Dokument & lagar (257 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:30

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM 2009-02-12 TID 09.30  12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade dels med ändring av utskottets beslut den 10 februari 29:1 en ny version av protokoll nr 28, dels protokoll 29. 2 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens

2009-02-12

Näringsutskottets protokoll 2008/09:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-02-10 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energinät Utskottet fortsatte behandlingen av utlåtande över grönbok om ett tryggt,

2009-02-10

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-02-10 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning GD Ulf Bengtsson och konteramiral Jörgen Ericsson från Försvarsmakten lämnade information om Försvarsmaktens

2009-02-10

Näringsutskottets protokoll 2008/09:28

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-01-29 TID 09.30 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 27. 2 Information från Sveriges IT-incidentcentrum vid Post- och telestyrelsen Stefan B Grinneby och Per Bergstrand, Sveriges IT-incidentcentrum

2009-01-29

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:17

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-01-29 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning VD Claes Thegerström och avdelningschef Saida Laarouchi Engström på Svensk Kärnbränslehantering AB SKB

2009-01-29

Näringsutskottets protokoll 2008/09:27

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-01-27 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträde Utskottet beslutade att riksdagsstipendiaten Anneli Gustafsson får närvara under dagens sammanträde. 2 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll

2009-01-27

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-01-27 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Statssekreteraren Håkan Jevrell åtföljd av kansliråd Magnus Bergman och dep.sekr. Cecilia Helander från

2009-01-27

Näringsutskottets protokoll 2008/09:26

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-01-22 TID 09.30 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 24 och 25. 2 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20082010 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2008/09:34

2009-01-22

Näringsutskottets protokoll 2008/09:25

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-01-20 TID 09.30 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet höll offentlig utfrågning om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område prop. 2008/09:67Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Justeras

2009-01-20

Näringsutskottets protokoll 2008/09:24

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-01-15 TID 09.30 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 23. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, lämnade information om proposition

2009-01-15

Näringsutskottets protokoll 2008/09:23

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-01-13 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, lämnade information om läget i WTO-förhandlingarna. Härvid närvarade även politiskt sakkunnige Gustav

2009-01-13

Yttrande 2008/09:NU3y

2008/09:NU3 Forskning och innovation Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU3 Forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 23 oktober att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation samt motioner som väckts

2008-12-19

Yttrande 2008/09:NU3y (pdf, 83 kB)

Yttrande 2008/09:NU6y

2008/09:NU6 Stärkta insatser för fordonsindustrin Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU6 Stärkta insatser för fordonsindustrin Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:95 om staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och

2008-12-17

Yttrande 2008/09:NU6y (pdf, 76 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:22

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2008-12-16 TID 15.00 15.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet med anledning av proposition 2008/09:95 om staten som huvudman för bolag med verksamhet

2008-12-16

Näringsutskottets protokoll 2008/09:21

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2008-12-16 TID 11.20 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 20. 2 Fråga om yttrande till finansutskottet Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet med anledning av proposition 2008/09:95

2008-12-16

Näringsutskottets protokoll 2008/09:20

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2008-12-11 TID 14.00 14.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 19. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnade information om ny proposition

2008-12-11

Näringsutskottets protokoll 2008/09:19

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2008-12-11 TID 09.30 09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträde Utskottet beslutade att föredragande Kristina Padrón från finansutskottet får närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll

2008-12-11

Yttrande 2008/09:NU5y

2008/09:NU5 Åtgärder mot konjunkturförsvagningen Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU5 Åtgärder mot konjunkturförsvagningen Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över tre motioner s, v, mp som har väckts med stöd av 3 kap. 13 riksdagsordningen. Utskottet kommenterar

2008-12-09

Yttrande 2008/09:NU5y (pdf, 54 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:18

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2008-12-09 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträde Utskottet beslutade att föredragande Kristina Padrón från finansutskottet får närvara under sammanträdet t.o.m. sammanträdespunkten Information från Utrikesdepartementet.

2008-12-09

Näringsutskottets protokoll 2008/09:17

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2008-12-04 TID 09.30 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 16. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnade information inför TTE-rådets möte

2008-12-04