Dokument & lagar (156 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2009-01-29 TID 09.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Anna Komheden, brittiska ambassaden, informerar om det brittiska utbildningssystemet. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:13 justeras. 3 Anmälningar Kanslichefen anmäler

2009-01-29

Trafikutskottets protokoll 2008/09:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2009-01-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Lars-Axel Nordell kd välkommen som ny suppleant till trafikutskottet. 2 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation

2009-01-27

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2009-01-22 TID 10.0010.50 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Åsa Regnér och Hans Olsson, RFSU, informerar om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:12 justeras. 3 Anmälningar Kanslichefen

2009-01-22

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2009-01-15 TID 09:00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:11 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlar

2009-01-15

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-12-16 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:10 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Ärendebehandling Utskottet behandlar motionsyrkanden

2008-12-16

Trafikutskottets protokoll 2008/09:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-12-16 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:10 från den 9 december 2008. 2 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation Utskottet behandlar betänkande

2008-12-16

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-11 TID 09.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utredaren Daniel Tarschys, Mikael Herjevik och Annica Lindblom presenterar Autonomiutredningens betänkande. 2 Information Utredaren Sigbrit Franke och utredningssekreterare Anton

2008-12-11

Trafikutskottets protokoll 2008/09:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-09 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:9 från den 2 december 2008. 2 Mottagande av motionsyrkanden Utskottet beslutar att från kulturutskottet motta motionsyrkandet 2008/09:Kr263

2008-12-09

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-12-04 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Jens Lundsgaard, OECD, presenterar OECD Economic Survey of Sweden. 2 Information Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, om resurstilldelningssystemet för forskning och forskarutbildning.

2008-12-04

Trafikutskottets protokoll 2008/09:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-12-02 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmöte den 9 december 2008. Härvid närvarar även ämnesrådet

2008-12-02

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-27 TID 09.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Jan S. Nilsson, Anders Liljas och Olle Edqvist, Vetenskapsakademien, om forskningspolitiska propositionen. 2 Information Björn Nilsson och Pär Öding, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

2008-11-27

Trafikutskottets protokoll 2008/09:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-27 TID Kl. 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om tågtrafiken Utskottet inhämtar information om tågtrafikens tidtabellhållning genom intern utfrågning av generaldirektör Minoo Akhtarzand Banverket, direktör Peder Wadman

2008-11-27

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-20 TID 09.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Görel Thurdin och Johan Lindell presenterar Svenska Unescorådet. 2 Information Anna Theodora Gunnarsdottir och Heidi Pikkarainen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, presenterar

2008-11-20

Trafikutskottets protokoll 2008/09:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-18 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerar utskottet inför rådsmöte för EU:s telekommunikationsministrar den 27 november

2008-11-18

Trafikutskottets protokoll 2008/09:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-11-13 TID Kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om inventering av pågående forskning inom transportområdet 2008 Forskningssekreterare Lars Eriksson och praktikant André Roos från Riksdagens utredningstjänst redovisar inventering

2008-11-13

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-30 TID 09.00-10.05 10.20-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning Utskottet ordnar en öppen utfrågning om kvalitet i högskoleutbildningen i Förstakammarsalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa

2008-10-30

Trafikutskottets protokoll 2008/09:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-30 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:4 från den 28 oktober 2008. 2 Förlängd giltighetstid för försöksverksamhet med alkolås Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande

2008-10-30

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-28 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att Aili Käärik från EU-nämnden får närvara under sammanträdets 23 2 Överläggning enligt RO 10:3 om gemensam programplanering för

2008-10-28

Trafikutskottets protokoll 2008/09:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-28 TID Kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justeras protokoll 2008/09:3 från den 23 oktober 2008. 2 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket Utskottet behandlar betänkande 2008/09:TU4 Ändrad verksamhetsform

2008-10-28

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-10-14 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Bertil Östberg, departementssekreterare Jacob Johansson och ämnesråd Peter Johansson, Utbildningsdepartementet, informerar om aktuella EU-frågor inom skolområdet.

2008-10-24