Dokument & lagar (106 träffar)

Yttrande 2008/09:NU5y

2008/09:NU5 Åtgärder mot konjunkturförsvagningen Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU5 Åtgärder mot konjunkturförsvagningen Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över tre motioner s, v, mp som har väckts med stöd av 3 kap. 13 riksdagsordningen. Utskottet kommenterar

2008-12-09

Yttrande 2008/09:NU5y (pdf, 54 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:18

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2008-12-09 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträde Utskottet beslutade att föredragande Kristina Padrón från finansutskottet får närvara under sammanträdet t.o.m. sammanträdespunkten Information från Utrikesdepartementet.

2008-12-09

Näringsutskottets protokoll 2008/09:17

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2008-12-04 TID 09.30 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 16. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnade information inför TTE-rådets möte

2008-12-04

Näringsutskottets protokoll 2008/09:16

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2008-12-02 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 15. 2 Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar Utskottet behandlade proposition 2008/09:57 om vissa skyldigheter för innehavare

2008-12-02

Näringsutskottets protokoll 2008/09:15

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2008-11-27 TID 09.30 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 14. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådets

2008-11-27

Näringsutskottets protokoll 2008/09:14

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2008-11-25 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 13. 2 Statliga företag Utskottet behandlade skrivelse 2007/08:120 med 2008 års redogörelse för företag med statligt ägande samt Riksrevisionens

2008-11-25

Näringsutskottets protokoll 2008/09:13

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-11-20 TID 09.30 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 12. 2 Utgiftsområde 21 Energi Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde

2008-11-20

Yttrande 2008/09:NU4y

2008/09:NU4 Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU4 Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:73 om överlåtelse av aktier i Venantius AB till

2008-11-18

Yttrande 2008/09:NU4y (pdf, 131 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:12

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-11-18 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 10 och 11. 2 Yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09: 73

2008-11-18

Näringsutskottets protokoll 2008/09:11

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-11-13 TID 17.00 17.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om yttrande till finansutskottet Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:73 om överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit

2008-11-13

Näringsutskottets protokoll 2008/09:10

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-11-13 TID 09.30 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 9. 2 Information från Säkerhetspolisen Kriminalinspektörerna Per-Arne Olsson och Pia Westerlund, Säkerhetspolisen SÄPOlämnade information

2008-11-13

Näringsutskottets protokoll 2008/09:9

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-11-11 TID 11.00 12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 8. 2 Grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin Utskottet fortsatte behandlingen av utlåtande över grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin.

2008-11-11

Yttrande 2008/09:NU2y

2008/09:NU2 Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU2 Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen

2008-11-04

Yttrande 2008/09:NU2y (pdf, 120 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:8

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-10-30 TID 09.30 09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 7. 2 Grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin Utskottet fortsatte behandlingen av grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. Ärendet

2008-10-30

Yttrande 2008/09:NU1y

2008/09:NU1 Tilläggsbudget 2 Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU1 Tilläggsbudget 2 Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:2 med förslag om tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008 jämte motioner med anledning av propositionen

2008-10-28

Yttrande 2008/09:NU1y (pdf, 90 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:7

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-10-28 TID 10.45 12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 6. 2 Ändring i lagen om elcertifikat Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:9 om ändring i lagen om elcertifikat jämte

2008-10-28

Näringsutskottets protokoll 2008/09:6

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-23 TID 09.30 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 5. 2 Yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:2 med förslag

2008-10-23

Näringsutskottets protokoll 2008/09:5

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-21 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 4. 2 Grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin Utskottet fortsatte behandlingen av grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. Ärendet

2008-10-21

Näringsutskottets protokoll 2008/09:4

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-16 TID 09.30 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 3. 2 Information Departementsrådet Christine Lager och departementssekreterarna Elisabeth Bill och Cecilia Zetterberg, Justitiedepartementet,

2008-10-16

Näringsutskottets protokoll 2008/09:3

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-14 TID 11.00 12.10, 14.05 14.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 2. 2 Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2007/08:140 om standardiseringens

2008-10-14