Dokument & lagar (6 851 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:783 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:783 av Linda Westerlund Snecker V Kriminalvårdens samtransporter Linda Westerlund Snecker har frågat mig vad jag avser göra för att se till att Kriminalvården inte samtransporterar unga personer tillsammans med dömda vuxna. Den 1 april 2017 trädde ny lagstiftning i kraft som syftade till att säkerställa

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Linda Westerlund Snecker (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:783 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:774 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/19:774 av Roger Haddad L Uppföljning av tillkännagivande om kommunernas brottsförebyggande arbete Roger Haddad har frågat mig när förändringar i lagstiftningen som ålägger samtliga kommuner i landet att bedriva ett brottsförebyggande arbete kommer att genomföras. För att minska brottsligheten och öka

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:774 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:768 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:768 av Robert Hannah L Förbud mot omvandlingsterapi Robert Hannah har frågat mig om jag och den svenska regeringen avser att följa Tysklands exempel och förbjuda omvandlingsterapi. I frågan hänför sig Robert Hannah till att Tysklands hälsominister Jens Spahn har meddelat att den tyska regeringen avser

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:768 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

EU-nämndens dokument 2018/19:48

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2018/19:48 DATUM 2019-07-02 telefonsammanträde TID 20.0020.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2019-07-02

EU-nämndens dokument 2018/19:48 (docx, 50 kB)

EU-nämndens dokument 2018/19:46

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2018/19:46 DATUM 2019-07-02 telefonsammanträde TID 10.4511.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2019-07-02

EU-nämndens dokument 2018/19:46 (docx, 48 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:739 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01803/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:739 av Jessika Roswall M Flyget och expertisen Jessika Roswall har frågat mig om flygets miljökostnader. Det finns olika sätt att mäta flygets klimatpåverkan på, vilket bland annat Naturvårdsverket konstaterar. Oavsett

Svarsdatum: 2019-07-01 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:739 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 74 kB)

EU-nämndens dokument 2018/19:45

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2018/19:45 DATUM 2019-07-01 telefonsammanträde TID 08.0008.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2019-07-01

EU-nämndens dokument 2018/19:45 (docx, 48 kB)

EU-nämndens dokument 2018/19:44

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2018/19:44 DATUM 2019-07-01 telefonsammanträde TID 03.4504.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2019-07-01

EU-nämndens dokument 2018/19:44 (docx, 48 kB)

EU-nämndens dokument 2018/19:43

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2018/19:43 DATUM 2019-06-30 telefonsammanträde TID 18.0018.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2019-06-30

EU-nämndens dokument 2018/19:43 (docx, 48 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:811 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 02919/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:811 Kommunernas arbete för att ta emot barn till IS-anhängare Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om det pågår ett arbete för att förbereda ett antal kommuner för att ta emot barn till IS anhängare som familjeseparerats

Svarsdatum: 2019-06-28 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:811 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:793 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:793 av Betty Malmberg M Handläggningstiderna på HaV Betty Malmberg har frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin om vilka åtgärder ministern har för avsikt att vidta för att påskynda processen med licenstilldelning för de yrkesfiskare som väljer att lämna Östersjön för Västerhavet. Frågan har

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:793 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:792 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02263/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:792 av Daniel Bäckström C Beredskapen för skogsbränder i sommar Daniel Bäckström har frågat mig om jag och regeringen anser att de åtgärder som MSB vidtar för att stärka den nationella skogsbrandsläckningsförmågan 2019 är tillräckliga

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:792 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:791 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:791 av Betty Malmberg M Flerartsförvaltning Betty Malmberg har frågat mig om jag har för avsikt att införa flerartsförvaltning, och när det i så fall kan bli aktuellt. Naturvårdsverket har som Betty Malmsten angivit hemställt om att få ett uppdrag att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om flerartsförvaltning

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:791 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:787 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:787 av Kjell-Arne Ottosson KD Licensjakt på varg Kjell-Arne Ottosson har frågat mig hur jag avser agera för att möta det som enligt Kjell-Arne är en avsaknad av förståelse för landsbygdens befolkning inom vargtäta områden. Vad gäller rovdjurspolitiken är det långsiktiga målet att varg, björn, järv

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:787 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 02280/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:808 av Roger Haddad L Skolor med koppling till extremism Roger Haddad har frågat mig vilka generella åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att icke-konfessionella skolor som ändå driver konfessionella inslag

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:806 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:806 av Cassandra Sundin SD Det nordiska samarbetet inom kultursektorn Cassandra Sundin har frågat utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor vad statsrådet avser att verka för inom det nordiska kultursamarbetet framöver. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:806 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:805 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Svar på fråga 2018/19:805 av Betty Malmberg M Jämställt företagande Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka kvinnors entreprenörskap och för att infria delmålet om ekonomisk jämställdhet med fokus på företagande bland kvinnor. Betty Malmberg refererar till 2019 års Global Entrepreneurship

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:805 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:804 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/ 02211/EIN Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:804 av Betty Malmberg M Minskat entreprenörskap Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka graden av entreprenörskap i allmänhet och kvinnors entreprenörskap i synnerhet. Betty Malmberg refererar

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:804 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:803 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2019/ 00735/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:803 av Hans Wallmark M Sverige och European Intervention Initiative Hans Wallmark har frågat utrikesministern om regeringen har för avsikt att undersöka varför Sverige inte har accepterats som en del av det franska initiativet

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:803 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:800 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2018/19:800 av Lars Beckman M Statlig uthyrning av jordfräsar Lars Beckman har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att den statliga uthyrningen av jordfräsar, handverktyg och entreprenadmaskiner inte ska påverka den väl fungerande marknaden med privata företag som verkar över hela Sverige.

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:800 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 83 kB)