Dokument & lagar (8 116 träffar)

Finansutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-11-17 TID 13.1515.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om Finsams fortsatta utveckling nästa steg. Program framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras den 24 november 2016

2016-11-17

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1579 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03793/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander L Återinförande av elevstyrda skolor Christer Nylander har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ett införande av lokala skolstyrelser med elevmajoritet om Skol-kommissionen föreslår

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1579 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1578 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05720/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1578 av Kristina Yngwe C Otillåten användning av bekämpningsmedel inom EU Kristina Yngwe har frågat mig vad jag avser att göra för att otillåten användning av bekämpningsmedel ska upphöra inom EU. Frågan är mycket lik den

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1578 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1577 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/03740/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1577 av Nina Lundström L En nationell cykelstrategi och nationella mål för cykling Nina Lindström har frågat mig om jag och regeringen avser att återkomma till riksdagen under 2016 med en nationell cykelstrategi som

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1577 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1575 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01167/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1575 av Saila Quicklund M Stöd till veteraner Saila Quicklund har frågat folkhälso-sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström vilka åtgärder han avser vidta för att förbättra förutsättningarna för stöd till och vård

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1575 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 35 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1568 av Johanna Jönsson (C)

Fråga 2015/16:1568 Möjlighet till familjeåterförening av Johanna Jönsson C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Jag blev nyligen kontaktad av en man som kom till Sverige för två år sedan och har fått asyl här, men hans fru och deras två barn elva och sju år gamla är kvar i Syrien. De har ansökt om

Inlämnad: 2016-09-06 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1568 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1565 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1565 Korrespondensgymnasiet i Torsås av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Korrespondensgymnasiet i Torsås är en kommunal gymnasieskola där eleverna läser på distans. Skolan har riksintag, vilket innebär att elever från hela landet som är folkbokförda i Sverige kan studera där. Skolan

Inlämnad: 2016-09-05 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1565 av Betty Malmberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1552 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2015/16:1552 Nord Stream 2 av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Många kritiska röster har höjts med anledning av det planerade byggandet av Nord Stream 2, och det finns flera anledningar att vara kritisk. Några av dessa är miljöskäl. Till att börja med är naturgas ett fossilt bränsle.

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1552 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1576 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/02034/D Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1576 av Björn Söder SD Pilotverksamheten med nationell stödtelefon Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att regeringens stödtelefon ska börja fungera och att inte

Svarsdatum: 2016-09-19 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1576 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1572 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/02033/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1572 av Cecilia Magnusson M Framtiden för Riksutställningar Cecilia Magnusson har frågat mig när och hur jag avser att återkomma med besked om Riksutställningars framtid. Besked om Riksutställningars framtid

Svarsdatum: 2016-09-19 Frågeställare: Cecilia Magnusson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1572 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1573 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05725/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1573 av Saila Quickland M Ökat antal fall av tbc Saila Quickland har frågat mig hur jag ser på det ökande antalet fall av tbc, och hur jag avser att agera för att stärka arbetet mot TBC i Sverige. Sverige

Svarsdatum: 2016-09-16 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1573 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1559 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06123/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1559 av Boriana Åberg M Antal uppklarade brott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa förutsättningar för Polismyndigheten att klara upp fler brott. Resultatutvecklingen inom brottsutredningsverksamheten

Svarsdatum: 2016-09-16 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1559 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1535 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05400/ITP Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1535 av Betty Malmberg M Postnord Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att Postnord ska leva upp till det förtroende och till den kvalitet vi har rätt att ställa krav

Svarsdatum: 2016-09-16 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1535 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1574 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06252/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1574 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Kommunal ersättning från Migrationsverket Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att ta initiativ till för att lösa den uppkomna

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1574 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1569 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02146/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1569 av Caroline Szyber KD Strandskyddet Caroline Szyber har frågat bostads- och digitaliseringsministern när han avser påbörja ett arbete för ett mer ändamålsenligt strandskydd. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1569 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1562 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05541/PUB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1562 av Niklas Karlsson S Social housing i Sverige Niklas Karlsson har frågat om mitt ställningstagande är att social housing bör införas i Sverige, och i så fall av vilka skäl. Boverket har nyligen publicerat

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Niklas Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1562 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1558 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06122/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1558 av Boriana Åberg M Migrationsverkets sena utbetalningar till skånska kommuner Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kommunerna ska få ersättning från Migrationsverket

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1558 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1557 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06121/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft L Migrationsverkets skulder till kommunerna Tina Acketoft har frågat mig vad jag avser att göra för att kommunerna snabbare ska bli ersatta av Migrationsverket. I kölvattnet av 2015

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1557 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1556 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/03650/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1556 av Kalle Olsson S Validering för tandläkare Kalle Olsson har frågat folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström om han tänker ta initiativ till en översyn av nuvarande urvalskriterier

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Kalle Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1556 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1555 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06112/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1555 av Roger Haddad L Resurser för genomförandet av åldersbedömningar Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer se till att avsätta resurser till Rättsmedicinalverket för att snabbare kunna

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1555 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)