Dokument & lagar (257 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 20111110 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:7. 2 Information från Famna Ansvarige för näringspolitiska frågor Kerstin Eriksson, vice ordförande Ingela Holmertz och generalsekreterare

2011-11-10

Näringsutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 20111108 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:6. 2 Regeringens bedömning av subsidiaritetsprincipens tillämpning Utskottet beslutade att inhämta regeringens bedömning av

2011-11-08

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-08 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Riksrevisor Jan Landahl och programansvarig Alexander von Gussich från Riksrevisionen informerade om Riksrevisionens granskningsplan och försvarsprogram. Ledamöternas frågor

2011-11-08

Näringsutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 20111027 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om företag med statligt ägande Statssekreterare Erik Thedéen och ämnesråd Richard Reinius, Finansdepartementet, lämnade information om företag med statligt ägande. Vid besöket

2011-10-27

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-27 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generalmajor Stefan Kristiansson åtföljd av sektionschef Stefan Vestergren från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och överstelöjtnant Stephan Sjöberg från Försvarsmakten

2011-10-27

Näringsutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 20111025 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Näringsminister Annie Lööf, statssekreterare Håkan Ekengren och kansliråd Hans G Pettersson, Näringsdepartementet, lämnade information om regeringens

2011-10-25

Näringsutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 20111018 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om energieffektiviseringsdirektiv Utskottet överlade med energiminister Anna-Karin Hatt om kommissionens meddelande KOM2011 370 om energieffektivitet och om upphävande av

2011-10-18

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-18 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information ÖB, general Sverker Göranson åtföljd av flygvapeninspektör, generalmajor Anders Silwer och ÖB:s försvarspolitiska rådgivare Kristina Bergendahl från Försvarsmakten informerade

2011-10-18

Näringsutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 20111011 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:2. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner och rättssakkunnige Rickard Sobocki, Justitiedepartementet,

2011-10-11

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-11 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av politiskt sakkunnig Catharina Henriksson, departementsråd Peter Mild, kansliråd Christian Ramstedt, kansliråd Marie Gustafsson,

2011-10-11

Näringsutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 20110927 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:1. 2 Subsidiaritetsprövning av EU-kommissionens förslag till direktiv om energieffektivitet NU8 Utskottet fortsatte behandlingen

2011-09-27

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-09-27 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Försvarsminister Sten Tolgfors åtföljd av pressekreterare Mikael Östlund, departementsråd Peter Göthe, ämnesråd Magnus Bergman, departementssekreterare Karin LissOla samt

2011-09-27

Näringsutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 20110922 TID 10.3012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Jonas Eriksson valdes till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Överläggning om kommissionens s.k. standardiseringspaket Utskottet

2011-09-23

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-20 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av politisk sakkunnig Charlotta Herrström, departementsråd Peter Göthe och departementssekreterare Karin LissOla från Försvarsdepartementet

2011-09-20

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 Datum 2008-12-16 Tid 10.3011.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generalmajor Stefan Kristiansson m.fl. från Försvarsmakten/ MUST lämnade information om Georgienkriget.

2009-12-16

Näringsutskottets protokoll 2008/09:51

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:51 DATUM 2009-06-09 TID 13.00 14.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 50. 2 Återrapport från Eureka-konferens Utskottet fick återrapport av Marie Weibull Kornias och Karin Åström från Eureka-konferensen i

2009-06-09

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:37

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37 DATUM 2009-06-09 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av stabschef Jakob Kiefer, departementsråd Cecilia Looström, ämnesråd

2009-06-09

Yttrande 2008/09:NU10y

2008/09:NU10 Handel med vissa receptfria läkemedel Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU10 Handel med vissa receptfria läkemedel Till socialutskottet Socialutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:190 om handel med vissa receptfria läkemedel och de motioner som kunde

2009-05-26

Yttrande 2008/09:NU10y (pdf, 80 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:50

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:50 DATUM 2009-05-26 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 49. 2 Förhandsprövning av nättariffer Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:141 om förhandsprövning av nättariffer. Utskottet

2009-05-26

Yttrande 2008/09:NU11y

2008/09:NU11 Vårtilläggsbudget för 2009 Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU11 Vårtilläggsbudget för 2009 Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över förslag till tilläggsbudget prop. 2008/09:99I detta yttrande behandlas de delar av propositionen som avser näringsutskottets

2009-05-19

Yttrande 2008/09:NU11y (pdf, 36 kB)