

Svarsdatum: 2016-09-01 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1526 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1515 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/05291/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1515 av Betty Malmberg M Behovet av fler företagare Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att fler individer ska våga bli företagare. I sin fråga hänvisar Betty Malmberg till

Svarsdatum: 2016-09-01 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1515 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1510 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05831/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1510 av Tina Acketoft L Migrationsverkets beslut om utvisning av Syed Latif Tina Acketoft har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av Migrationsverkets beslut om utvisning av Syed

Svarsdatum: 2016-09-01 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1510 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1513 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05796/POL Dnr Ju2016/05829/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1508 av Roger Haddad L Regeringens agerande mot bilbränderna samt fråga 2015/16:1513 av Markus Wiechel SD Anlagda bilbränder Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen avser att be Myndigheten

Svarsdatum: 2016-08-31 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1513 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1509 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05797/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1509 av Sotiris Delis M Medborgargarden Sotiris Delis har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag tänker vidta mot medborgargarden och andra liknande företeelser. Att säkerställa lika rätt till att känna trygghet på våra

Svarsdatum: 2016-08-31 Frågeställare: Sotiris Delis (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1509 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1508 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05796/POL Dnr Ju2016/05829/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1508 av Roger Haddad L Regeringens agerande mot bilbränderna samt fråga 2015/16:1513 av Markus Wiechel SD Anlagda bilbränder Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen avser att be Myndigheten

Svarsdatum: 2016-08-31 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1508 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 43 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:58

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:58 DATUM 2016-08-30 TID 9.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extern utredning av Riksrevisionen Professor Hans-Gunnar Axberger, extern utredare, informerade utskottet om den pågående utredningen av Riksrevisionen. 2 Justering av protokoll

2016-08-30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-08-30 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter Allan Larsson, särskild rådgivare till EU-kommissionens ordförande, informerade om Samråd om en europeisk pelare för sociala

2016-08-30

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1507 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05703/PO Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1507 av Beatrice Ask M Införandet av automatiska passkontroller på Arlanda Beatrice Ask har frågat mig om jag anser att det är en rimlig tidsåtgång att det nu ska gå ytterligare ett och ett halvt år innan automatiska passkontroller

Svarsdatum: 2016-08-26 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1507 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:128

1  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Erik Ullenhag L avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren biföll denna avsägelse. Andre vice talmannen meddelade att Håkan Juholt S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 12 september. Kammaren biföll denna avsägelse. Andre vice talmannen

2016-08-25

Riksdagens protokoll 2015/16:128 (pdf, 461 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1516 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05294/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1516 av Betty Malmberg M Utbrott av mjältbrand Betty Malmberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att utvärdera statens insatser i samband med mjältbrandsutbrottet, och i så fall vilka. Utbrottet av mjältbrand

Svarsdatum: 2016-08-25 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1516 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)