Dokument & lagar (156 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2011/12:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2011-12-01 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om FFI-programmet Torbjörn Biding, från Trafikverket, Joakim Tiséus, från Vinnova, Anders Lewald, från Energimyndigheten, Urban Wass, från AB Volvo, Tord Hermansson, från Volvo

2011-12-01

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-11-29 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande

2011-11-29

Trafikutskottets protokoll 2011/12:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-11-29 TID Kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:11. 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Utskottet behandlade proposition 2011/12:1, skr. 2010/11:139, skr. 2010/11:141 och motioner.

2011-11-29

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-11-24 TID 9.00-9.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10. 2 Utgiftsområde 15 Studiestöd UbU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 utgiftsområde 15 Studiestöd och

2011-11-24

Trafikutskottets protokoll 2011/12:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-11-24 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10. 2 EU-förslag om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2011 665.

2011-11-24

Yttrande 2011/12:TU2y

2011/12:TU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Trafikutskottets yttrande 2011/12:TU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Vid sitt sammanträde den 18 oktober 2011 beslutade konstitutionsutskottet att bereda övriga utskott tillfälle

2011-11-23

Yttrande 2011/12:TU2y (pdf, 29 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-22 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande

2011-11-22

Trafikutskottets protokoll 2011/12:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-22 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet It- och energiministern Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet informerade om den digitala agendan. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2011-11-22

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-17 TID 9.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström, avdelningschef Ragnar Eliasson, avdelningschef Tommy Lagerberg och undervisningsråd Jessica Lindvert, Skolverket, informerade om aktuella

2011-11-17

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-15 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro på sammanträdet Utskottet beslutade att riksdagsledamoten Eva Flyborg FP från näringsutskottet fick närvara vid sammanträdet under presentationen av Swedish Aerospace Industries

2011-11-15

Trafikutskottets protokoll 2011/12:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-10 TID Kl. 10.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm och pressekreterare Thomas Andersson, båda från Trafikverket, informerade om anslagstilldelningen till trafikens infrastruktur och aktuella

2011-11-10

Trafikutskottets protokoll 2011/12:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-08 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Arlandabanan Information om Arlandabanan lämnades dels av ordförande Karin Starrin och vd Ulf Lundin, båda från Arlandabanan Infrastructure AB, dels av vd Per Thorstenson och

2011-11-08

Yttrande 2011/12:TU1y

2011/12:TU1y Utvärderingsrapport om trafikdatalagringsdirektivet Trafikutskottets yttrande 2011/12:TU1y Utvärderingsrapport om trafikdatalagringsdirektivet Till justitieutskottet Justitieutskottet gav den 14 juni bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG

2011-10-31

Yttrande 2011/12:TU1y (pdf, 46 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-10-27 TID 9.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Allmän EU-information Utbildningsrådet Carl-Albert Hjelmborn och forskningsrådet Magnus Härviden från Sveriges ständiga representation vid EU informerade om aktuella EU-frågor. 2 Justering

2011-10-27

Trafikutskottets protokoll 2011/12:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-10-27 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Göran Marby, avdelningsjuristen Åsa Gustafsson och avdelningschef Sara Andersson, samtliga från PTS, informerade dels om teleregleringen

2011-10-27

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-10-25 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Högskoleverket Avdelningschef Annika Pontén och utredarna Ingeborg Amnéus och Marie Kahlroth informerade om verkets årsrapport över universitet och högskolor. 2 Justering av protokoll

2011-10-25

Trafikutskottets protokoll 2011/12:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-10-25 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utredningen Medfinansiering av transportinfrastruktur Utredare Nils-Gunnar Billinger samt huvudsekreterare Bengt Jäderholm informerade om utredningen Medfinansiering av transportinfrastruktur

2011-10-25

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-20 TID 9.00- 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor UbU5 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2010/11:137. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UbU5.

2011-10-20

Trafikutskottets protokoll 2011/12:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-20 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om projektet Byabuss Henric Fuchs, projektledare, från RTS Rural Transport Solutions och Björn Sundelin, t.f. verksamhetschef, Regional Utveckling i Landstinget Västernorrland, informerade

2011-10-20

Trafikutskottets protokoll 2011/12:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-18 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren, revisionsledare Carita Nyyssölä Linde, revisionsdirektör Jan Wikström samt revisorerna Erik Trollius och Johannes Österström, samtliga

2011-10-18