Dokument & lagar (6 835 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:857 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2019/ 00837 SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:857 av Hans Wallmark M Svenskt deltagande i European Intervention Initiative Hans Wallmark har frågat mig om det, med den nära och konstruktiva dialog som regeringen uppger sig ha med Frankrike och andra deltagande länder,

Svarsdatum: 2019-08-05 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:857 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 55 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:856 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/03205/ FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:856 av Johan Hultberg M Arbetet mot antibiotikaresistens Johan Hultberg har frågat mig om jag avser att ta några ytterligare initiativ för att stödja regionerna att nå förskrivningsmålet om 250 recept per tusen invånare och år

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:856 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:847 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2018/19:847 av Markus Wiechel SD Skattesmäll trots villkorad köpeskilling Markus Wiechel har frågat finansmarknads- och bostadsministern om han anser att det nuvarande förhållningssättet fungerar med tanke på att privatpersoner tvingas att betala inkomstskatt på en inkomst de ännu inte har haft och om inte,

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:847 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:844 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02686/E4 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:844 av Elisabeth Svantesson M Svensk tillväxt Elisabeth Svantesson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska stärka tillväxten per capita. Inledningsvis vill jag säga att det kan konstateras att BNP-tillväxten

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:844 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:838 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2018/19:838 av Hans Wallmark M Översyn av det nordiska skatteavtalet I anledning av ett tidigare svar från mig avseende fråga 2018/19:737 respektive 2018/19:755 om skatteregler för jobbpendlarna och gränshinder mellan de nordiska länderna har Hans Wallmark frågat mig om jag har någon ambition att initiera

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:838 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:809 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02496/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:809 av Ulla Andersson V Förmånsbeskattning av miljöbilar Ulla Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av det som framkommit om förmånsbeskattningen av miljöbilar, i det här fallet gällande Tesla.

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:809 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:797 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2018/19:797 av Pål Jonson M Förutsättningarna för godstrafik på E16 Pål Jonson har frågat mig om jag och regeringen är villig att ge Tullverket förutsättningar att intensifiera arbetet med digitaliseringen av klareringstjänster så att även dessa kan erbjudas vid E16. I budgetpropositionen för 2018 genomförde

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:797 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:846 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

S2019/ 03150/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:846 av Sten Bergheden M Handläggningstiderna för bostadstillägg till pensionärer Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser göra för att handläggningstiderna för bostadstillägg ska minska omgående genom dels ekonomiska

Svarsdatum: 2019-08-01 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:846 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:853 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01468/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:853 av Maria Malmer Stenergard M Ändrade strandskyddsregler Maria Malmer Stenergard har frågat Landsbygdsministern när regeringen återkommer med förslag på lagstiftning som säkerställer att riksdagens

Svarsdatum: 2019-07-30 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:853 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:850 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02089/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:850 av Angelica Lundberg SD Utsläpp från solceller Angelica Lundberg har frågat civilministern vilka åtgärder han och regeringen avser att vidta för att informera konsumenter om koldioxidutsläpp från solceller.

Svarsdatum: 2019-07-30 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:850 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:840 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:840 av Hans Wallmark M Den rådande elsituationens påverkan på svenska företag Hans Wallmark har frågat mig om jag har ambitionen att inleda en dialog med företag vilka med hänvisning till rådande elsituation kan komma att flytta sin verksamhet utomlands. Som exempel nämns företaget Lindab med huvudsäte

Svarsdatum: 2019-07-25 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:840 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:842 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02351/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:842 av Markus Wiechel SD Regeringens hantering av CBD inom EU Markus Wiechel har frågat mig om jag kommer att verka för att frågan rörande tillgången till CBD diskuteras inom EU eller på annat sätt minska oron bland dem som

Svarsdatum: 2019-07-23 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:842 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:839 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:839 av Hans Wallmark M Gränsregional statistik i Norden Hans Wallmark har frågat mig om jag har för avsikt att medverka till en praktisk lösning så att gränsregional statistik kan tas fram i Norden när det gäller arbetspendling, inkomst och sysselsättning.

Svarsdatum: 2019-07-22 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:839 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:835 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 03091/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:835 av Markus Wiechel SD 2018/19:835 Akut brist på mediciner Markus Wiechel har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att säkra tillgången till livsnödvändiga läkemedel, respektive vad regeringen har gjort hittills

Svarsdatum: 2019-07-19 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:835 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:788 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/ 02456 BB Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:788 av Betty Malmberg M LCA-analyser som styrmedel Betty Malmberg har frågat miljö- och klimatministern samt vice statsministern Isabella Lövin om vilka åtgärder ministern avser

Svarsdatum: 2019-07-19 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:788 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:785 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/02387 SPN Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:785 av Lars Püss M Handläggningstiderna på Näringsdepartementet Lars Püss har frågat näringsministern vilka åtgärder han har vidtagit för att åtgärda de långa handläggningstiderna

Svarsdatum: 2019-07-19 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:785 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:779 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/02386 SPN Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:779 av Åsa Coenraads M Näringsdepartementets långa handläggningstider Åsa Coenraads har frågat näringsministern vad han anser är en rimlig handläggningstid för ett ärende som behandlas

Svarsdatum: 2019-07-19 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:779 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:837 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/02487/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:837 av Markus Wiechel SD Radikala islamister anställda av svenska skolor Markus Wiechel har frågat mig vad jag och regeringen gör för att sätta stopp för en viss typ av skolor och framgent säkerställa att något liknande

Svarsdatum: 2019-07-18 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:837 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:836 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 02449/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:836 av Markus Wiechel SD Föräldrar som deltar i könsstympning Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att personer som begått så grova brott som könsstympning ska slippa åtal för tidigare brott och ha rätt

Svarsdatum: 2019-07-18 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:836 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:816 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02345/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:816 av Johan Forssell M Anonyma vittnen Johan Forssell har frågat mig om jag kommer att utreda frågan om anonyma vittnen i samband med att frågan om kronvittnen utreds. Regeringen avser att tillsätta en utredning

Svarsdatum: 2019-07-18 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:816 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)