Dokument & lagar (6 936 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:41

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:41 DATUM 2019-08-26 TID 14.00 14.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av andre vice ordförande Utskottet beslutade att välja Louise Meijer M till andre vice ordförande fr.o.m. den 26 augusti 2019 t.o.m. den 3 maj 2020 under Jessica Rosencrantz

2019-08-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:41 (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:879 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/01437/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:879 av Saila Quicklund M Dålig arbetsmiljö på Myndigheten för arbetsmiljökunskap Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser initiera för att förbättra den oacceptabelt undermåliga arbetsmiljön för de

Svarsdatum: 2019-08-22 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:879 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:884 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/03388/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:884 av Johan Hultberg M Läkares fortbildning Johan Hultberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder, i form av ökad nationell styrning, i syfte att säkerställa att läkarna ges den fortbildning som krävs för att hälso-

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:884 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:878 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:878 av Aron Emilsson SD En öppen och fri samhällsdebatt Aron Emilsson har frågat mig vilka åtgärder jag anser behöver vidtas inom mitt ansvarsområde för att säkra en öppen och fri samhällsdebatt i framtiden. Yttrandefriheten har en lång tradition och en stark ställning i Sverige. Den är en grundförutsättning

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Aron Emilsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:878 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:877 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

S2019/03374/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:877 av Saila Quicklund M Löftet till unga med funktionsnedsättning Saila Quicklund har frågat mig när jag avser att uppfylla mitt tidigare vallöfte om att ingen person med en funktionsnedsättning och som felaktigt har

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:877 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:876 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:876 av Fredrik Lindahl SD Upphovsrätt och krav Fredrik Lindahl har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att förhindra att upphovsrätten missbrukas genom utsändande av kravbrev. Som utgångspunkt måste man komma ihåg att upphovsmän och andra rättighetshavare till t.ex.

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:876 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:865 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:865 av Betty Malmberg M Vetenskapliga budskap Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att organisationer som anlitas och/eller får ekonomiskt stöd från myndigheter inom mitt ansvarsområde, med

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:865 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:875 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Regeringskansliet Fi2019/02819/I1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:875 av Tobias Andersson SD Handelskonflikt Tobias Andersson har frågat handelsministern om statsrådet tänker ta några initiativ med anledning av att USA valt att officiellt anklaga Kina för valutamanipulation

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:875 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 20 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:874 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02437 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:874 av Tobias Andersson SD Industrins konkurrenskraft Tobias Andersson har frågat mig hur jag ser på rapporter från bl.a. Konjunkturinstitutet för svensk ekonomi i allmänhet och svensk industri i synnerhet, samt vilka förslag jag

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:874 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:873 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/ 02800/KO Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:873 av Angelica Lundberg SD Oskäliga avgifter vid annonsering av bostäder Angelica Lundberg har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra för konsumenterna och säkerställa att bostadssäljare inte drabbas av oskäliga avgifter

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:873 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:872 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:872 av Birger Lahti V Slopade anslutningsavgifter för havsvindkraft Birger Lahti har frågat mig när jag bedömer att regeringen kan överlämna en proposition till riksdagen gällande slopandet av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Såsom frågeställaren påpekar bereds ärendet sedan en tid

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:872 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:871 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 0 3350/FS Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:871 av Johan Hultberg M Åtgärder mot Sveriges rekordhöga narkotikadödlighet Johan Hultberg har frågat mig vilka åtgärder jag har eller kommer att vidta med anledning av tillkännagivandet angående ansvaret för vård vid viss samsjuklighet och tillkännagivandet

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:871 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:870 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/03349/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:870 av Johan Hultberg M Reglering av tobaksfria nikotinprodukter Johan Hultberg har frågat mig om jag anser att det är rimligt med oreglerad försäljning av nikotinhaltiga produkter i Sverige och om jag avser att ta initiativ till

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:870 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:868 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/02796/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:868 av Betty Malmberg M Personer som saknar bank-ID Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att personer som saknar möjlighet till digital kundautentisering

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:868 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:869 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:869 av Betty Malmberg M Situationen i Katalonien Betty Malmberg har frågat mig om jag avser agera med anledning av att en arbetsgrupp med koppling till FN-organet OHCHR framfört till den spanska regeringen att de katalanska regionpolitiker som

Svarsdatum: 2019-08-19 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:869 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:864 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I 2019/02149/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:864 av Johan Hultberg M Åtgärder för att minska bristen på lotsar Johan Hultberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att tackla bristen på lotsar. Regeringen har en tydlig uttalad ambition att

Svarsdatum: 2019-08-16 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:864 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:863 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:863 av Margareta Cederfelt M Oppositionella röster i Ryssland Margareta Cederfelt har frågat mig om vad jag avser göra för att förmå Ryssland att återuppta utredningen av mordet på Boris Nemtsov och motverka straffrihet för attacker på oppositionella.

Svarsdatum: 2019-08-16 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:863 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:862 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:862 av Åsa Coenraads M Situationen i Hongkong Åsa Coenraads har frågat mig hur jag avser verka för att Folkrepubliken Kina följer sina åtaganden om att respektera Hongkongs juridiska, ekonomiska och politiska autonomi i enlighet med avtalet mellan

Svarsdatum: 2019-08-16 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:862 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:882 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/02587/F U2019/02630/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:867 av Betty Malmberg M Rymdprojekt och fråga 2018/19:882 av Betty Malmberg M Rymdstrategin behöver omsättas i handling Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att

Svarsdatum: 2019-08-15 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:882 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:867 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/02587/F U2019/02630/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:867 av Betty Malmberg M Rymdprojekt och fråga 2018/19:882 av Betty Malmberg M Rymdstrategin behöver omsättas i handling Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att

Svarsdatum: 2019-08-15 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:867 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 89 kB)