Dokument & lagar (338 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:40

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:40 DATUM 2009-04-02 TID 09.30-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 39. 2 Genomförande av elförsörjningsdirektivet Utskottet behandlade proposition 2008/09:142 om genomförande av elförsörjningsdirektivet.

2009-04-02

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-04-02 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:26. 3 Kanslianmälningar Påmindes om informationskväll med ÖB tisdagen

2009-04-02

Näringsutskottets protokoll 2008/09:39

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39 DATUM 2009-03-31 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 38. 2 Omreglering av apoteksmarknaden Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till socialutskottet över proposition 2008/09:145 om

2009-03-31

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-03-31 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning GD Judith Melin åtföljd av överdirektör Hans Lindqvist, chef för räddningstjänstavdelningen Thomas Fagö,

2009-03-31

Näringsutskottets protokoll 2008/09:38

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:38 DATUM 2009-03-26 TID 09.30 09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 37. 2 Fråga om utskottsinitiativ Behandlades skrivelse från Kent Persson med begäran om utskottsinitiativ rörande ACTA-förhandlingarna.

2009-03-26

Näringsutskottets protokoll 2008/09:37

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37 DATUM 2009-03-24 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 36. 2 Ändring i lagen om elcertifikat Utskottet behandlade förslag till utskottsinitiativ om ändring i lagen om elcertifikat. Utskottet

2009-03-24

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-03-23 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:24. 3 Justering av FöU8 Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU8

2009-03-23

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-02-19 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Statssekreterare Håkan Jevrell, politisk sakkunnig Charlotta Herrström, departementsråd Cecilia Looström,

2009-03-20

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-03-19 TID 10.0011.00 11.25-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av FöU6 Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU6 Regeringen och krisen. Utskottet fattade

2009-03-19

Näringsutskottets protokoll 2008/09:36

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM 2009-03-17 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 35. 2 Vissa näringspolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa näringspolitiska frågor. Utskottet fattade beslut

2009-03-17

Näringsutskottets protokoll 2008/09:35

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-03-12 TID 09.30 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Vattenfall AB Koncernchef Lars G Josefsson och tillförordnad kommunikationsdirektör Christopher Eckerberg, Vattenfall AB, lämnade information om Vattenfalls planerade samgående

2009-03-12

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-03-12 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Jan Lejonhielm åtföljd av Jakob Hedenskog, Fredrik Westerlund, Ingemar Oldberg, Maria Tisell, Susanne

2009-03-12

Näringsutskottets protokoll 2008/09:34

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-03-10 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 32 och 33. 2 Information från Socialdepartementet Departementsrådet Sofia Wallström och departementssekreterare Karin Lewin, Socialdepartementet,

2009-03-10

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-03-10 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet lämnade information angående

2009-03-10

Yttrande 2008/09:NU7y

2008/09:NU7 Nyemission i SAS AB Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU7 Nyemission i SAS AB Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:124 om nyemission i SAS AB. En motion har väckts med anledning av propositionen. Statssekreterare Ola Alterå,

2009-03-03

Yttrande 2008/09:NU7y (pdf, 48 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:33

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-02-27 TID 12.50 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Nyemission i SAS AB Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:124 om nyemission i SAS AB jämte motion. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag

2009-02-27

Näringsutskottets protokoll 2008/09:32

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-02-26 TID 09.30 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 31. 2 Överläggning rörande kommissionens meddelande om en europeisk råvarustrategi Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet,

2009-02-26

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-02-24 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Generaldirektör Helena Lindberg, kommunikationsdirektör Svante Werger samt ekonomi- och planeringsdirektör

2009-02-24

Näringsutskottets protokoll 2008/09:31

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-02-17 TID 11.00 12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 30. 2 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:67 om civilrättsliga

2009-02-17

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-02-17 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:18 3 Kanslianmälningar Anmäldes att Försvarsmakten har bjudit

2009-02-17