Dokument & lagar (108 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-16 TID 11.00-11.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Utgiftsområde

2014-12-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-09 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:AU1.

2014-12-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 10.00-10.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Utgiftsområde 14

2014-12-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-12-02 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från regeringen Regeringen, företrädd av statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, informerade om aktuella frågor inom området diskriminering, bl.a. regeringens

2014-12-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-20 TID 10.00-10.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Budgetproposition för 2015 AU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:1 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2014/15:AU1y.

2014-11-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-18 TID 11.00- 11.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Konjunkturinstitutet KI Prognoschefen Jesper Hansson och enhetschefen Åsa Olli Segendorf informerade om konjunkturläget och Lönebildningsrapporten 2014. 2 Utgiftsområde

2014-11-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-13 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statistiska centralbyrån Avdelningschef Inger Eklund och enhetschef Hassan Mirza informerade om aktuell statistik för sysselsättning och arbetslöshet från arbetskraftsundersökningen

2014-11-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-11 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsslutsatser om uppföljningen av Pekingplattformen: Uppföljning av Peking+20 Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet, om rådsslutsatser

2014-11-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-11-04 TID 11.00 12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från regeringen Regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknads-departementet, informerade om aktuella frågor inom områdena arbetsmarknad, arbetsliv

2014-11-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-21 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar Eures Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om förslag

2014-10-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-16 TID 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella granskningsrapporter Riksrevisionen genom avdelningschef Peter Danielsson med medarbetare informerade om rapporterna Att tillvara och utveckla nyanländas

2014-10-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11.30 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl.11.30. Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till Ledamöter i arbetsmarknadsutskottet Raimo Pärssinen

2014-10-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:36

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:36 DATUM Torsdagen den 12 juni 2014 TID 08.00 08.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.AU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:104 och motioner. Utskottet justerade betänkande

2014-06-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:35

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:35 DATUM Torsdagen den 5 juni 2014 TID 10.00 10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare informerade om rapporten Att tillvarata och utveckla

2014-06-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:34

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34 DATUM Tisdagen den 27 maj 2014 TID 09.00 09:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Arbetsförmedlingen Generaldirektör Mikael Sjöberg informerade om de felaktiga utbetalningarna. 2. 2014 års vårproposition AU5y Utskottet fortsatte

2014-05-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33 DATUM Tisdagen den 13 maj 2014 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Förslag till beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete Statssekreteraren

2014-05-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:32

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32 DATUM Torsdagen den 8 maj 2014 TID 10.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande AU6y Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till kulturutskottet över proposition

2014-05-08

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31 DATUM Tisdagen den 6 maj 2014 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. AU8 Utskottet behandlade proposition 2013/14:198 och motioner. Ärendet bordlades. 2. Förslag om inrättande

2014-05-06

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30 DATUM Tisdagen den 29 april 2014 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Direktivet om genomförande av utstationeringsdirektivet Kanslirådet Karin Söderberg, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om direktivet om genomförande av utstationeringsdirektivet.

2014-04-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29 DATUM Torsdagen den 10 april 2014 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Arbetsmiljölagen och den psykosociala arbetsmiljön Forskaren Peter Andersson informerade om slutsatserna i sin avhandling Vidta alla åtgärder som behövs En rättsvetenskaplig

2014-04-10