Dokument & lagar (6 936 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:950 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02357/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:950 av Åsa Coenraads M Hjulstabron Åsa Coenraads har frågat mig hur jag avser att agera för att ombyggnationen av Hjulstabron sker skyndsamt. Regeringen beslutade den 31 maj 2018 om en ny nationell trafikslagsövergripande

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:950 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:949 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03038 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:949 av Thomas Morell SD Skatt på lätta lastbilar Thomas Morell har frågat mig om jag avser ompröva beslutet avseende beräkningen av fordonsskatten för lätta lastbilar i enlighet med det så kallade WLTP-värdet. För att öka andelen

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:949 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:947 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02853/POL Ju2019/02922/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:934 av Sten Bergheden M Minskat antal remissinstanser och fråga 2018/19:947 Remisshanteringen av vapendirektivet av Daniel Bäckström C Sten Bergheden har frågat mig varför regeringen minskade antalet remissinstanser

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:947 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:946 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02350/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:946 av Jens Holm V Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet Jens Holm har frågat mig om jag avser att återkomma med ett förslag till riksdagen om en breddad skattereduktion till de som bor i

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:946 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:945 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02913/POL Ju2019/02960/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:945 av Thomas Morell SD Polisens kontroller av färdskrivare och 2018/19:951 av Jens Holm V Smarta färdskrivare Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att polisen

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:945 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:943 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02900/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:943 av Boriana Åberg M Möjligheten att sätta upp bevakningskameror Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att tillståndshanteringen för kamerabevakning ska ske snabbare. Den 1 augusti

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:943 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:942 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2019-09-11 I2019/02340/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Svar på fråga 2018/19:942 av Lars Mejern Larsson S Bredband Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av det som har framförts avseende utbyggnadsprojekt som antingen försenats eller

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:942 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:941 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03008 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:941 av Boriana Åberg M Skatten på husbilar Boriana Åberg har frågat mig om jag är beredd att ompröva beslutet om beskattning med WLTP som grund. Frågan ställs mot bakgrund av att Transportstyrelsen lämnat olika besked i frågan om

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:941 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:940 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02318/US I2019/02345/US I2019/02339/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson Mfråga 2018/19:935 Transportstyrelsens besked om husbilar av Thomas Morell SD och fråga 2018/19:940 Transportstyrelsens motstridiga besked om

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:940 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:939 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/03007/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:939 av Marléne Lund Kopparklint M gällande Landshövding i Värmland Marléne Lund Kopparklint har frågat mig när regeringen avser att utse en ny landshövding för Värmlands län. Länsstyrelserna verkar utifrån uppgiften att vara statens

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:939 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:935 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02318/US I2019/02345/US I2019/02339/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson Mfråga 2018/19:935 Transportstyrelsens besked om husbilar av Thomas Morell SD och fråga 2018/19:940 Transportstyrelsens motstridiga besked om

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:935 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:934 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02853/POL Ju2019/02922/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:934 av Sten Bergheden M Minskat antal remissinstanser och fråga 2018/19:947 Remisshanteringen av vapendirektivet av Daniel Bäckström C Sten Bergheden har frågat mig varför regeringen minskade antalet remissinstanser

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:934 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:933 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02318/US I2019/02345/US I2019/02339/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson Mfråga 2018/19:935 Transportstyrelsens besked om husbilar av Thomas Morell SD och fråga 2018/19:940 Transportstyrelsens motstridiga besked om

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Jan Ericson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:933 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:929 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:929 av Saila Quicklund M Ökade arbetsplatsolyckor bland elektriker Saila Quicklund har frågat mig vad jag menar med att orsaken till det ökade antalet arbetsplatsolyckor bland elektriker är en machokultur, samt vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra arbetsmiljön för elektrikerna. Förra

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:929 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:927 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2018/19:927 av Lars Beckman M Servicenivån inom lantmäteriområdet Lars Beckman har frågat mig vad jag avser göra för att minska handläggningstiderna inom lantmäteriområdet i landets alla 290 kommuner. I sin fråga hänvisar Lars Beckman till Statskontorets rapport Planerad lokalisering av statlig verksamhet

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:927 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:925 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:925 av Betty Malmberg M Otrygghet som breder ut sig Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta utvecklingen och vad jag svarar de invånare som av olika skäl inte längre vågar gå ut. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla, oavsett bosättningsort, ålder

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:925 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:924 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 02909/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:924 Elskotrar och ordningslagen Jens Holm V har frågat infrastrukturministern om han anser att ordningslagen är ett tillräckligt verktyg för våra kommuner för att utfärda lokala ordningsföreskrifter för hyrbara elskotrar,

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:924 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:923 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02528/DL Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:923 av Markus Wiechel SD Vilseledande marknadsföring av livsmedel Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att verka för ett tydligare krav på marknadsföring av livsmedel i syfte att möjliggöra för konsumenter att få tag på rätt produkter. Jag instämmer i frågeställarens

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:923 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:922 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02826/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:922 av Mattias Bäckström Johansson SD Privatkopieringsersättningen Mattias Bäckström Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att den översyn av privatkopieringsersättningen som riksdagen

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:922 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:919 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:919 av Elin Segerlind V om Brasiliens regnskogar Elin Segerlind har frågat miljö- och klimatministern samt vice statsministern vilka initiativ hon avser att ta eller stödja för att världssamfundet ska stärka skyddet av Amazonas och världens

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:919 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 88 kB)