Dokument & lagar (694 träffar)

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. M Ett ja ska vara ett ja Sverige måste ta tag i integrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus på jobb, språk och utbildning från dag ett och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:AU9 2018/19:CU11 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU19 2018/19:SfU20 2018/19:SfU21 2018/19:SkU10 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU11 2018/19:UbU12 2018/19:UbU7 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 28 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 135 kB)

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tabeller Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Eget boende EBO Hälsoundersökningar Arbete och sysselsättning


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:CU11 2018/19:JuU1 2018/19:JuU14 2018/19:KU1 2018/19:SfU16 2018/19:SoU1 2018/19:SoU8 2018/19:UbU1
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 22 avslag, 7 bifall,

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 164 kB)

Motion 2018/19:2883 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2883 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Sörmland som pilotlän för att minska arbetslösheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Sörmland till ett pilotlän för samverkansinsatser mellan myndigheter och näringsliv i syfte att minska


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2883 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2883 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. C Klyvningen av svensk arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa inträdesjobb i syfte att skapa fler enkla jobb och sänka trösklarna för nyanlända och unga som står långt


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU2 2018/19:AU6 2018/19:AU7 2018/19:AU7,2018/19:AU7 2018/19:AU9 2018/19:SkU10 2018/19:SoU9 2018/19:UbU12 2018/19:UbU13 2018/19:UbU7 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 107 kB)

Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. M Associationsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre möjligheter till tjänstledighet för att starta företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU6 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. M Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:KrU8 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. M Hela Sverige ska jobba Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka drivkrafterna att arbeta genom att sänka skatten på arbete för alla som jobbar och särskilt för dem med låga inkomster och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU6 2018/19:AU9 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SoU9 2018/19:UbU12 2018/19:UbU13 2018/19:UbU15
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 149 kB)

Motion 2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. M Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka deltagandet på arbetsmarknaden bland utrikes födda kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:KrU10 2018/19:SfU21 2018/19:SkU10 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 93 kB) Motion 2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 148 kB)

Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2757 av Sultan Kayhan S Översyn av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska hälsoklyftan och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2750 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2750 av Rebecka Le Moine MP Kortare arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av reformer som sänker normalarbetstiden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla


Utskottsberedning: 2018/19:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2750 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2750 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att etablera ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i varje län och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2743 av Leila Ali-Elmi (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2743 av Leila Ali-Elmi MP Utveckla Diskrimineringsombudsmannens arbete för att motverka diskriminering bl.a. på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga ärenden som uppfyller DO:s kriterier för en rättslig prövning


Utskottsberedning: 2018/19:AU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:2743 av Leila Ali-Elmi (MP) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2743 av Leila Ali-Elmi (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2740 av Leila Ali-Elmi (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2740 av Leila Ali-Elmi MP Motverka ungdomsarbetslöshet i särskilt utsatta områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ungdomsarbetslösheten i socioekonomiskt utsatta grupper kan minskas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:JuU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2740 av Leila Ali-Elmi (MP) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2740 av Leila Ali-Elmi (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2723 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2723 av Per Åsling och Solveig Zander båda C Utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa reformer som ökar utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde och delaktighet på


Utskottsberedning: 2018/19:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2723 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2723 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2692 av Henrik Vinge m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2692 av Henrik Vinge m.fl. SD Obligatorisk samhällsorientering och sfi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk samhällsorientering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna strävar efter att ge samtliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2692 av Henrik Vinge m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2692 av Henrik Vinge m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2634 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2634 av Martin Ådahl m.fl. C Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering En välfungerande arbetsmarknadspolitik bidrar till


Utskottsberedning: 2018/19:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2634 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2634 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:2625 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2625 av Martin Ådahl m.fl. C Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Inom


Utskottsberedning: 2018/19:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2625 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2625 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2595 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2595 av Jan Björklund m.fl. L Liberala reformer för en dynamisk och fri arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra turordningsreglerna i LAS så att kompetens premieras i stället för anställningstid och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:AU7 2018/19:AU9
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2018/19:2595 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2595 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 112 kB)

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. L Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetsintegrering som strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:JuU13 2018/19:SfU21 2018/19:SoU8 2018/19:UbU10 2018/19:UbU8 2019/20:UU6
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 137 kB)

Motion 2018/19:2563 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2563 av Ulrika Heie och Per Lodenius båda C Psykisk ohälsa kan leda till diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den psykiska ohälsan ökar i vårt land, trots att


Utskottsberedning: 2018/19:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2563 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2563 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C) (pdf, 80 kB)