Dokument & lagar (41 824 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1761 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/01927/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1761 av Alexandra Anstrell M Elförsörjningen till Gotland Alexandra Anstrell har frågat mig vilka åtgärder, däribland att bygga en tredje elkabel, som jag avser vidta för att långsiktigt trygga elförsörjningen

Svarsdatum: 2020-07-20 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1761 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1739 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1739 av Björn Söder SD Israels påstådda brott mot folkrätten Björn Söder har frågat mig på vad jag baserar mina uttalanden om att Israels förestående annektering av Västbanken är ett brott mot folkrätten mot bakgrund av San Remoavtalet och det

Svarsdatum: 2020-07-20 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1739 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1737 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/ 01908/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1737 av Sten Bergheden M Ökad produktion och användning av vätgas Sten Bergheden har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att öka produktionen och användningen av vätgas i Sverige. Vätgas är

Svarsdatum: 2020-07-20 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1737 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1735 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:1735 av Björn Söder SD Kapacitetsbristen i stamnätet Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag kommer vidta för att lösa kapacitetsbristen i stamnätet, transmissionsnätet, så att den skeva prisbilden i landet och bristen på el kan åtgärdas. Frågan om elförsörjning i hela Sverige är något som jag,

Svarsdatum: 2020-07-20 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1735 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1721 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2020/ Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1721 av Amineh Kakabaveh Fängslade minderårigas och politiska fångars situation i Chile Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta, för Sveriges del och inom EU, för att demokratiska och mänskliga rättigheter ska

Svarsdatum: 2020-07-18 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1721 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1729 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2020/01860/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1729 av Sten Bergheden M Den nya viltmyndigheten Sten Bergheden har frågat mig när den nya viltmyndigheten kommer att starta upp sitt arbete. Jaktlagsutredningen lämnade ett delbetänkande, Viltmyndighet jakt och viltförvaltning

Svarsdatum: 2020-07-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1729 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1725 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1725 av Björn Söder SD Inskränkt yttrandefrihet i Turkiet Björn Söder har frågat mig om jag vid samtal med min turkiska motsvarighet avser göra någon markering mot Turkiets planerade inskränkningar i yttrandefriheten. Regeringen ser med djup

Svarsdatum: 2020-07-17 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1725 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1724 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2020/01592/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1724 av Lars Beckman M Åtgärder för nöjesparker och ambulerande tivolin Lars Beckman har frågat mig om vilka konkreta åtgärder jag är beredd att vidta för att säkerställa

Svarsdatum: 2020-07-17 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1724 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1723 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2020/ 01853/JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1723 av Ann-Sofie Alm M Åtgärder mot den afrikanska svinpesten Ann-Sofie Alm har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att fler konsumenter ska välja svenskproducerat kött och för att svenska köttproducenter i större utsträckning

Svarsdatum: 2020-07-17 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1723 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1722 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1718 av Björn Söder SD Kinesiska statens tvångssterilisering av kvinnor och fråga 2019/20:1722 av Hans Wallmark M Kinas förtryck i Xinjiang Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att påtala det oacceptabla i den kinesiska

Svarsdatum: 2020-07-17 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1722 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1718 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1718 av Björn Söder SD Kinesiska statens tvångssterilisering av kvinnor och fråga 2019/20:1722 av Hans Wallmark M Kinas förtryck i Xinjiang Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att påtala det oacceptabla i den kinesiska

Svarsdatum: 2020-07-17 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1718 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1593 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/01707/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1593 av Björn Söder SD Utbyggnaden av Arlanda Björn Söder har frågat mig om jag anser att en satsning på utbyggnad av Arlanda ska göras. Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har påverkat flygresandet

Svarsdatum: 2020-07-17 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1593 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1778 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/01933/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1778 av Alexandra Anstrell M Antalet beredskapsflygplatser Alexandra Anstrell har frågat mig om jag och regeringen för avsikt att utöka beredskapsflygplatserna till alla regionala flygplatser och i så fall, när skulle

Svarsdatum: 2020-07-16 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1778 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1751 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:1712 Påtvingad säkerhetslag i Hongkong av Hans Wallmark M2019/20:1714 Den nya säkerhetslagen i Hongkong, 2019/20:1713 Agerande i FN:s råd för mänskliga rättigheter och 2019/20:1716 Ny press på Kina av Björn Söder SD samt 2019/20:1751 av Markus

Svarsdatum: 2020-07-16 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1751 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1738 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:1738 av Sten Bergheden M Tjänstemannaansvar Sten Bergheden har frågat mig hur jag avser att säkerställa att utredningen som tillsattes genom kommittédirektiven Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor uppfyller riksdagens mening

Svarsdatum: 2020-07-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1738 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1732 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/01904/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1732 av Sten Bergheden M Avgifter för virkesupplag Sten Bergheden har frågat mig om avgifter för virkesupplag. Frågan om Trafikverkets avgifter för prövning av ansökan om tillstånd för upplag av virke eller skogsbränsle

Svarsdatum: 2020-07-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1732 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1728 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2019/20:1728 av Lars Beckman M Återbetalning till konsumenter av betalda flygresor Lars Beckman har frågat mig om jag tänker ta några initiativ med anledning av det som framförts från ARN om att man har rätt till återbetalning av resor i kontanter för att klargöra vad som gäller. Som Lars Beckman nämner har

Svarsdatum: 2020-07-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1728 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1727 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2019/20:1727 av Lars Püss M Skolstatistik och sekretess Lars Püss har frågat mig om jag, mot bakgrund av det som framförts av en annan regeringsmedlem, har för avsikt att verka för att statistik på skolenhetsnivå ska kunna redovisas. Jag noterar att Lars Püss också har ställt en fråga till justitieminister

Svarsdatum: 2020-07-16 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1727 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1720 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:1720 av Lars Püss M SCB:s förändrade syn på sekretessuppgifter om skolstatistik Lars Püss har frågat mig vad jag menar med mitt uttalande om att det är friskolorna som drivit frågan om att statistik på skolnivå inte ska få redovisas. Jag noterar att Lars Püss också har ställt en fråga till utbildningsminister

Svarsdatum: 2020-07-16 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1720 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1719 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1719 av Markus Wiechel SD Utrikesministerns uttalande om danska turister Markus Wiechel har frågat mig om jag har en strategi för att genomföra intervjuer som förbättrar Sveriges anseende och hur strategin ser ut, och om jag kommer redogöra för

Svarsdatum: 2020-07-16 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1719 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)