Dokument & lagar (156 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-23 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:3 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Ärendebehandling Utskottet behandlar proposition 2008/09:1

2008-10-23

Trafikutskottets protokoll 2008/09:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-23 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justeras protokoll 2008/09:2 från den 14 oktober 2008. 2 Yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna Utskottet behandlar

2008-10-23

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-21 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:2 justeras. 2 Mottagande av motion från kulturutskottet Kulturutskottet har under förutsättning av utbildningsutskottets medgivande beslutat att överlämna

2008-10-21

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-10-16 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation Jan S Nilsson, Olle Edqvist och Gunnar Öquist presenterar rapport från Vetenskapsakademien om universiteten och forskningen. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:1 justeras.

2008-10-16

Trafikutskottets protokoll 2008/09:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-10-14 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordföranden hälsar Oskar Öholm m välkommen som ny ledamot till trafikutskottet. 2 Protokolljustering Justeras protokoll 2008/09:1 från den 30 september 2008. 3 Fråga om yttrande

2008-10-14

Trafikutskottets protokoll 2008/09:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-30 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträden Utskottet beslutar medge att kanslichefen Jan R Olsson och föredraganden Pia Törsleff Hertzberg, båda från EU-nämnden, får närvara sammanträdespunkten

2008-09-30

Yttrande 1990/91:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1990/91 UbU4y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över de förslag till ändrad ärendefördelning mellan riksdagens

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU4 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1990/91:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1990/91 UbU3y Förenklad behandling av motioner Till konstitutionsutskottet Konstilutionsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfalle alt avge yttrande över motionerna 1990/91:K314 och 1990/91:K316 när det gäller förenklad

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU3 (pdf, 261 kB)

Yttrande 1990/91:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1990/91:UbU2y Anslag till länsstyrelserna m.m. prop. 1990/91:100 bil. 15 1990/91 UbU2y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 5 februari 1991 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU2 (pdf, 107 kB)

Yttrande 1990/91:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrancde 1990/91 UbUly Europeiska gemenskaperna EG m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 maj 1990 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över vissa motioner från allmänna motionstiden 1990

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU1 (pdf, 171 kB)

Yttrande 1990/91:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1990/91 TU3y Ändrad benämning på trafikutskottet Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 5 februari 1991 beslutat bereda trafikut-skottet tillfålle att yttra sig över rnotion 1990/91K307 av Görel Bohlin m om ändring

1990-12-31

Yttrande 1990/91:TU3 (pdf, 53 kB)

Yttrande 1990/91:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1990/9 l:TU2y Förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner avlämnade under 1990 1990/91 TU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 18 oktober 1990 beslutat bereda övriga utskott tillSlle

1990-12-31

Yttrande 1990/91:TU2 (pdf, 100 kB)

Yttrande 1990/91:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1990/91 TUly Vissa motioner om EG Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett berörda utskott tillfälle att senast den 25 oktober 1990 yttra sig över följande motioner om EG:1989/90:Fi207 yrkande 5, U501, U502 yrkande 1, U503

1990-12-31

Yttrande 1990/91:TU1 (pdf, 179 kB)

Yttrande 1988/89:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1988/89:UbU2y Europeiska gemenskaperna EG 1988/89 UbU2y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 februari 1989 beslutat att bereda berörda utskott tillfälle att yttra sig över följande motioner om europeiska gemenskaperna

1988-12-31

Yttrande 1988/89:UbU2 (pdf, 298 kB)

Yttrande 1988/89:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1988/89:UbUly Kyrkomusikerutbildning m.m. 1988/89 UbUly Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 7 april 1988 beslutat att hos utbildningsutskottet hemställa om yttrande över proposition 1987/88:144 om musiken i svenska

1988-12-31

Yttrande 1988/89:UbU1 (pdf, 332 kB)

Yttrande 1988/89:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1988/89:TUly Miljöskatt på inrikes flygtrafik 1988/89 TUly Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:39 om miljöskatt på inrikes

1988-12-31

Yttrande 1988/89:TU1 (pdf, 422 kB)