Dokument & lagar (106 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:35

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-03-12 TID 09.30 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Vattenfall AB Koncernchef Lars G Josefsson och tillförordnad kommunikationsdirektör Christopher Eckerberg, Vattenfall AB, lämnade information om Vattenfalls planerade samgående

2009-03-12

Näringsutskottets protokoll 2008/09:34

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-03-10 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 32 och 33. 2 Information från Socialdepartementet Departementsrådet Sofia Wallström och departementssekreterare Karin Lewin, Socialdepartementet,

2009-03-10

Yttrande 2008/09:NU7y

2008/09:NU7 Nyemission i SAS AB Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU7 Nyemission i SAS AB Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:124 om nyemission i SAS AB. En motion har väckts med anledning av propositionen. Statssekreterare Ola Alterå,

2009-03-03

Yttrande 2008/09:NU7y (pdf, 48 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:33

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-02-27 TID 12.50 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Nyemission i SAS AB Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:124 om nyemission i SAS AB jämte motion. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag

2009-02-27

Näringsutskottets protokoll 2008/09:32

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-02-26 TID 09.30 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 31. 2 Överläggning rörande kommissionens meddelande om en europeisk råvarustrategi Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet,

2009-02-26

Näringsutskottets protokoll 2008/09:31

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-02-17 TID 11.00 12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 30. 2 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:67 om civilrättsliga

2009-02-17

Näringsutskottets protokoll 2008/09:30

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM 2009-02-12 TID 09.30  12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade dels med ändring av utskottets beslut den 10 februari 29:1 en ny version av protokoll nr 28, dels protokoll 29. 2 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens

2009-02-12

Näringsutskottets protokoll 2008/09:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-02-10 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energinät Utskottet fortsatte behandlingen av utlåtande över grönbok om ett tryggt,

2009-02-10

Näringsutskottets protokoll 2008/09:28

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-01-29 TID 09.30 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 27. 2 Information från Sveriges IT-incidentcentrum vid Post- och telestyrelsen Stefan B Grinneby och Per Bergstrand, Sveriges IT-incidentcentrum

2009-01-29

Näringsutskottets protokoll 2008/09:27

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-01-27 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträde Utskottet beslutade att riksdagsstipendiaten Anneli Gustafsson får närvara under dagens sammanträde. 2 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll

2009-01-27

Näringsutskottets protokoll 2008/09:26

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-01-22 TID 09.30 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 24 och 25. 2 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20082010 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2008/09:34

2009-01-22

Näringsutskottets protokoll 2008/09:25

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-01-20 TID 09.30 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet höll offentlig utfrågning om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område prop. 2008/09:67Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Justeras

2009-01-20

Näringsutskottets protokoll 2008/09:24

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-01-15 TID 09.30 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 23. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, lämnade information om proposition

2009-01-15

Näringsutskottets protokoll 2008/09:23

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-01-13 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, lämnade information om läget i WTO-förhandlingarna. Härvid närvarade även politiskt sakkunnige Gustav

2009-01-13

Yttrande 2008/09:NU3y

2008/09:NU3 Forskning och innovation Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU3 Forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 23 oktober att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation samt motioner som väckts

2008-12-19

Yttrande 2008/09:NU3y (pdf, 83 kB)

Yttrande 2008/09:NU6y

2008/09:NU6 Stärkta insatser för fordonsindustrin Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU6 Stärkta insatser för fordonsindustrin Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:95 om staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och

2008-12-17

Yttrande 2008/09:NU6y (pdf, 76 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:22

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2008-12-16 TID 15.00 15.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet med anledning av proposition 2008/09:95 om staten som huvudman för bolag med verksamhet

2008-12-16

Näringsutskottets protokoll 2008/09:21

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2008-12-16 TID 11.20 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 20. 2 Fråga om yttrande till finansutskottet Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet med anledning av proposition 2008/09:95

2008-12-16

Näringsutskottets protokoll 2008/09:20

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2008-12-11 TID 14.00 14.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 19. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnade information om ny proposition

2008-12-11

Näringsutskottets protokoll 2008/09:19

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2008-12-11 TID 09.30 09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträde Utskottet beslutade att föredragande Kristina Padrón från finansutskottet får närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll

2008-12-11