Dokument & lagar (4 879 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1506 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01525/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1506 av Elisabeth Svantesson M Kompetenskartläggning från dag ett Elisabeth Svantesson har frågat justitie- och migrationsministern hur ministern säkerställer att asylsökande får sin kompetens

Svarsdatum: 2016-08-25 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1506 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1504 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05681/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1504 av Yasmine Larsson S Flyktingbarn som misstänks bli sålda som sexslavar Yasmine Larsson har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att säkerställa att polisen kan prioritera de fall där det misstänks att barn

Svarsdatum: 2016-08-25 Frågeställare: Yasmine Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1504 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 43 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:42

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:42 DATUM 2016-08-24 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Säkerhetsgenomgång inför långresa Bitr. säkerhetschef Anna-Karin Johansson lämnade information. 2 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

2016-08-24

Kulturutskottets protokoll 2015/16:32

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM Onsdagen den 24 augusti 2016 TID Kl. 12.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokoll för kännedom Protokoll 2015/16:31 av den 16 juni 2016 lades till handlingarna. 2 Kommissionens förslag om ändring av beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget

2016-08-24

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1505 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/03341/UF Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1505 av Elisabeth Svantesson M Svenska från dag ett Elisabeth Svantesson har frågat mig hur jag säkerställt att asylsökande i Sverige har erbjudits och genomgått svenskundervisning under asyltiden

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1505 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1502 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05664/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad L Tillämpning av den tillfälliga asyllagen Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer att verka för en justering i lagen så att de som ansökt om asyl innan den 24 november

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1502 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1501 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02820/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1501 av Johan Hultberg M Kraftigt begränsade möjligheter till klimatkompensation Johan Hultberg har frågat biträdande finansministern Per Bolund om han avser att återkomma med ett nytt och mer generöst utformat förslag till

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1501 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1499 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05663/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1499 av Johan Forssell M Kartläggning av antalet människor utan tillstånd att vistas i Sverige Johan Forssell har frågat mig om jag och regeringen avser att ta initiativ till en kartläggning av antalet

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1499 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1498 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05190/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1498 av Johan Hultberg M Riberdahls efterträdare Johan Hultberg har frågat mig när regeringen kommer att besluta om en ny utredare avseende den rättsliga översynen av skogsvårdslag-stiftningen, dir 2015:121 och dir 2016:17och

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1498 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1495 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05662/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1495 av Elisabeth Svantesson M Direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter Elisabeth Svantesson har frågat mig när ny lagstiftning kommer vara på plats som ger Migrationsverket direktåtkomst

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1495 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1494 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05661/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1494 av Johan Forssell M Nya förvarsplatser Johan Forssell har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att säkerställa att Migrationsverket fullgör regeringens uppdrag rörande förvarsplatser.

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1494 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1493 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05660/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1493 av Johan Forssell M Tvångsåtgärder vid verkställighet av ut- och avvisningar Johan Forssell har frågat mig om vilken min och regeringens tidsplan är för ny lagstiftning avseende polisens befogenhet

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1493 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1490 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05180/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1490 av Johan Hultberg M Fredningsområde för torsk i Kattegatt och norra delen av Öresund Johan Hultberg har frågat mig om jag avser verka för att ändra reglerna som råder inom fredningsområdet i Kattegatt och norra delen

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1490 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1480 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/01928/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1480 av Magnus Oscarsson KD Det kommande säljstoppet för signalkräftan Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag avser göra för att möjliggöra fortsatt försäljning av signalkräftor i Sverige efter den 3 augusti 2017.

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1480 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1479 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2016/01937/Ke M2016/01926/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2015/16:1477 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Jordbruket, växtskyddsmedlen och konkurrenskraften och 2015/16:1479 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet Jonas

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1479 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1477 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2016/01937/Ke M2016/01926/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2015/16:1477 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Jordbruket, växtskyddsmedlen och konkurrenskraften och 2015/16:1479 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet Jonas

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1477 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1503 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05219/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1503 av Barbro Westerholm L Konsekvensanalys av flytten av eHälsomyndigheten till Kalmar Barbro Westerholm har frågat vilka åtgärder civilministern och regeringen vidtagit för att säkerställa att de

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1503 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1500 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05210/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1500 Lång väntan på organdonation av Johan Hultberg M Johan Hultberg har frågat mig när jag och regeringen kommer att, utifrån utredningen om donations- och transplantationsfrågor, överlämna en proposition

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1500 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1497 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05658/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1497 av Roger Haddad L Färre poliser i yttre tjänst Roger Haddad har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser vidta för att öka antalet poliser i yttre tjänst. Ombildningen av polisen till en myndighet

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1497 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1496 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05682 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1496 av Johan Forssell M Ett fungerande återvändande Johan Forssell har frågat mig vilka konkreta åtgärder som jag och regeringen avser vidta för att få återvändandet att fungera. Jag instämmer i Johan Forssells uppfattning

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1496 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)