Dokument & lagar (41 559 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1512 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:1512 av Betty Malmberg M Dyrt för forskare att få myndighetsdata Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att underlätta för behöriga forskare att snabbare och till avsevärt lägre kostnad få del av forskningsdata från Sjöfartsverket. Sjöfartsverket är ett affärsverk som

Svarsdatum: 2020-06-16 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1512 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1510 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/01596/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1510 av Jens Holm V Miljökompensation för godstransporter på järnväg Jens Holm har frågat mig om jag avser, och i så fall när, att införa ekonomiska incitament som stärker godstransporter på järnväg. Under åren 2018

Svarsdatum: 2020-06-16 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1510 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1505 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/01594/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1505 av Jens Holm V Rätt till ensamåkning med färdtjänsten under coronapandemin Jens Holm har frågat mig om jag kommer att verka för riktlinjer för färdtjänsten om rätt till ensamåkning under coronapandemin. Brukarna

Svarsdatum: 2020-06-16 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1505 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 82 kB)

EU-nämndens dokument 2019/20:57

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:57 Telefonsammanträde DATUM 2020-06-12 TID 08.30 10.25 10.27 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt

2020-06-12

EU-nämndens dokument 2019/20:57 (docx, 59 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:56

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:56 DATUM 2020-06-11 TID 13.3013.40 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-06-11

Socialutskottets protokoll 2019/20:56 (docx, 49 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:55

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:55 DATUM 2020-06-11 TID 09.5510.00 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019 SoU5y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse

2020-06-11

Socialutskottets protokoll 2019/20:55 (docx, 53 kB)

Skatteutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-06-11 TID 10.05-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Redovisning av skatteutgifter 2020 SkU19 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:98. Utskottet justerade betänkande 2019/20:SkU19. 2 Skatteförfarande och folkbokföring SkU24

2020-06-11

Skatteutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 30 kB)

Skatteutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-06-11 TID 8.30-9.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric

2020-06-11

Skatteutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 27 kB)

Kulturutskottets protokoll 2019/20:31

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM Torsdagen den 11 juni 2020 TID Kl. 11.3012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta uppkoppling per telefon för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Christer Nylander LLawen Redar

2020-06-11

Justitieutskottets protokoll 2019/20:36

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36 DATUM 2020-06-11 TID 11.15-11.35 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Johan

2020-06-11

Justitieutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 52 kB) Justitieutskottets protokoll 2019/20:36 (pdf, 29 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36 DATUM 2020-06-11 TID 08.0009.20 09.4510.40 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 Information av Försvarsdepartementet inför informella FAC försvar den 16 juni 2020 Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare informerade inför informella

2020-06-11

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 30 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:59

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:59 Datum 2020-06-11 Tid kl. 09.30-09.57 Närvarande Se bilaga 1 1 Coronapandemins effekter på kontantförsörjningen Vice riksbankschef Cecilia Skingsley och Christina Wejshammar, chef för enheten betalningssystem och kontanter, Riksbanken, informerade utskottet

2020-06-11

Finansutskottets protokoll 2019/20:59 (docx, 44 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:43

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:43 DATUM 2020-06-11 TID 9.409.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:41 och 2019/20:42. 2 Större komplementbyggnader CU22 Utskottet fortsatte behandlingen av ett av kansliet upprättat lagförslag

2020-06-11

Civilutskottets protokoll 2019/20:43 (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1395 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/01464/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1395 av Anders Åkesson C EU:s omnibusförordning Anders Åkesson har frågat mig om Sverige avser underrätta EU-kommissionen om att man inte tillämpar punkterna 1 och 2 i artikel 5 i omnibusförordningen. Den så kallade

Svarsdatum: 2020-06-11 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1395 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:54

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:54 DATUM 2020-06-10 TID 14.3015.40 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-06-10

Socialutskottets protokoll 2019/20:54 (docx, 51 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1502 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:1502 av Markus Wiechel SD Folkhälsomyndighetens transparens Markus Wiechel har frågat mig vilka generella åtgärder jag vidtar för att Folkhälsomyndigheten ska ha ett transparent arbetssätt som underlättar den efterkommande granskningen av myndighetens hantering av covid-19-pandemin. Bestämmelser om

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1502 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1501 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02653/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1501 av Sofia Damm KD Regelverket för korttidspermitteringar Sofia Damm har frågat näringsministern om ministern eller regeringen kommer att ta initiativ till en ändring i regelverket för korttidspermitteringar för att undvika

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1501 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1499 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/ 01576/TM Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1499 av Åsa Coenraads M Akut luftfartsråd Åsa Coenraads har frågat mig om jag och regeringen för avsikt att kalla till ett extra luftfartsråd för branschen. Luftfartsrådet är ett möte för dialog och informationsutbyte mellan aktörer inom flygbranschen och tjänstemän

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1499 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1498 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:1498 av Åsa Coenraads M Aktivister som hotar jakten Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med förslag för att skydda jägare och djurhållare mot aktivistbrott. Regeringen ser allvarligt på att någon för att uppnå politiska syften

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1498 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1497 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/01531/TM I2020/01574/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1452 av Anders Åkesson C Sverige på EU:s risklista över flygplatser och 2019/20:1497 av Åsa Coenraads M Sverige på svarta listan Anders Åkesson och Åsa Coenraads har i två snarlika frågor frågat mig

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1497 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)