Dokument & lagar (4 879 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1475 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05086/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1475 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Förtroendet för Skogsstyrelsens styrelse Jonas Jacobsson Gjörtler har återigen frågat mig hur jag motiverar att jag och regeringen har fortsatt förtroende för samtliga ledamöter i Skogs-styrelsens

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1475 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1473 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/04997/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1473 av Karin Svensson Smith MP Risk för att tågfärjorna till Trelleborg försvinner Karin Svensson Smith har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stärka järnvägstrafikens konkurrensförmåga och möjligheter

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1473 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1471 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04987/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1471 av Jesper Skalberg Karlsson M Skärpta straffskalor i samband med matbedrägerier Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag har initierat en översyn av nuvarande straffrättsliga reglering på livsmedelsområdet och

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1471 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1464 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04914/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1464 av Gunilla Nordgren M Beredskap för livsmedelsförsörjning Gunilla Nordgren har frågat mig om livsmedelberedskap kommer att ingå i den kommande livsmedelsstrategin. Jag vill till en början konstatera att detta är ett

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1464 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1461 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04905/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1461 av Gunilla Nordgren M Förtydligande i direktivet om översyn av skogsvårdslagen Gunilla Nordgren har frågat mig om jag avser att förtydliga direktivet till utredningen av skogsvårdslagen att inga inskränkningar i den

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1461 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1458 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/04872/MRT och N2016/04904/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1451 och fråga 2015/16:1458 av Cecilia Widegren M Ny högre hastighet för EPA-traktorer Cecilia Widegren har frågat mig när jag och regeringen avser att modernisera och låta fordon som främst unga

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1458 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1451 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/04872/MRT och N2016/04904/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1451 och fråga 2015/16:1458 av Cecilia Widegren M Ny högre hastighet för EPA-traktorer Cecilia Widegren har frågat mig när jag och regeringen avser att modernisera och låta fordon som främst unga

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1451 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1448 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/04857/TIF N2016/04861/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1447 samt 2015/16:1448 av Cecilia Widegren M Vänersjöfartens förutsättningar att utvecklas Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för utveckling av Vänersjöfarten, och

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1448 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1447 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/04857/TIF N2016/04861/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1447 samt 2015/16:1448 av Cecilia Widegren M Vänersjöfartens förutsättningar att utvecklas Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för utveckling av Vänersjöfarten, och

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1447 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1469 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/04886/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1469 Inhyrd vårdpersonal av Margareta B Kjellin M Margareta B Kjellin M har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra kontrollen av inhyrd vårdpersonal. Att rekrytera och anställa personal

Svarsdatum: 2016-08-10 Frågeställare: Margareta B Kjellin (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1469 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1454 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/04825/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1454 Slöseri med legitimerad vårdpersonal av Maria Malmer Stenergard M Maria Malmer Stenergard M har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen vidtar för att det ska bli enklare för svenskar

Svarsdatum: 2016-08-10 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1454 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1472 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02749/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1472 av Jesper Skalberg Karlsson M Skatt på kemikalier i vissa konsumentvaror Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag avser att verka för att den föreslagna kemikalieskatten inte ska omfatta industriell elektronik. Vilka

Svarsdatum: 2016-08-09 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1472 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1465 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02726/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1465 av Gunilla Nordgren M Friskvårdsbidrag för golf och ridning Gunilla Nordgren har frågat mig om jag är beredd att på ett lämpligt sätt skyndsamt verka för att såväl ridning som golf ska kunna godkännas för friskvårdsbidrag.

Svarsdatum: 2016-08-09 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1465 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:57

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:57 DATUM 2016-08-05 TID 11.0011.20 11.3014.00 14.3015.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ledamot Ordföranden hälsade ledamot Tina Acketoft L välkommen som ny ledamot i utskottet. 2 Avsägelser och kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Tina

2016-08-05

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1470 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05354/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1470 av Kristina Yngwe C Djurrättsrelaterad brottslighet Kristina Yngwe har frågat mig vad jag och regeringen gör för att stävja den djurrättsrelaterade brottsligheten. Denna typ av brottslighet, som inte sällan riktar

Svarsdatum: 2016-08-04 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1470 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1467 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05303/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1467 av Sten Bergheden M Skärpta licensregler för enhandsvapen Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att Polismyndigheten i sina föreskrifter ändrat villkoren för tillstånd

Svarsdatum: 2016-08-04 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1467 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1462 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05284/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:1462 av Gunilla Nordgren M Sänkta krav för antagande på polisutbildningen Gunilla Nordgren har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att man avser att sänka kraven för antagning till polisutbildningen.

Svarsdatum: 2016-08-04 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1462 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (doc, 58 kB) Svar på skriftlig fråga 2015/16:1462 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1460 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05253/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1460 av Gunilla Nordgren M Åtgärder för att många ska vilja stanna kvar inom polisyrket Gunilla Nordgren har frågat mig hur jag ser på det faktum att så många lämnar polisyrket, att man vittnar om dåliga löner, dålig personalpolitik

Svarsdatum: 2016-08-04 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1460 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1427 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2016/01820/Me M2016/01821/Me M2016/01822/Me M2016/01823/Me M2016/01824/Me Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2015/16:1423, 1424, 1425, 1426, 1427 av Hans Wallmark M Vindkraftsetablering i Hanöbukten och dess påverkan på Försvarsmaktens övningsverksamhet Hans Wallmark

Svarsdatum: 2016-08-03 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1427 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1426 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2016/01820/Me M2016/01821/Me M2016/01822/Me M2016/01823/Me M2016/01824/Me Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2015/16:1423, 1424, 1425, 1426, 1427 av Hans Wallmark M Vindkraftsetablering i Hanöbukten och dess påverkan på Försvarsmaktens övningsverksamhet Hans Wallmark

Svarsdatum: 2016-08-03 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1426 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 37 kB)