Dokument & lagar (257 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-04-19 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23. 2 Rapporter Vice ordförande Cecilia Widegren M hälsade från den nya försvarsministern Karin Enström M att hon snart

2012-04-19

Näringsutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 20120417 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:27. 2 Information från Jernhusen Verkställande direktör Kerstin Gillsbro, chef AO stationer Ola Orsmark och chef strategisk

2012-04-17

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-04-17 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av t.f. chef SSP Ola Hedin, pressekreterare Mikael Östlund, politisk sakkunnig Charlotta Herrström, departementssekreterare Anders

2012-04-17

Näringsutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 20120412 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:26. 2 Energifärdplan för 2050 NU20 Utskottet fortsatte behandlingen av meddelande KOM2011 885 om energifärdplan för 2050.

2012-04-12

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-04-12 TID 10.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Chefsjurist Helén Törnqvist på riksdagens juridiska enhet informerade om sekretess i riksdagen och i utskotten. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Information Riksrevisor

2012-04-12

Näringsutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 20120327 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:25. 2 Trygg naturgasförsörjning NU18 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:116 om trygg naturgasförsörjning.

2012-03-27

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-03-27 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Jan-Olof Lind, stabschef Susanne Moberg, chefsjurist Eva Liljefors och kommunikationschef Ann-Sofi Pejler Carlsson från Totalförsvarets forskningsinstitut

2012-03-27

Näringsutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 20120322 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner och rättssakkunnige Rickard Sobocki, Justitiedepartementet, lämnade information om det fortsatta arbetet med kommissionens

2012-03-22

Näringsutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 20120320 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23. 2 Information från Svensk Energi Verkställande direktör Kjell Jansson och Henrik Wingfors, Svensk Energi, lämnade synpunkter

2012-03-20

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-03-20 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av försvarsråd Johan Raeder, departementsråd Cecilia Looström, politisk sakkunnig Charlotta Herrström och departementssekreterare

2012-03-20

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-03-15 TID 09.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:18. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att Satu Saariniemi, tjänstgörande assistent på kansliet, kommer att gå

2012-03-15

Näringsutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 20120301 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om deltagande vid sammanträdet Utskottet medgav att en tjänsteman från utrikesutskottet fick närvara vid sammanträdet under nästa punkt på föredragningslistan. 2 Information från

2012-03-01

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-28 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:17. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att det underrättelsebedömande från USA som MUST nämnde vid sin genomgång

2012-02-28

Näringsutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 20120221 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:21. 2 Näringspolitiska frågor NU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om näringspolitiska frågor. Utskottet fattade

2012-02-21

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2012-02-21 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Vid ordförandens och vice ordförandens frånvaro inledde Hans Wallmark M sammanträdet. Utskottet justerade protokoll 2011/12:16. 2 EU-förslag om en civilskyddsmekanism

2012-02-21

Näringsutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 20120216 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20. 2 Mineralpolitiska frågor NU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitiska frågor. Utskottet fattade

2012-02-16

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 2012-02-16 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Chefen för MUST Stefan Kristiansson, stf avd chef Stefan Lundell, överste Pär Blid och militär rådgivare Carl Lövkrona från Försvarsmakten ger en omvärldsanalys. Ledamöternas

2012-02-16

Näringsutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 20120214 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:19. 2 Grönbok om framtidens belysning NU16 Utskottet fortsatte behandlingen av grönbok KOM2011 889 om framtidens belysning.

2012-02-14

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2012-02-14 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generallöjtnant Anders Silwer och överstelöjtnant Stephan Sjöberg från Försvarsmakten informerade om erfarenheterna från flyg-insatserna över Libyen. Ledamöternas frågor

2012-02-14

Yttrande 2011/12:FöU2y

2011/12:FöU2y Konventionen om klusterammunition Försvarsutskottets yttrande 2011/12:FöU2y Konventionen om klusterammunition Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att senast den 2 februari 2012 ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen

2012-02-07

Yttrande 2011/12:FöU2y (pdf, 32 kB)