Dokument & lagar (323 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:42

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:42 DATUM 2012-06-14 TID 8:459.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:41. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Val av ordförande Tomas Tobé M valdes till ordförande från och

2012-06-14

Omröstning 2011/12:TU16p6 Ägande av it-infrastruktur

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 6 Ägande av it-infrastruktur Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 9 och 10 samt 2011/12:T468 av Erik Almqvist SDDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU16p2 Delaktighet i informationssamhället

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 2 Delaktighet i informationssamhället Riksdagen avslår motion 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V yrkande 14. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU16p4 Teknikskifte i delar av det fasta telefonnätet

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 4 Teknikskifte i delar av det fasta telefonnätet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T251 av Isak From m.fl. S2011/12:T294 av Krister Örnfjäder S och 2011/12:T413 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. SDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU16p8 It och miljön

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 8 It och miljön Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T355 av Johan Löfstrand och Louise Malmström båda S och 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 6 och 7. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP, V Parti

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p6 Naturvårdsverkets roll

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 6 Naturvårdsverkets roll Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i väglagen i de delar det avser 76 andra stycket. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:118 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2011/12:T9

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p15 Infrastruktur för elfordon

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 15 Infrastruktur för elfordon Riksdagen avslår motion 2011/12:T467 av Erik Almqvist SDDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p5 Undantag från krav på miljökonsekvensbeskrivning

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 5 Undantag från krav på miljökonsekvensbeskrivning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 6, 2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 3 och 5 samt 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V yrkande

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p11 Fyrstegsprincipen

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 11 Fyrstegsprincipen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 1, 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V yrkande 1 och 2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 15. Datum: 2012-06-13 Omröstning

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p13 Finansieringsfrågor

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 13 Finansieringsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 2, 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V yrkande 2, 2011/12:T301 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S2011/12:T331 av Ulf Nilsson m.fl.

2012-06-13

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:41

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:41 DATUM 2012-06-12 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:40. 2 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare UbU20 Utskottet fortsatte behandlingen

2012-06-12

Omröstning 2011/12:TU15p5 Avveckling av Bromma flygplats m.m.

Votering: betänkande 2011/12:TU15 Luftfart, förslagspunkt 5 Avveckling av Bromma flygplats m.m. Riksdagen avslår motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. MP yrkandena 12 och 13. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 1

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU15p2 Miljöfrågor

Votering: betänkande 2011/12:TU15 Luftfart, förslagspunkt 2 Miljöfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T363 av Christer Adelsbo m.fl. S2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 29 och 2011/12:T457 av Jan Lindholm MPDatum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p5 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 5 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T232 av Anders Andersson KD2011/12:T255 av Barbro Westerholm FP2011/12:T346 av Lars Beckman M2011/12:T391 av Roza Güclü Hedin och Kurt

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p16 Arlandabanan

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 16 Arlandabanan Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. S2011/12:T211 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. V yrkande 5 i denna del och lägger skrivelse 2011/12:93 till

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p6 Allmän trafikplikt och kommunal tilläggsfinansiering

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 6 Allmän trafikplikt och kommunal tilläggsfinansiering Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 4 och 9 samt 2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. V yrkande 4. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p17 Gotlandstrafiken

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 17 Gotlandstrafiken Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T219 av Christer Engelhardt S2011/12:T287 av Gustaf Hoffstedt M2011/12:T333 av Nina Lundström FP yrkande 2, 2011/12:T380 av Christer Engelhardt S och 2011/12:MJ210 av Christer Engelhardt

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p2 Komplettering av kollektivtrafiklagen

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 2 Komplettering av kollektivtrafiklagen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i järnvägslagen 2004:5192. lag om ändring i lagen 2010:1065 om kollektivtrafik med de ändringarna att tidpunkten för ikraftträdande i lagarna

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p15 Resenärsfrågor

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 15 Resenärsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 3, 2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. V yrkande 3, 2011/12:T224 av Jan Lindholm och Tina Ehn båda MP yrkandena 1-3, 2011/12:T233 av Christer Winbäck

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p1 Upprivning av kollektivtrafiklagen

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 1 Upprivning av kollektivtrafiklagen Riksdagen avslår motion 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. V yrkande 10. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91

2012-06-07