Dokument & lagar (80 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:42

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:42 DATUM 2016-08-24 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Säkerhetsgenomgång inför långresa Bitr. säkerhetschef Anna-Karin Johansson lämnade information. 2 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

2016-08-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:41

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41 DATUM 2016-06-22 TID 08.30 09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruks- och fiskeråd 27-28 juni 2016 Statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd 27-28 juni 2016. 2 Justering

2016-06-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:40

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:40 DATUM 2016-06-16 TID 08.00 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet Vägen efter Paris Utskottet överlade med statsrådet Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete

2016-06-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:39

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:39 DATUM 2016-06-14 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:35 och 37 2 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser MJU21 Utskottet fortsatte behandlingen av

2016-06-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-06-09 TID 08.00 08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Utskottet överlade med miljöminister Karolina Skog, Miljö- och energidepartementet, om: KOM2016 87 Meddelande

2016-06-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-06-07 TID 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:36. 2 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. MJU18 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2016-06-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-05-24 TID 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:34. 2 Vårändringsbudget för 2016 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2016-05-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-05-19 TID 09.00 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:33 2 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser MJU21 Utskottet behandlade proposition 2015/16:161

2016-05-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:34

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-05-17 TID 11.00 12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Anders Grönvall, S-kansliet, och Gunnar Caperius, C-kansliet, fick närvara under punkt två. 2 Information från Kemikalieinspektionen

2016-05-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:33

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-05-12 TID 08.00 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruks- och fiskeråd 17 maj 2016 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd 17 maj 2016. 2 Justering av protokoll

2016-05-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-04-28 TID 10.00 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:30 och 31. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen MJU4y Utskottet fortsatte

2016-04-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-04-19 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet med anledning av skrivelse 2015/16:115 och en motion. Utskottet

2016-04-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-14 TID 10.00 11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anders Grönvall, S-kansliet och Emilia Eneman, C-kansliet fick närvara under punkt två. 2 Information från Jordbruksverket Jordbruksverkets

2016-04-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-07 TID 08.00 08.50 09.00 09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning EG nr 1102/2008 Utskottet överlade med klimat-

2016-04-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-03-22 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Livsmedelspolitik MJU 15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om livsmedelspolitik. Utskottet justerade betänkande 2015/16:MJU15 efter vissa ändringar. Följande reservationer

2016-03-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-17 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25 och 26. 2 Vattenvård MJU14 Utskottet behandlade motioner om vattenvård. Ärendet bordlades. 3 Fråga om yttrande

2016-03-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-10 TID 08.00 09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruks- och fiskeråd den 14 mars 2016 Utskottet beslutade enligt RO7:12 att överlägga med statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet, om följande punkter

2016-03-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-08 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:23 och 24. 2 Livsmedelspolitik MJU15 Utskottet behandlade motioner om livsmedelspolitik. Ärendet bordlades.

2016-03-08

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-01 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny föredragande Ordförande hälsade Charlotte Edvardsson välkommen som ny föredragande i miljö- och jordbruksutskottet. 2 Digitala mötestjänsten DMT Utbildare från enheten

2016-03-01

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-02-25 TID 08.00 09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi samt ändring av flera direktiv om avfall Utskottet överlade med klimat- och energiminister Åsa Romson, Miljö- och energidepartementet,

2016-02-25

Paginering