Dokument & lagar (4 879 träffar)

Riksdagens protokoll 2015/16:4

1  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Olof Lavesson M avsagt sig uppdragen som ledamot i skatteutskottet och suppleant i finansutskottet samt att Kristina Yngwe C avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen

2015-09-18

Riksdagens protokoll 2015/16:4 (pdf, 179 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:3

1  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Annie Lööf C avsagt sig uppdraget som ledamot i Utrikesnämnden och att Emil Källström C avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 2  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Anders Lönnberg S skulle tjänstgöra

2015-09-17

Riksdagens protokoll 2015/16:3 (pdf, 613 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:2

1  Riksmötets öppnande Riksmötets öppnande Program för öppnandet har fogats som bilaga till detta protokoll. Anf. 1  TALMANNEN: Jag hemställer om att Hans Majestät Konungen förklarar riksmötet öppnat. Anf. 2  HANS MAJESTÄT KONUNGEN: Herr talman Ärade ledamöter av Sveriges riksdag I dag samlas vi åter. Jag känner alltid

2015-09-15

Riksdagens protokoll 2015/16:2 (pdf, 258 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:1

1  Hälsningsanförande av talmannen Anf. 1  TALMANNEN: Hälsningsanförande av talmannen Klockan är 11.00 och kammarens sammanträde har öppnats. Jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna. Jag hoppas att ni har haft ett härligt arbete i era valkretsar under de veckor som riksdagen har haft plenifritt. Jag hoppas också att ni

2015-09-15

Riksdagens protokoll 2015/16:1 (pdf, 259 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:18

Meddelande om statsministerns frågestund Anf. 1  TALMANNEN: Jag vill inleda med att informera om att statsministerns frågestund i dag har ställts in, eftersom statsministern kommer att åka till Trollhättan med anledning av de tragiska händelserna där. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 oktober justerades.

2015-10-22

Riksdagens protokoll 2015/16:18 (pdf, 519 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:17

1  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Pyry Niemi S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Pyry Niemi som ledamot i EU-nämnden. Andre vice talmannen förklarade

2015-10-21

Riksdagens protokoll 2015/16:17 (pdf, 364 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:16

1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot finansminister Magdalena Andersson S Anf. 1  TREDJE VICE TALMANNEN: Prövning av yrkande om misstroende-förklaring mot finans-minister Magdalena Andersson S Under kammarens sammanträde den 14 oktober 2015 väckte Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, ett yrkande om misstroendeförklaring

2015-10-20

Riksdagens protokoll 2015/16:16 (pdf, 684 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:15

1  Justering av protokoll Protokollet för den 2 oktober justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning  Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2015/16:4 för torsdagen den 15 oktober i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från socialförsäkringsutskottet. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2015-10-16

Riksdagens protokoll 2015/16:15 (pdf, 240 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:14

1  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Camilla Hansén MP skulle tjänstgöra som ersättare för Jonas Eriksson MP under tiden för hans ledighet den 18 januari 201631 juli 2016. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2015/16:2 för tisdagen den 13 oktober i

2015-10-15

Riksdagens protokoll 2015/16:14 (pdf, 503 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:13

1  Partiledardebatt Anf. 1  ANNA KINBERG BATRA MPartiledardebatt Herr talman, ledamöter och åhörare Sverige är på väg åt fel håll. Vi ser hur sjuktalen ökar. Vi ser hur allt fler människor fastnar i utanförskap där unga utan utbildning och utrikes födda har för svårt att få det första jobbet. Vi ser grova våldsbrott och

2015-10-14

Riksdagens protokoll 2015/16:13 (pdf, 744 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:23

1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 oktober justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Anna Vikström som suppleant i socialförsäkringsutskottet under Mathias Tegnérs ledighet och Anders Lönnberg som suppleant i näringsutskottet under Åsa Westlunds

2015-11-06

Riksdagens protokoll 2015/16:23 (pdf, 436 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:22

1  Avsägelse Talmannen meddelade att Annicka Engblom M avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2015/16:83 Till riksdagen Interpellation 2015/16:83 Europas

2015-11-05

Riksdagens protokoll 2015/16:22 (pdf, 440 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:21

1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2015/16:36 till skatteutskottet 2015/16:39 till justitieutskottet Skrivelse 2015/16:37 till socialförsäkringsutskottet Motioner 2015/16:32543257 till skatteutskottet 2  Några ändringar i radio- och tv-lagen Konstitutionsutskottets

2015-11-04

Riksdagens protokoll 2015/16:21 (pdf, 474 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:20

1  Justering av protokoll Protokollen för den 14, 15, 16 och 20 oktober justerades. 2  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Margareta Larsson hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagens kammarkansli Jag har utträtt ur Sverigedemokraterna och tillhör inte längre deras partigrupp. Stockholm den 27 oktober 2015

2015-11-03

Riksdagens protokoll 2015/16:20 (pdf, 693 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:19

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2015/16:47 Till riksdagen Interpellation 2015/16:47 Barnarbetet i världen av Amineh Kakabaveh V Interpellationen kommer att besvaras den 12 november. Skälet till dröjsmålet är inbokade resor och engagemang som inte kan

2015-10-23

Riksdagens protokoll 2015/16:19 (pdf, 406 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:46

1  Anmälan om vice ordförande i utskott Förste vice talmannen anmälde att Mats Pertoft MP valts till vice ordförande i justitieutskottet under Annika Hirvonen Falks MP ledighet den 11 december 20156 augusti 2016. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Olof Lavesson M avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet.

2015-12-15

Riksdagens protokoll 2015/16:46 (pdf, 1227 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:129

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelser hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Nina Lundström L utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 25 augusti 2016 sedan Erik Ullenhag

2016-09-01

Riksdagens protokoll 2015/16:129 (pdf, 776 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:127

1  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Emilia Töyrä S avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet, att Jörgen Hellman S avsagt sig uppdragen som ledamot i finansutskottet och som suppleant i skatteutskottet, att Niklas Karlsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet, att Anders

2016-06-28

Riksdagens protokoll 2015/16:127 (pdf, 732 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:126

1  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2015/16:42 för torsdagen den 16 juni från trafikutskottet och prot. 2015/16:51 för tisdagen den 21 juni från finansutskottet. 2  Ärende för hänvisning

2016-06-27

Riksdagens protokoll 2015/16:126 (pdf, 369 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:125

1  Justering av protokoll Protokollet för den 7 juni justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2015/16:707 Till riksdagen Interpellation 2015/16:707 Eventuellt avtal mellan EU och Libyen av Christina Höj Larsen V Interpellationen kommer att besvaras

2016-06-22

Riksdagens protokoll 2015/16:125 (pdf, 468 kB)