Dokument & lagar (21 träffar)

Motion 2011/12:Fö4 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö4 av Peter Rådberg m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:19 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2011/12:Fö4 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten S89004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förbättrad redovisning av Försvarsmaktens


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten SD222 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva möjligheten att återinföra objektsramar


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP Vidgad syn på försvarspolitiken MP3112 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Internationella insatser 6 Afghanistan 6 NBG 14 7 FN:s resolutioner 1325 och 1820 7 Reformering av försvaret 9 Omvärlden minskar på sina militära


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:UU3 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 17 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 117 kB)

Motion 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. S Försvar och samhällets krisberedskap S89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges suveränitet och Nato.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3 2011/12:KU1 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU11 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 13 avslag, 6 bifall,

Motion 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1604 1 Sammanfattning För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Vi tror att det finns skaparkraft i varje människa. En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa


Utskottsberedning: 2011/12:AU8 2011/12:JuU15 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU2 2011/12:KrU3 2011/12:KrU6 2011/12:NU10 2011/12:SkU13 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 20 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 100 kB)

Motion 2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. S Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap S89001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets beredskap enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. V Kollektivavtalsmodellen V316 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för ett juridiskt bindande socialt protokoll på EU-nivå. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UU10 2012/13:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:U307 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U307 av Leif Jakobsson m.fl. S Nationell strategi för tillväxt i Öresundsregionen S10165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi för en utveckling av Öresundsregionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:U307 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:N213 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:N213 av Eva Flyborg FP Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ FP1124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fastställa det statliga huvudmannaskapet för Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ och säkerställa institutets


Utskottsberedning: 2011/12:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:N213 av Eva Flyborg (FP) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. V Personalförsörjning och värnplikt V286 1 Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa antalet heltidsanställda soldater. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2011/12:N225 av Sven-Erik Bucht (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N225 av Sven-Erik Bucht S Program för samlad gruv- och mineralindustri S10077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett program för samlad gruv- och mineralindustri. Motivering Gruvindustrin har varit en viktig förutsättning


Utskottsberedning: 2011/12:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:N225 av Sven-Erik Bucht (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:N364 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N364 av Kent Persson m.fl. V Elpriserna V265 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning kring effektreserven. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning


Utskottsberedning: 2011/12:NU22 2011/12:NU3 2011/12:NU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 7 avslag, 2 bifall,

Motion 2011/12:N364 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 62 kB)

Motion 2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. V De frivilliga försvarsorganisationerna och civilplikten V281 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Frivilliga försvarsorganisationer 2 4 Hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna 3 4.1 Direktutbildning i hemvärnet 4 4.2 Hemvärnets


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 79 kB)

Motion 2011/12:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Västsahara V299 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En lång kamp för nationellt självbestämmande 3 4 Avtalsbrott och MR-brott 4 5 Dubbelspel i EU 5 6 Om flyktinglägren i Algeriet 5 7 Sätt press på Marocko 6 2 Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 10 avslag, 2 bifall,

Motion 2011/12:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen för riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:U332 av Hans Linde m.fl. (v, mp, kd, s, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:U332 av Hans Linde m.fl. v, mp, kd, s, fp Folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker v408 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier,


Utskottsberedning: 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2008/09:U332 av Hans Linde m.fl. (v, mp, kd, s, fp) (doc, 60 kB)

Motion 2007/08:N6 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N6 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson mp med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 mp009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inom


Utskottsberedning: 2007/08:NU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 6 avslag, 6 bifall,

Motion 2007/08:N6 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. s med anledning av framst. 2006/07:RRS26 Riksrevisionens styrelses framställning angående beredskapen för kärnkraftsolyckor s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ställa sig bakom


Utskottsberedning: 2007/08:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2007/08:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 44 kB)
Paginering