Dokument & lagar (221 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-04-21 TID 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:29 och 30. 2 Naturvård och biologisk mångfald MJU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Naturvård

2015-04-21

Näringsutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 20150416 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:28. 2 Redovisning av elnätsverksamhet NU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:56 om redovisning av elnätsverksamhet

2015-04-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-04-16 TID 08.00 08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruksråd 20 april 2015 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruksrådet den 20 april 2015. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-04-16

Justitieutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-04-16 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:20. 2 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 JuU5y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet

2015-04-16

Näringsutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 20150414 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:27. 2 Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet NU13 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:59

2015-04-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-04-14 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Naturvård och biologisk mångfald MJU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Naturvård och biologisk mångfald. Ärendet bordlades. 2 Verksamheten i Europeiska unionen

2015-04-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-04-09 TID 10.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Frida Änghede, M-kansliet, Johanna Hornberger, M-kansliet, Linn Norrbäck, C-kansliet samt Isak Engkvist, C-kansliet, fick närvara

2015-04-09

Näringsutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 20150407 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:26. 2 Information från Business Sweden Verkställande direktör Ylva Berg och strategichef Fredrik Fexe, Business Sweden, lämnade

2015-04-07

Justitieutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-04-07 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 JuU5y Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över

2015-04-07

Näringsutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 20150326 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:25. 2 Information från Exportkreditnämnden EKN Generaldirektör Karin Apelman, chef för små och medelstora bolag Carl-Johan Karlsson,

2015-03-26

Näringsutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 20150319 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:24. 2 Mineralpolitik NU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2015-03-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-03-19 TID 10.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:24, 25 och 26 2 Jakt och viltvård MJU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om jakt och viltvård.

2015-03-19

Justitieutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-03-19 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanterna Cornelia Johansson, Ellinor Persson, Filippa Oldenburg och Melise Lundberg fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll

2015-03-19

Näringsutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 20150317 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:23 och med där påförda ändringar. 2 Information från Jernkontoret och Svemin Verkställande direktör Bo-Erik Pers samt forskningschef

2015-03-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-17 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Naturvård och biologisk mångfald MJU12 Utskottet behandlade motioner om naturvård och biologisk mångfald. Ärendet bordlades. 2 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum

2015-03-17

Näringsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 20150312 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:22. 2 Information om utskottets planering våren 2015 Utskottet informerades om planering under våren 2015. 3 Inkomna EU-dokument

2015-03-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-12 TID 08.00 09:30 ajournering 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruksråd 16 mars 2015 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruksrådet den 16 mars 2015. 2 Justering

2015-03-12

Justitieutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-03-12 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanterna Mirjam Amouri och Alice Josephson fick närvara vid sammanträdet. 2 Besök av Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna

2015-03-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-03-10 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Sveaskog Sveaskog uppvaktade utskottet om skogens roll i det klimatpolitiska ramverket, energikommissionen, miljömålsarbetet samt i det nationella skogsprogrammet.

2015-03-10

Näringsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 20150305 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:21. 2 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel NU8 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:12

2015-03-05